Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42356Προσθέστε μια ιδιότητα για να υποδείξετε εάν θα βγει μια άδεια σελίδα ή όχι όταν δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωσηΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42322Υποστηρίξτε τη δυνατότητα Advanced Filter (MS Excel) για την εμφάνιση εγγραφών που πληρούν πολύπλοκα κριτήριαΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42391Το πλάτος Cell που εμφανίζεται στο προκύπτον PDF δεν είναι το ίδιο με το αρχείο Excel κατά τη χρήση της δυνατότητας “Εμφάνιση τύπου”Νέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42379Εφαρμογή Named Destination κατά την απόδοση στην έξοδο PDF (ερώτημα σελιδοδεικτών)Νέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42336Το ResultSet εισάγει μηδέν αντί για μηδενική τιμή στο αρχείο XLSXΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42321Η CellsHelper.setSignificantDigits() δεν πρέπει να είναι (καθολική) στατική συνάρτησηΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42341Το InterruptMonitor χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διακόψει τη διαδικασία αποθήκευσης βιβλίου εργασίας για ένα μεγάλο αρχείο με Συγκεντρωτικό ΠίνακαΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42358Ο τύπος δεν εμφανίζεται στο PDF που προκύπτειΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42351Ο τύπος WEEKDAY επιστρέφει λάθος τιμή στον υπολογισμό του τύπου του βιβλίου εργασίαςΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42401Πρέπει να απαριθμήσετε όλα τα σχήματα για να ορίσετε σωστά τη σειρά Z του σχήματοςΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42368Ορισμός ονόματος του ActiveX Control (ListBox)Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42308Ζητήματα συγκεντρωτικού πίνακα (σειρές που λείπουν, κεφαλίδες συγκεντρωτικών πεδίων εκτυπώθηκαν δύο φορές, Ημερομηνία μετατροπής σε αριθμητικές τιμές κ.λπ.) για απόδοση HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42298Επιπλέον χαρακτήρες υπάρχουν στην έξοδο HTML του αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42277Η εικόνα δεν εμφανίζεται στην έξοδο HTML όταν το HtmlSaveOptions.setExportHiddenWorksheet έχει οριστεί σε falseΕντομο
CELLSJAVA-42259Το HTML δεν μπόρεσε να μετατραπεί σωστά σε αρχείο ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42256Πρόβλημα με απόδοση πίνακα HTML σε ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42319Πρόβλημα με τον υπολογισμό της περιοχής εκτύπωσης κατά τον καθορισμό τύπωνΕντομο
CELLSJAVA-42320Το γράφημα δεν ενημερώνεται εάν υπάρχει σε ξεχωριστό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-42295Η τιμή Cell προστίθεται στην αρχή όταν κάνουμε κλικ σε ένα υπάρχον κελί (που έχει κάποια τιμή)Εντομο
CELLSJAVA-42325Όταν το XLSX αποθηκεύεται ως PDF, οι λέξεις αντικατοπτρίζονταιΕντομο
CELLSJAVA-42299Υπάρχουν επιπλέον χαρακτήρες στην έξοδο PDF/εικόνα του αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42301Οι ράβδοι λείπουν στην έξοδο PDF του γραφήματος ράβδωνΕντομο
CELLSJAVA-42293Η εικόνα γραφήματος είναι λάθος στην έξοδο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42292Η εικόνα του γραφήματος είναι λανθασμένη στην έξοδο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42270Το περιεχόμενο λείπει όταν το γράφημα του Excel μετατρέπεται σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42258Το γράφημα PDF έχει λανθασμένη μορφή ημερομηνίας ετικετών άξονα xΕντομο
CELLSJAVA-42252Εσφαλμένη κλιμάκωση του άξονα Υ στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42245Το στυλ/μορφοποίηση είναι λάθος όταν αποθηκεύεται στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42316Η επιλογή συμπίεσης εικόνων δεν διατηρείται κατά το άνοιγμα και την αποθήκευση του αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42306Το χρώμα φόντου των κελιών στο File2 αλλάζει κατά το άνοιγμα και την αποθήκευση του βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42305Το χρώμα φόντου των κελιών στο File1 αλλάζει κατά το άνοιγμα και την αποθήκευση του Βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42303Το κελί τύπου Excel γίνεται κελί χωρίς τύπο όταν ορίζεται κείμενο για το σχήμαΕντομο
CELLSJAVA-42284Το Workbook.getFonts() εμφανίζει πρόσθετη γραμματοσειρά μετά την επαναφόρτωση του ίδιου υπολογιστικού φύλλουΕντομο
CELLSJAVA-42327Ορισμένα σχήματα παραμορφώνονται και αλλάζουν στο Excel σε απόδοση PDFΕντομο
CELLSJAVA-42290Οι παύλες και οι παύλες που εισάγονται στα TextBox στα γραφήματα δεν αποδίδονται σωστά στο γράφημα PDFΕντομο
