Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.CAD για .NET 22.5

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 8
  • File Size:
  • 60.36MB
  • Date Added:
  • 10/6/2022

Στοιχεία αρχείου

Βελτιωμένη εξαγωγή DWG σε WMF

Βελτιώθηκε η δυνατότητα εξαγωγής της μορφής DWG σε μορφή WMF.

Βελτιστοποίηση μεγέθους αρχείου για εξαγωγή OBJ σε DXF

Διορθώθηκε το πρόβλημα του τεράστιου μεγέθους αρχείου μετά την εξαγωγή του OBJ σε μορφή DXF.

Βελτιωμένη εξαγωγή PDF

Επιλύθηκε το πρόβλημα επικάλυψης κειμένου στο εξαγόμενο αρχείο PDF.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.CAD for .NET 22.5 - Release Notes.

 Ελληνικά