Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-41747Υποστήριξη για τον υπολογισμό της συνάρτησης FORMULATEXTΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-41334Τύπος/συνάρτηση HYPERLINK - Επεκτείνετε τη συλλογή Υπερσύνδεσης του φύλλου εργασίας για να λάβετε το αντικείμενοΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-41812Οι δείκτες εικόνας δεν υποστηρίζονται κατά την ομαδοποίηση δεδομένων σε έξυπνους δείκτεςΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-41702Στο αρχείο εξόδου HTML προστίθενται επιπλέον στήλεςΕντομο
CELLSJAVA-41708Οι στήλες λείπουν από την έξοδο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41720Η αποθήκευση εικόνας στο SVG κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε HTML οδηγεί σε εσφαλμένη επέκταση αρχείου εικόναςΕντομο
CELLSJAVA-41721Λανθασμένη απόδοση κειμένου σε σχήμα κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41711Πρόβλημα απεριόριστου βρόχου κατά την αποθήκευση στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41737Ο τύπος Cell.getStringValue for DateTime δίνει ανεπιθύμητη τιμήΕντομο
CELLSJAVA-41681Η κεφαλίδα γραφήματος εκτείνεται πέρα από τα όρια του γραφήματος κατά τη χρήση του Chart.toImageΕντομο
CELLSJAVA-41691Οι ετικέτες δεδομένων επικαλύπτονται με την περιοχή γραφήματος σε μορφή εικόνας γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41692Οι ετικέτες δεδομένων επικαλύπτονται με την περιοχή γραφήματος στη μορφή αρχείου PDF του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41696Το κάτω και το δεξί περιθώριο λείπουν στη μορφή αρχείου PDF του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41712Τα λανθασμένα χρώματα αποδίδονται στο γράφημα ράβδων PDFΕντομο
CELLSJAVA-41722Το Acrobat Reader εμφανίζει σφάλμα κατά τη φόρτωση Aspose.Cells’ που δημιουργήθηκε PDFΕντομο
CELLSJAVA-41724Η σειρά είναι πλήρως αδιαφανής στο SVG σε αντίθεση με το αρχικό γράφημα στο υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-41725Η εικόνα SVG είναι διαφορετική από το αρχικό γράφημα στο υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-41727Το εφέ γεμίσματος εικόνας ή υφής της DataLabel δεν έχει αποδοθεί στο SVGΕντομο
CELLSJAVA-41728Το αρχείο SVG που προκύπτει έχει μέγεθος 0KBΕντομο
CELLSJAVA-41741Η εικόνα στο SVG καθιστά κενή/λάθος εικόναΕντομο
CELLSJAVA-41743Λείπει ο τίτλος γραφικών στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-41714Το FileFormatUtil.loadFormatToExtension επιστρέφει .ODS για αρχείο .ODPΕντομο
CELLSJAVA-41715Μη αναγνώσιμο περιεχόμενο στο Excel 2007 μετά την εκ νέου αποθήκευση του PerformanceReport.xlsbΕντομο
CELLSJAVA-41731Ο τύπος σχήματος δεν ανανεώνεται ενώ αποθηκεύεται το XLS στο XLSBΕντομο
CELLSJAVA-41733Το cell.getFormula επιστρέφει τον τύπο με όνομα φύλλου σε αγκύλες και διαδρομή προς το αρχείο υπολογιστικού φύλλουΕντομο
CELLSJAVA-41788Η ιδιότητα έναρξης μιας ταξινομημένης λίστας δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSJAVA-41763Aspose Cells API δεν είναι δυνατή η μετατροπή κάθε περιεχομένου του αρχείου HTML σε αρχείο ExcelΕντομο
CELLSJAVA-41759Η διάταξη είναι διαφορετική κατά την αποθήκευση του υπολογιστικού φύλλου στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41677Ο υπερσύνδεσμος που δείχνει σε καθορισμένα ονόματα οδηγεί σε σπασμένο σύνδεσμο όταν το υπολογιστικό φύλλο μετατρέπεται σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41774Λάθος υπολογισμός στην ανάλυση τι-ανΕντομο
CELLSJAVA-41748Το όνομα του ρωσικού μήνα αποδίδεται διαφορετικά στο PDF σε σύγκριση με το ExcelΕντομο
CELLSJAVA-41735Το Cell με μορφή νομίσματος σε BMD ανιχνεύεται ως DateTimeΕντομο
CELLSJAVA-41648Η μορφή ημερομηνίας ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις αλλάζει σε σταθερή προσαρμοσμένη μορφή κατά τη μετατροπή του SpreadsheetML σε XLSXΕντομο
CELLSJAVA-41777Πρόβλημα με το αρχείο εξόδου XLSB - XLS σε XLSB ΜετατροπήΕντομο
CELLSJAVA-41749Η ρύθμιση της εικόνας στην Κεφαλίδα (για τη δημιουργία υδατογραφήματος) επαναφέρει τις ρυθμίσεις μορφοποίησης εικόναςΕντομο
CELLSJAVA-41787Η μετατροπή του Excel σε PDF διαρκεί για πάνταΕντομο
CELLSJAVA-41762Επικάλυψη ετικετών άξονα κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-41752Οι ετικέτες δεδομένων επικαλύπτονται με το γράφημα πίτας ενώ αποδίδονται στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-41751Κεφάλαιο οριζόντιο/κάθετο κείμενο τίτλου άξονα εμφανίζεται σε πεζά πεζά προτάσεων σε μορφή γραφήματος PDFΕντομο