CELLSJAVA-42338Λανθασμένα αποτελέσματα κατά τη χρήση τύπων SUMIFSΕντομο
CELLSJAVA-42337Το Aspose.Cells δεν μπορεί να υπολογίσει την τιμή του κελιού B4 του φύλλου εργασίας ΥπολογισμοίΕντομο
CELLSJAVA-42330Παράξενο αποτέλεσμα κατά τη μετατροπή από το Excel σε PDF ή PDF/A χρησιμοποιώντας νήματαΕντομο
CELLSJAVA-42331Οι αλλαγές στο πεδίο συντάκτη σχολίων δεν διατηρούνταιΕντομο
CELLSJAVA-42328Επιστράφηκε λάθος IconSetΕντομο
CELLSJAVA-42324Το φόντο του γραφήματος λείπει μετά τη ρύθμιση των δεδομένων μιας εικόναςΕντομο
CELLSJAVA-42332Το Aspose.Cells δεν μπορεί να μετατρέψει σωστά το αρχείο HTML ενώ το MS-Excel μπορεί να το μετατρέψει σωστάΕντομο
CELLSJAVA-42355Για τον αριθμό 39, το MS Excel μορφοποιεί την αρνητική τιμή με ‘-’ αντί για ‘()’ για την ΙταλίαΕντομο
CELLSJAVA-42350Το κείμενο της ετικέτας μετατοπίζεται για το γράφημα πίταςΕντομο
CELLSJAVA-42343Τα διάφορα στυλ του γραφήματος Waterfall δεν αποδίδονται σωστά.Εντομο
CELLSJAVA-42342Το διάγραμμα Waterfall δείχνει πάντα γραμμές σύνδεσηςΕντομο
CELLSJAVA-42352Το σχήμα δεν ενημερώνεται με τη σωστή τιμήΕντομο
CELLSJAVA-42349Η μετατροπή Excel σε PDF αναρτήθηκε για ένα αρχείο XLSXΕντομο
CELLSJAVA-42348Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του αρχείου XLSB (από Aspose.Cells API) στη βάση δεδομένων MS-AccessΕντομο
CELLSJAVA-42369Η έξοδος HTML του εγγράφου Excel περιέχει τιμές κατακερματισμού αντί για πραγματικές τιμέςΕντομο
CELLSJAVA-42366Η αποθήκευση του “2.2 CompleteEmail.html” σε μορφή Xlsx δημιουργεί κατεστραμμένο αρχείοΕντομο
CELLSJAVA-42365Η φόρτωση του “2.1 CompleteEmail.html” στο αντικείμενο του βιβλίου εργασίας ρίχνει το NullPointerExceptionΕντομο
CELLSJAVA-42381Ο υπολογισμός του βιβλίου εργασίας είναι λάθος για τον τύπο αναζήτησης ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42380Ο τύπος πίνακα στο φύλλο υπολογίζεται διαφορετικά μέσω του Aspose.CellsΕντομο
CELLSJAVA-42370Εσφαλμένοι υπερσύνδεσμοι και περιεχόμενο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42395Απόδοση - Η εικόνα γραφήματος δεν είναι σωστήΕντομο
CELLSJAVA-42393Οι ετικέτες αξόνων κατηγορίας λείπουν κατά τη μετατροπή του Excel σε PdfΕντομο
CELLSJAVA-42384Το χρώμα των αρνητικών γραμμών δεν είναι σωστό όταν το Excel μετατρέπεται σε PdfΕντομο
CELLSJAVA-42378Το χρώμα της γραμμής άλλαξε κατά τη μετατροπή του Excel σε PDF κατά τη χρήση του setCrossAt()Εντομο
CELLSJAVA-42377Η τιμή των κύριων μονάδων του άξονα στο γράφημα επιστρέφεται λανθασμέναΕντομο
CELLSJAVA-42364Οι ετικέτες δεδομένων από το εύρος κελιών δεν έρχονται όταν εξάγονται σε PdfΕντομο
CELLSJAVA-42359Λείπουν ετικέτες δεδομένων για μια σειρά που έχει τιμές γραμμής ως 100Εντομο
CELLSJAVA-42314Το γράφημα είναι κενό στην έξοδο PNGΕντομο
CELLSJAVA-42313Το γράφημα είναι κενό στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42374Οι αναφορές χαρακτήρων αναλύθηκαν εσφαλμένα από Aspose CellsΕντομο
CELLSJAVA-42373Η αντιγραφή του βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, η αποθήκευση καταστρέφει το αρχείο εξόδου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42392Εξαίρεση “com.aspose.cells.CellsException: άγνωστο περιεχόμενο excel!” για τη δημιουργία ενός κρυπτογραφημένου αρχείου ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42307Εξαίρεση: “Το ευρετήριο γραμμής δεν πρέπει να βρίσκεται εντός της αναφοράς του συγκεντρωτικού πίνακα” προέκυψε κατά την απόδοση σε μορφή αρχείου HTMLΕξαίρεση
CELLSJAVA-42285Εξαίρεση: Το “Ο δείκτης γραμμής δεν μπορεί να είναι αρνητικός” προέκυψε εάν υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας στο φύλλο εργασίας που πρόκειται να μετατραπεί σε μορφή αρχείου HTMLΕξαίρεση
CELLSJAVA-42318Δημιουργείται μια εξαίρεση όταν προσπαθείτε να ανοίξετε το Βιβλίο εργασίαςΕξαίρεση
CELLSJAVA-42311Εξαίρεση: “java.lang.NullPointerException” κατά το άνοιγμα ενός αρχείου ODS μέσω Aspose.Cells APIΕξαίρεση
CELLSJAVA-42302NullPointerException για τη δημιουργία παρουσίας βιβλίου εργασίας από αρχείο προέλευσης ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42340Εξαίρεση στο νήμα “Thread-2” java.lang.OutOfMemoryError: Υπέρβαση γενικού ορίου GCΕξαίρεση
CELLSJAVA-42334Η εξαίρεση “Σφάλμα για ZipFile” εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε το OutputFileStreamΕξαίρεση
CELLSJAVA-42326com.aspose.cells.CellsException: Μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης κατά το άνοιγμα του αρχείου ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42357Εξαίρεση προκύπτει κατά την αποθήκευση ενός αρχείου Excel σε μορφή HTMLΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει enum StyleModifyFlag.RelativeIndent

