Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.3d για .NET 22.11

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 13.37MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 17/11/2022

Περιγραφή

Περιέχει Aspose.3d για .NET 22.11 Έκδοση.

Στοιχεία αρχείου

Εφαρμόστε Binary Maya Εισαγωγή υποστήριξης

Εισήγαγε την υποστήριξη για την εισαγωγή Autodesk & Reg. Δυαδική Μάγια.

Βελτίωση της ποιότητας των τρισδιάστατων ματιών

Βελτιωμένη ποιότητα πλέγματος κατά τη μετατροπή της μορφής 3D PDF σε GLTF.

.NET 4.5 Η υποστήριξη αποκαταστάθηκε

Σε αυτή την έκδοση του 3D API έχει αποκατασταθεί η υποστήριξη του .NET 4.5.

Για μια πλήρη λίστα χαρακτηριστικών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτή την έκδοση, επισκεφθείτε, ASPOSPES3D για NET 2211 Σημειώσεις κυκλοφορίας.

 Ελληνικά