CELLSJAVA-41736Πρόβλημα στοίχισης γραφήματος κατά την απόδοση του φύλλου εργασίας σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-41755Λείπει κάθετος κανόνας στη μορφή PDF του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41756Το πάχος των οριζόντιων κανόνων είναι μεγαλύτερο από το πάχος στο πραγματικό γράφημα κατά την απόδοση στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-41754Το SmartArt δεν αντιγράφεται κατά την αντιγραφή του βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-41717Η κάθετη στοίχιση του μύθου του γραφήματος άλλαξε κατά τη μετατροπή του ODS σε XLSXΕντομο
CELLSJAVA-41716Το γράφημα λείπει κατά τη μετατροπή ODS σε XLSXΕντομο
CELLSJAVA-41772Η μετατροπή σε HTML οδηγεί σε κενή σελίδαΕντομο
CELLSJAVA-41738Η κάθετη στοίχιση του κειμένου σε ένα TextBox αλλάζει από τη μέση προς την κορυφή κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου σε Image & PDFΕντομο
CELLSJAVA-41503Οι προειδοποιήσεις αντικατάστασης γραμματοσειράς δεν λειτουργούν κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε μορφή HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41797Το Aspose.Cells δεν υπολογίζει σωστά την τιμή του κελιούΕντομο
CELLSJAVA-41779Η μέθοδος Cell.calculate() δεν υπολογίζει σωστά τις τιμέςΕντομο
CELLSJAVA-41813Η παραμόρφωση διαστήματος στο τέλος της δεύτερης σελίδας επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα στο δείγμα αρχείου excelΕντομο
CELLSJAVA-41744Το κείμενο δεν ευθυγραμμίστηκε σωστά στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-41723Aspose.Cells δημιουργήθηκε PDF αναντιστοιχία με το Excel δημιούργησε PDF του ίδιου υπολογιστικού φύλλουΕντομο
CELLSJAVA-41802Αναντιστοιχία ετικετών ετικετών αξόνων κατηγορίας στην έξοδο PDF στο Excel σε απόδοση PDFΕντομο
CELLSJAVA-41800Η γωνία των ετικετών γραφημάτων έχει αλλάξει στο Chart’s PDFΕντομο
CELLSJAVA-41798Η καταχώριση υπόμνημα περικόπτεται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-41792Η κόκκινη γραμμή λείπει στο Excel, αλλά εμφανίζεται στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-41785Το υπολογιστικό φύλλο καταστρέφεται μετά την αντιγραφή του βιβλίου εργασίας και τη ρύθμιση της θέσης του DataLabelΕντομο
CELLSJAVA-41784Η γραμμή σφαλμάτων λείπει κατά την αντιγραφή του βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-41780Το κείμενο στο TextBox αποδίδεται ημιτελές κατά τη μετατροπή του φύλλου εργασίας σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-41773Λείπουν ετικέτες δεδομένων για ένα γράφημα στην εικόνα εξόδου/PDF για το υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-41757Οι ράβδοι θετικής τιμής εμφανίζονται κάτω από τον κανόνα του άξονα x 0-τιμής στο γράφημα PDFΕντομο
CELLSJAVA-41734Η σειρά Legend του Chart αντιστρέφεται κατά την απόδοση του φύλλου εργασίας σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-41811Το Aspose.Cells σπάει τους Power Pivot Tables κατά το άνοιγμα και την εκ νέου αποθήκευση της μορφής αρχείου XLSMΕντομο
CELLSJAVA-41807Πρόβλημα με ομαδοποιημένες σειρές κατά την αντιγραφή περιοχών στο αρχείο XLSXΕντομο
CELLSJAVA-41806Πρόβλημα με ομαδοποιημένες σειρές κατά την αντιγραφή περιοχών στο αρχείο XLSΕντομο
CELLSJAVA-41804Ο τύπος για το WordArt δεν αντιδρά στην αλλαγή ορίσματος μετά τη μετατροπή του XLS σε XLSBΕντομο
CELLSJAVA-41803Το εύρος μορφοποίησης υπό όρους είναι εσφαλμένο και δεν ταιριάζει με το Microsoft ExcelΕντομο
CELLSJAVA-41732Εξαίρεση: “[0]Sheet1!B2-Μη έγκυρος τύπος: Περισσότερα από ένα διακριτικά στη στοίβα” στη μέθοδο Workbook.calculateFormula()Εξαίρεση
CELLSJAVA-41746java.lang.OutOfMemoryError: Υπέρβαση του γενικού ορίου GC, ενώ αποθηκεύτηκε το υπολογιστικό φύλλο στο PDFΕξαίρεση
CELLSJAVA-41768com.aspose.cells.Name δεν μπορεί να μεταδοθεί στο java.lang.Integer κατά την αντιγραφή φύλλων εργασίαςΕξαίρεση
CELLSJAVA-41809Το Worksheet.calculateFormula δημιουργεί εξαίρεση μηδενικού δείκτη όταν ο τύπος ορίζεται μέσω NameCollectionΕξαίρεση
CELLSJAVA-41808java.lang.NullPointerException στο Workbook.saveΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Android. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα HTMLLoadOptions.DeleteRedundantSpaces