Αντιπροσωπεύει σχετική εσοχή.

Προσθέτει την ιδιότητα TextureFill.IsTiling

Υποδεικνύει εάν η εικόνα πλακιδίων ως υφή.

Προσθέτει μεθόδους GlobalizationSettings.GetBooleanValueString()/GetErrorValueString()

Λαμβάνει προσαρμοσμένη τιμή συμβολοσειράς εμφάνισης για το Boolean του κελιού και την τιμή σφάλματος κατά τη μορφοποίηση/απόδοση.

Καταργεί την παρωχημένη μέθοδο ValidationCollection.Add().

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο ValidationCollection.Add(CellArea).

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.CheckWorkbookDefaultFont

Υποδεικνύει εάν θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε πρώτα την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά του βιβλίου εργασίας για να εμφανίσετε στους χαρακτήρες ποια γραμματοσειρά δεν έχει οριστεί σωστά.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.CheckWorkbookDefaultFont

Υποδεικνύει εάν θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε πρώτα την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά του βιβλίου εργασίας για να εμφανίσετε στους χαρακτήρες ποια γραμματοσειρά δεν έχει οριστεί σωστά.

Προσθέτει FileFormatType.Numbers, LoadFormat.Numbers και SaveFormat.Numbers enum

Αντιπροσωπεύει τη μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου Numbers από την Apple Inc/.

Προσθέτει τη μέθοδο Worksheet.AdvancedFilter().

Φιλτράρει δεδομένα χρησιμοποιώντας πολύπλοκα κριτήρια.

Προσθέτει την ιδιότητα WorkbookSettings.SignificantDigits

Λαμβάνει και ορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων.

Ξεπερνά την ιδιότητα Validation.AreaList και προσθέτει την ιδιότητα Validation.Areas

Λαμβάνει όλη την περιοχή που περιέχει τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων.

Προσθέτει την ιδιότητα PageSetup.IsAutomaticPaperSize

Υποδεικνύει εάν το μέγεθος χαρτιού είναι αυτόματο.

Προσθέτει τη μέθοδο FontSettingCollection.Replace().

Αντικαθιστά το κείμενο του σχήματος.

Προσθέτει Cells.importResultSet(ResultSet rs, int rowIndex, int columnIndex, ImportTableOptions options)/Cells.importResultSet(ResultSet rs, String startCell, ImportTableOptions options)

Υποστηρίζει την εισαγωγή ResultSet με περισσότερες επιλογές.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsExportComments

Υποδεικνύει εάν η εξαγωγή σχολίων κατά την αποθήκευση του αρχείου στο HTML, η προεπιλεγμένη τιμή είναι ψευδής.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.DisableDownlevelRevealedComments

Υποδεικνύει εάν απενεργοποιηθούν τα σχόλια υπό όρους που αποκαλύπτονται από το Downlevel κατά την εξαγωγή του αρχείου στο HTML, η προεπιλεγμένη τιμή είναι ψευδής.

