Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42680Απενεργοποιήστε την κορδέλα συγκεντρωτικού πίνακαΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42568Προστατέψτε το βιβλίο εργασίας και το φύλλο εργασίας στο αρχείο ODSΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42668Υποστήριξη πολλαπλών τιμών κατά τη χρήση στυλ κλάσης (Σύνδεση με: CELLSJAVA-42635)Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42627Δεν είναι δυνατή η σωστή εξαγωγή εικόνων Smart Art - Μετατροπή σχήματος σε εικόνα (CELLSJAVA-42619)Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42677Πρόβλημα διακοπής με την αποθήκευση της διαδικασίας αρχείου XLSXΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42687Ο υπερσύνδεσμος δεν λειτουργεί όταν αναφέρεται από άλλο φύλλοΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42672Το έγγραφο εξόδου PDF είναι πολύ μεγάλοΕντομο
CELLSJAVA-42671Πρόβλημα υπερσυνδέσμων κατά την προβολή του αρχείου εξόδου Excel στην ιαπωνική έκδοση του MS ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42667Λήψη “#NUM!” για ένα κύτταρο που έχει λειτουργία IRRΕντομο
CELLSJAVA-42658Τα βιβλία εργασίας με μακροεντολές XL4 (XLSM) καταστρέφονται μετά την αποθήκευσηΕντομο
CELLSJAVA-42656Το AlternativeText επιστρέφει την τιμή του κειμένου σχολίουΕντομο
CELLSJAVA-42635HTML έως XLS - Το στυλ CSS αγνοήθηκεΕντομο
CELLSJAVA-41176Λανθασμένη στοίχιση κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου σε μορφή PDFΕντομο
CELLSJAVA-42676Τα δεδομένα πίνακα μετατοπίστηκαν σε λάθος γραμμή και στήλη κατά τη μετατροπή από HTML σε μορφή αρχείου MS ExcelΕντομο
CELLSJAVA-41670Η θέση της εικόνας του γραφήματος είναι λάθος στο Chrome και το FireFox κατά τη μετατροπή σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41245Ο έλεγχος Slicer δεν αποδίδεται κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε μορφή αρχείου HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42684Η κάθετη γραμμή στο κέντρο του γραφήματος δεν σχεδιάζεται σωστά στην εικόνα που αποδίδεταιΕντομο
CELLSJAVA-42682Το χρώμα ντεγκραντέ για αρνητικές φυσαλίδες δεν εφαρμόζεται στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42681Ο τίτλος της κατηγορίας γραφήματος δεν εμφανίζεται σωστά στην εικόναΕντομο
CELLSJAVA-42695Επιστράφηκε λάθος στυλ περιγράμματος για συγχωνευμένο κελίΕντομο
CELLSJAVA-42694Διαβάστε το υδατογράφημα από το αρχείο ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42686Το σχόλιο ιδιοκτησίας περιέχει περιττό κείμενοΕντομο
CELLSJAVA-42685Η ιδιότητα “αριθμός αναθεώρησης” δεν ελέγχθηκε σωστάΕντομο
CELLSJAVA-41485Οι μακροεντολές στο αρχείο ODS δεν διατηρούνται στη μορφή αρχείου ODS που δημιουργήθηκεΕντομο
CELLSJAVA-42715Οι τύποι δεν ανακτώνται όπως στο αρχείο ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42711Το γράφημα στο PDF δεν δημιουργείται από το πρότυπο ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42710Διπλότυπο κείμενο στοιχείου υπομνήματος στο γράφημα στο Excel σε μετατροπή PDFΕντομο
CELLSJAVA-42706Η έξοδος PDF δεν εμφανίζει ετικέτα γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-42700Το διάγραμμα καταρράκτη δεν αποδόθηκε σωστά μετά την αλλαγή των δεδομένων του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-42717Cells.deleteRow δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSJAVA-42716Λάθος τιμή ανακτήθηκε για στυλ περιγράμματοςΕντομο
CELLSJAVA-42709Επιστράφηκε λάθος στυλ κάτω περιγράμματος για συγχωνευμένο κελίΕντομο
CELLSJAVA-42705Το Excel εμφανίζει σφάλμα κατά τη φόρτωση του αρχείου μετά τη ρύθμιση του Αυτόματου φίλτρουΕντομο
CELLSJAVA-42703Το γράφημα δεν αποδόθηκε κατά τη μετατροπή του ODS σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42702Τα γκρι περιγράμματα εμφανίζονται μετά την ανάγνωση του στυλ κελιού στο φύλλο εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42699Το PasteType.VALUES_AND_NUMBER_FORMATS δεν λειτουργεί καλάΕντομο
CELLSJAVA-42646Εξαίρεση: “FormulaBuild Unknown formula token0” στο Name.getRefersTo()Εξαίρεση
CELLSJAVA-42707Η μέθοδος Chart.calculate προκαλεί OutOfMemoryErrorΕξαίρεση
CELLSJAVA-42673Εξαίρεση “java.lang.NumberFormatException” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42669Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” κατά τον υπολογισμό τύπων στο βιβλίο εργασίαςΕξαίρεση
CELLSJAVA-42663Η Chart.calculate() ρίχνει το IndexOutOfBoundsExceptionΕξαίρεση
CELLSJAVA-42655Εξαίρεση: “Μη έγκυρη κωδικοποίηση: null” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLS - IIΕξαίρεση
CELLSJAVA-42675NumberFormatException αυξήθηκε κατά τη φόρτωση του αρχείου HTML στο βιβλίο εργασίαςΕξαίρεση
CELLSJAVA-42689Η εξαίρεση NullPointerException δημιουργήθηκε κατά την κλήση του CalculateFormulaΕξαίρεση
CELLSJAVA-42678Εξαίρεση κατά την απόδοση του φύλλου εργασίας σε μορφή αρχείου PNGΕξαίρεση
CELLSJAVA-42411Σφάλμα στο Cell: E22-Μη έγκυρος τύπος - εξαίρεση κατά το άνοιγμα του αρχείου MS ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42691NegativeArraySizeException κατά τη μετατροπή του XLSX σε HTMLΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει enum StyleFlag.Alignments