Υποδεικνύει εάν διαγράφονται περιττά κενά όταν το κείμενο αναδιπλώνει γραμμές χρησιμοποιώντας
ετικέτα.

Απαρχαιωμένη ιδιότητα LoadOptions.ConvertNumericData και προσθέστε την ιδιότητα TxtLoadOptions.ConvertNumericData.

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα HTMLLoadOptions.ConvertNumericData ή TxtLoadOptions.ConvertNumericData.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.QuotePrefix.

Υποδεικνύει εάν η τιμή του κελιού ξεκινά με ένα μόνο εισαγωγικό.

Προσθέτει την ιδιότητα QueryTable.ConnectionId.

Λαμβάνει το αναγνωριστικό σύνδεσης του πίνακα ερωτημάτων.

Προσθέτει την ιδιότητα ExternalConnection.Id.

Λαμβάνει το αναγνωριστικό της σύνδεσης.

Προσθέτει την ιδιότητα ListObject.QueryTable.

Λαμβάνει το συνδεδεμένο QueryTable του πίνακα.

Προσθέτει την ιδιότητα HTMLLoadOptions.KeepPrecision.

Υποδεικνύει εάν δεν γίνεται ανάλυση μιας τιμής συμβολοσειράς εάν το μήκος είναι 15.

Προσθέτει την ιδιότητα LookInType.OriginalValues.

Βρείτε αντικείμενο μόνο από τις αρχικές τιμές χωρίς μορφή.

 Ελληνικά