Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.3D για .NET 22.10

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 7
  • File Size:
  • 11.92MB
  • Date Added:
  • 14/10/2022

Περιγραφή

Περιέχει Aspose.3D για έκδοση .NET 22.10.

Στοιχεία αρχείου

Εισαγωγή αρχείου Maya ASCII

Προστέθηκε η δυνατότητα στο API χειρισμού 3D για εισαγωγή του αρχείου Autodesk® Maya ASCII. Τώρα το 3D API μας υποστηρίζει τη μορφή Maya ASCII ως μορφή εισόδου (.ma).

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.3D for .NET 22.10 Release Notes.

 Ελληνικά