Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.3D για .NET 22.5

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 13
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 10.0 MB
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • : 1 weeks ago [5/9/2022]

Στοιχεία αρχείου

Υποστήριξη τριγωνικού πλέγματος

Το τριγωνικό πλέγμα υποστηρίζει το «VertexElementUserData» με λειτουργία χαρτογράφησης Polygon / PolygonVertex.

Υποστήριξη VertexElementUserData στο TriMesh

Προστέθηκε η υποστήριξη του «VertexElementUserData» στο TriMesh.

«VertexElementUserData» σε εξαγωγή «glTF».

Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής του «VertexElementUserData» στο «glTF».

Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά κορυφής «GLTF».

Προστέθηκε η υποστήριξη για GLTF Custom Vertex Attributes.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.3D for .NET 22.5 Release Notes.

 Ελληνικά