Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.barcode για το .NET 22.4

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 9
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 15.2 MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • : 3 weeks ago [4/29/2022]

Σημειώσεις έκδοσης

Περιγραφή

Περιέχει aspose.barcode για .NET 22.4 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Read Big QR Code with Geometric Distortions

Previously in some instances the Big QR code was not being recognized with small geometric distortions. This issue has now been resolved.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.BarCode for .NET 22.4 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά