Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Barcode από το NPM

Το Aspose.BarCode για Node.js μέσω Java είναι ένα επεκτάσιμο και πλούσιο σε δυνατότητες API για την επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων του Excel® χρησιμοποιώντας το Node.js. Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose.barcode για Javascript από NPMμε την παρακάτω εντολή.

>

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Το Aspose.BarCode για το Node.js μέσω Java υλοποιείται χρησιμοποιώντας τη γέφυρα nodejs-java. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέτουν γρήγορα και εύκολα τη λειτουργία δημιουργίας και αναγνώρισης γραμμικού κώδικα στις εφαρμογές τους Node.js.

  • Υποστηρίζει τα πιο καθιερωμένα πρότυπα γραμμικού κώδικα και προδιαγραφές γραμμωτού κώδικα.
  • Δυνατότητα ανάγνωσης και εξαγωγής barcodes σε πολλαπλές μορφές εικόνας, συμπεριλαμβανομένων BMP, GIF, JPEG & PNG.
  • Παρέχει πλήρη έλεγχο στις ετικέτες barcode.
  • Υποστηρίζει X-dimension & Y-dimension για 2D Barcodes.

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULAΑμεσο κατέβασμα

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 24.1

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 24.1 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.93MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.12

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.12 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.92MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.11

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.11 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.91MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.10

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.10 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.9MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.9

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.9 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.91MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.8

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.8 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.57MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.7

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.7 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.88MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.6

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.6 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.84MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.5

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.5 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.84MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.4

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.4 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.83MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.3

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.3 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.82MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.2

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.2 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 20.6MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 23.1

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 23.1 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.94MB

Aspose.BarCode για Node.js μέσω Java 22.10

Το Aspose.BarCode για το Node.js μέσω Java 22.10 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.77MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 22.9

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.9 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.77MB

Aspose.Barcode για Python μέσω Java 22.8

Aspose.Barcode για Python μέσω Java 22.8 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 11.62MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 22.8

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.8 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.77MB

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.6

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.6 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.77MB

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.5

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.5 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.74MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 22.4

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.4 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.7 MB

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.3

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.3 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.7 MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 22.2

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.2 έχει κυκλοφορήσει

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.7 MB

Aspose.barcode for node.js μέσω java 22.1

Aspose.barcode for node.js μέσω Java 22.1 κυκλοφόρησε

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 10.7 MB


 Ελληνικά