Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.CAD για .NET 22.6

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 61.04MB
  • Date Added:
  • 13/6/2022

Στοιχεία αρχείου

Καλύτερη απόδοση γραμμής Acrobat Reader® & Foxit®

Προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γραμμές έλειπαν για το Acrobat Reader® αλλά υπήρχαν στο Foxit®. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Υποστήριξη για τη μορφή AutoCAD® DXB

Εφάρμοσε και εισήγαγε την υποστήριξη για τη μορφή αρχείου AutoCAD® DXB. Το “DXB” συνήθως αποθηκεύει τα τρισδιάστατα σχέδια CAD. Το “DXB” είναι η δυαδική έκδοση του αρχείου “DXF”.

Βελτιωμένη μετατροπή DWF σε PDF

Προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη μετατροπή του DWF σε PDF δεν μετατράπηκαν σωστά όλες οι σελίδες. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.CAD for .NET 22.6 - Release Notes.

 Ελληνικά