Προσθέτει την τάξη CustomImplementationFactory

Παρέχει API στον χρήστη για να επεκτείνει/βελτιώσει την ικανότητα του στοιχείου με ορισμένες ειδικές υλοποιήσεις για ορισμένες ειδικές καταστάσεις. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει προσαρμοσμένη εφαρμογή που να υποστηρίζεται έκδοση for Java.

Προσθέτει την ιδιότητα CellsHelper.CustomImplementationFactory

Λαμβάνει/ορίζει την παρουσία CustomImplementationFactory που χρησιμοποιείται από το στοιχείο κελιά.

Προσθέτει βιβλίο εργασίας. Μέθοδος AddDigitalSignature(DigitalSignatureCollection digitalSignatureCollection)

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή σε ένα ήδη υπογεγραμμένο αρχείο υπολογιστικού φύλλου OOXML (Excel2007 και νεότερο).

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.OutputBlankPageWhenNothingToPrint

Υποδεικνύει εάν θα βγει μια κενή σελίδα όταν δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση.

Προσθέτει την ιδιότητα HTMLLoadOptions.LoadStyleStrategy

Υποδεικνύει τη στρατηγική εφαρμογής στυλ για αναλυμένες τιμές κατά τη μετατροπή της τιμής συμβολοσειράς σε αριθμό ή DateTime.

Προσθέτει την κλάση AbstractCalculationMonitor

Παρέχει API για τους χρήστες για την παρακολούθηση της προόδου του υπολογισμού του τύπου.

Προσθέτει την ιδιότητα CalculationOptions.CalculationMonitor

Επιτρέπει στον χρήστη να παρέχει προσαρμοσμένη εφαρμογή για την παρακολούθηση της προόδου του υπολογισμού του τύπου.

Προσθέτει enum GridlineType

Απαριθμεί τον τύπο γραμμής πλέγματος.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.GridlineType

Λαμβάνει ή ορίζει τον τύπο γραμμής πλέγματος.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.GridlineType

Λαμβάνει ή ορίζει τον τύπο γραμμής πλέγματος.

Προσθέτει μεθόδους Name.GetRanges(bool) και Name.GetRange(bool)

Για απλά αντικείμενα Name κυρίως, όπως ονομασμένα εύρη με απόλυτες αναφορές, η αναφορά του ονόματος δεν χρειάζεται να υπολογίζεται επανειλημμένα. Έτσι, το GetRanges(false)/GetRange(false) δεν θα υπολογίσει εκ νέου το αντικείμενο Name όταν λαμβάνει το αντίστοιχο εύρος(α) και έτσι η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εάν αυτές οι μέθοδοι καλούνται επανειλημμένα.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfBookmarkEntry.DestinationName

Λαμβάνει ή ορίζει το όνομα του προορισμού. Εάν έχει οριστεί το όνομα παραλαβής, ο προορισμός θα οριστεί ως ένας ονομασμένος προορισμός με αυτό το όνομα.

Προσθέτει τη μέθοδο DataSorter.AddKey().

Προσθέτει ταξινομημένο ευρετήριο στηλών και σειρά ταξινόμησης με προσαρμοσμένη λίστα ταξινόμησης.

Προσθέτει τη μέθοδο Picture.Copy().

Αντιγράφει ρυθμίσεις από άλλη εικόνα.

Προσθέτει τη μέθοδο Shape.ToFrontOrBack().

Φέρνει το σχήμα μπροστά ή το στέλνει πίσω.

Προσθέτει enum ConnectionDataSourceType.Table

Αντιπροσωπεύει τον πίνακα ως την πηγή δεδομένων της σύνδεσης.

Προσθέτει τη μέθοδο PageSetup.SetFitToPages().

Ορίζει τον αριθμό των σελίδων στις οποίες θα κλιμακωθεί το φύλλο εργασίας όταν εκτυπωθεί.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.StreamProvider και τον αριθμό ResourceLoadingType

Λαμβάνει και ορίζει τον τύπο φόρτωσης εξωτερικού πόρου.

Προσθέτει μεθόδους VbaModuleCollection.AddDesignerStorage() και GetDesignerStorage()

Αποκτά και ρυθμίζει την αποθήκευση σχεδιαστή του έργου VBA.

 Ελληνικά