Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose

Aspose.BarCode για .NET

Το Aspose.BarCode for .NET είναι ένα σύνολο API γραμμωτού κώδικα για τη δημιουργία και την αναγνώριση γραμμωτών κωδίκων 1D και 2D από πολλούς τύπους εικόνας σε οποιαδήποτε γωνία. Είναι γραμμένο σε διαχειριζόμενη C# επιτρέποντας έτσι στους προγραμματιστές να προσθέτουν εύκολα τη λειτουργία δημιουργίας και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα στις εφαρμογές τους .NET.

Aspose

Aspose.barcode για java

Το Aspose.BARCODE για το Java είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο στοιχείο γενιάς γραμμωτού κώδικα και αναγνώρισης. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέτουν γρήγορα και εύκολα τη λειτουργία δημιουργίας γραμμωτού κώδικα και αναγνώρισης στις εφαρμογές Java με βάση τις πλατφόρμες Java SE, Java EE και Java ME.

Aspose

Aspose.BarCode για C++

Το Aspose.BarCode for C++ είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη βιβλιοθήκη δημιουργίας και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα, γραμμένη σε C++14, επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέτουν γρήγορα και εύκολα τη λειτουργία δημιουργίας και αναγνώρισης γραμμικού κώδικα στις εφαρμογές τους. Το Aspose.BarCode για C++ υποστηρίζει τα πιο καθιερωμένα πρότυπα γραμμικού κώδικα και προδιαγραφές barcode. Έχει τη δυνατότητα εξαγωγής σε πολλαπλές μορφές εικόνας όπως: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF και SVG.

Aspose

Aspose.BarCode για Android μέσω Java

Το Aspose.BarCode για Android είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο στοιχείο δημιουργίας και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα, γραμμένο σε Java, επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέτουν γρήγορα και εύκολα τη λειτουργία δημιουργίας και αναγνώρισης γραμμικού κώδικα στις εφαρμογές Java τους.

Aspose

Aspose.BarCode for ReportingServices

Το Aspose.BarCode for Reporting Services είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την απόδοση γραμμικών και 2D εικόνων γραμμικού κώδικα στις υπηρεσίες αναφοράς του Microsoft SQL Server. Οι ετικέτες γραμμωτού κώδικα μπορούν να κωδικοποιηθούν με μη αγγλικούς χαρακτήρες και να αποδοθούν σε μορφές BMP, JPEG, GIF και PNG.

Aspose

Aspose.BarCode για JasperReports

Το Aspose.BarCode for JasperReports είναι μια ευέλικτη επέκταση JasperReports και JasperServer για τη δημιουργία και την εμφάνιση ετικετών γραμμωτού κώδικα υψηλής ποιότητας στις εφαρμογές σας. Αυτές οι ετικέτες γραμμωτού κώδικα μπορούν να αποδοθούν σε πολλές δημοφιλείς μορφές εικόνας.

Aspose

Aspose.BarCode για SharePoint

Το Aspose.BarCode for SharePoint επιτρέπει την προσθήκη μεγάλου αριθμού γραμμικών, 2D και ταχυδρομικών συμβόλων γραμμικού κώδικα στις λίστες του Microsoft SharePoint Foundation 2010 και του Microsoft Office SharePoint Server 2010 (MOSS). Μπορείτε να προσθέσετε γραμμωτούς κώδικες σε οποιαδήποτε λίστα καθορίζοντας κείμενο κώδικα και συμβολολογία.

Aspose

Aspose.BarCode για PHP μέσω Java

Το Project Aspose.Barcode for PHP δείχνει πώς μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικές εργασίες χρησιμοποιώντας τα API Java Aspose.Barcode στην PHP. Αυτό το έργο έχει ως στόχο να παρέχει χρήσιμα παραδείγματα για προγραμματιστές PHP που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Aspose.Barcode για Java στα έργα τους PHP

Aspose

Aspose.BarCode για Node.js μέσω Java

Το Project Aspose.Barcode for Node.js δείχνει πώς μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικές εργασίες χρησιμοποιώντας τα API Java Aspose.Barcode στο Node.js. Αυτό το έργο έχει στόχο να παρέχει χρήσιμο API για προγραμματιστές Node.js που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Aspose.Barcode για Java στα έργα τους Node.js

Aspose

Aspose.BarCode για Python μέσω Java

Aspose.BarCode για Python μέσω Java

 Ελληνικά