Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.BarCode για να εμφανίσετε γραμμικούς κώδικες στο JasperReports®

Το Aspose.BarCode for JasperReports σάς δίνει τη δυνατότητα να αποδώσετε γραμμικούς και 2D γραμμικούς κώδικες 25+ συμβόλων σε διάφορες υποστηριζόμενες μορφές εικόνας και να τους εμφανίσετε στο JasperReports®.


Product Page | Docs | API Reference | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης Barcode JasperReports®

 • Δημιουργήστε γραμμικούς κώδικες για αναφορές
 • Εκτυπώστε γραμμικούς κώδικες με βάση την εξωτερική πηγή δεδομένων
 • Εφαρμόστε λεζάντες στην παραπάνω και κάτω από την εικόνα του γραμμικού κώδικα
 • Ρυθμίστε το ύψος των γραμμών γραμμικού κώδικα
 • Διαμορφώστε τις διαστάσεις του γραμμικού κώδικα X & Y και την αναλογία διαστάσεων
 • Υποστήριξη για τους 2ψήφιους & 5ψήφιους συμπληρωματικούς γραμμωτούς κώδικες
 • Ρυθμίστε τον χώρο συμπληρωμάτων
 • Ενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου για έναν γραμμωτό κώδικα και κάντε τον κρυφό ή ορατό
 • Έλεγχος της αναλογίας των ευρέων προς τα στενά στοιχεία γραμμικού κώδικα
 • Δυνατότητα ορισμού περιγραμμάτων εικόνας γραμμικού κώδικα, περιθωρίων περιγράμματος και πλάτους περιγράμματος
 • Δημιουργήστε έγχρωμους γραμμωτούς κώδικες
 • Εφαρμόστε χρώμα στον γραμμωτό κώδικα, το κείμενο κώδικα, το φόντο, το περίγραμμα και τη λεζάντα
 • Προσαρμόστε την περιστροφή και την ανάλυση της εικόνας του γραμμικού κώδικα
 • Υποστήριξη για anti-aliasing για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας του barcode
 • Δυνατότητα επιλογής μονάδων μεγέθους εικόνας barcode, όπως ίντσα, χιλιοστό, pixel, σημείο κ.λπ.

Υποστηριζόμενες μορφές εισόδου/εξόδου

Εικόνες: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF, EXIF, EMF, SVG

Υποστηριζόμενες συμβολολογίες για γραμμικό γραμμικό κώδικα

 • Κωδικός 128
 • Κωδικός 39
 • Κωδικός 93
 • EAN13
 • EAN14 (SSCC14)
 • EAN8
 • UPCA
 • UPCE
 • BooklandEAN
 • Interleaved2of5
 • Standard2of5
 • MSI
 • Κωδικός 11
 • Codabar
 • Postnet
 • Πλανήτης
 • SSCC18

Υποστηριζόμενες συμβολολογίες για 2D Barcode

 • PDF417
 • QR
 • DataMatrix
 • SwissQR

Υποστηριζόμενες απαιτήσεις

 • Java 2 Platform Standard Edition 5.0 ή νεότερη έκδοση.
 • JasperReports 2.0, 3.0 ή νεότερη έκδοση.


Αμεσο κατέβασμα

Aspose.barcode για JasperReports 24.1

Aspose.barcode για το JasperReports 24.1 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.49MB

Aspose.barcode για JasperReports 23.12

Aspose.barcode για το JasperReports 23.12 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.49MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.11

Aspose.barcode για το JasperReports 23.11 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.48MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.10

Aspose.barcode για το JasperReports 23.10 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.47MB

Aspose.barcode για JasperReports 23.9

Aspose.barcode για το JasperReports 23.9 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.48MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.8

Aspose.barcode για το JasperReports 23.8 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.46MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.7

Aspose.barcode για το JasperReports 23.7 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.47MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.6

Aspose.barcode για το JasperReports 23.6 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.46MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.5

Aspose.barcode για το JasperReports 23.5 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.43MB

Aspose.barcode για JasperReports 23.4

Aspose.barcode για το JasperReports 23.4 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.43MB

Aspose.barcode για το JasperReports 23.3

Aspose.barcode για το JasperReports 23.3 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.41MB

Aspose.barcode για JasperReports 23.2

Aspose.barcode για το JasperReports 23.2 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.55MB

Aspose.Barcode για JasperReports 23.1

Aspose.barcode για το JasperReports 23.1 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.51MB

Aspose.BarCode για JasperReports 22.10

Το Aspose.BarCode για JasperReports 22.10 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.43MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.9

Aspose.barcode για το JasperReports 22.9 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.43MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.8

Aspose.barcode για το JasperReports 22.8 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.43MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.6

Aspose.barcode για το JasperReports 22.6 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.43MB

Aspose.Barcode για JasperReports 22.5

Aspose.barcode για το JasperReports 22.5 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.4MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.4

Aspose.barcode για το JasperReports 22.4 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.4 MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.3

Aspose.barcode για το JasperReports 22.3 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.4 MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.2

Aspose.barcode για το JasperReports 22.2 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.4 MB

Aspose.barcode για JasperReports 22.1

Aspose.barcode για το JasperReports 22.1 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.4 MB

Aspose.barcode για JasperReports 21.12

Aspose.barcode για το JasperReports 21.12 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.4 MB


 Ελληνικά