Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.3D για .NET 22.9

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 11.37MB
  • Date Added:
  • 9/9/2022

Περιγραφή

Περιέχει Aspose.3D για έκδοση .NET 22.9.

Στοιχεία αρχείου

Υποστήριξη αρχείων Temp για FBX Importer

Προστέθηκε η εσωτερική υποστήριξη προσωρινού συστήματος αρχείων για τον εισαγωγέα FBX.

Βελτιωμένη εξαγωγή GLTF

Η εξαγωγή «GLTF» δεν ήταν τόσο καλή στις προηγούμενες εκδόσεις. Ωστόσο, με την τρέχουσα έκδοση του 3D API, η δυνατότητα εξαγωγής αρχείων μορφής «GLTF» έχει βελτιωθεί.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.3D for .NET 22.9 Release Notes.

 Ελληνικά