Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.CAD για .NET 22.9

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 57.35MB
  • Date Added:
  • 4/10/2022

Στοιχεία αρχείου

Εξαγωγή ουγγρικών ειδικών χαρακτήρων

Προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ουγγρικοί ειδικοί χαρακτήρες εξάγονταν εσφαλμένα από το DWG σε PDF. Σε αυτήν την έκδοση του API, το προαναφερθέν ζήτημα έχει επιλυθεί.

Βελτιωμένη μετατροπή DWG ΣΕ PDF

Διορθώθηκε το “OutOfMemoryError” κατά τη μετατροπή του “DWG” ΣΕ μορφή “PDF”.

Βελτιωμένη ευαισθησία κίνησης σκηνής

Βελτιώθηκε η ευαισθησία της κινούμενης σκηνής.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.CAD for .NET 22.9 - Release Notes.

 Ελληνικά