Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose

Aspose.CAD για .NET

Το Aspose.CAD για .NET επιτρέπει στους προγραμματιστές να μετατρέπουν αρχεία μορφών AutoCAD DWG και DXF και DGN, DWF, DWFX, IFC, IGS, IGES, STL, DWT, FBX, CF2, CF2, OBJ και άλλες μορφές CAD σε PDF, SVG, WMF και Εικόνες ράστερ. Είναι ένα εγγενές API και δεν απαιτεί την εγκατάσταση του AutoCAD ή άλλου λογισμικού.

Aspose

Aspose.cad για java

Το Aspose.CAD για το Java επιτρέπει στους προγραμματιστές να μετατρέψουν τα αρχεία AutoCAD DWG και DXF και DGN, DWF, DWFX, IFC, IGS, IGES, STL, DWT, CF2, CF2, OBJ σε PDF, SVG, WMF και Raster. Πρόκειται για ένα εγγενές API και δεν απαιτεί την εγκατάσταση του AutoCAD ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού.

Aspose

Aspose.CAD για JasperReports

Το Aspose.CAD για JasperReports είναι η μόνη λύση στην αγορά που καθιστά δυνατή την εξαγωγή αναφορών από το JasperReports σε διάφορες μορφές αρχείων εικόνας διανυσματικών και ράστερ όπως PDF, WMF, SVG, EMF, BMP, GIF, JPG, JPEG, DICOM, WEBP , JP2, JPEG2000, PNG, TIFF, PSD και λειτουργούν με διάφορες μορφές αρχείων CAD και BIM: DWG, DXF, DWT, DGN, DWF, DWFX, IFC, STL, IGES, PLT, CF2, OBJ, HPGL, IGS

 Ελληνικά