Αντιπροσωπεύει όλες τις ρυθμίσεις ευθυγράμμισης.

Προσθέτει τις ιδιότητες WorkbookSettings.MaxRow και WorkbookSettings.MaxColumn

Λαμβάνει το μέγιστο ευρετήριο γραμμής και στήλης του βιβλίου εργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα WriteProtection.Author

Λαμβάνει και ορίζει τον συγγραφέα της προστασίας εγγραφής.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSecurityOptions.AccessibilityExtractContent

Άδεια αντιγραφής ή εξαγωγής περιεχομένου (προς υποστήριξη της προσβασιμότητας σε χρήστες με ειδικές ανάγκες ή για άλλους σκοπούς).

Προσθέτει κατηγορία SubtotalSetting

Αντιπροσωπεύει τη ρύθμιση του υποσυνόλου.

Προσθέτει τη μέθοδο Cells.RetrieveSubtotalSetting(CellArea)

Ανακτά τη ρύθμιση του υποσυνόλου.

Προσθέτει μέθοδο υπερφόρτωσης Range.ExportDataTable(Aspose.Cells.ExportTableOptions).

Υποστηρίζει επιλογές εύρους εξαγωγής.

Προσθέτει την ιδιότητα WebQueryConnection.IsSameSetting και διαγράφει την ιδιότητα WebQueryConnection.IsFirstRow

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα WebQueryConnection.IsSameSetting.

Προσθέτει την ιδιότητα WebQueryConnection.IsXmlSourceData και διαγράφει την ιδιότητα WebQueryConnection.IsSourceData

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα WebQueryConnection.IsXmlSourceData.

Προσθέτει την ιδιότητα Shape.IsEquation

Υποδεικνύει εάν το σχήμα περιέχει εξίσωση.

Προσθέτει τη μέθοδο υπερφόρτωσης Cells.CopyColumns(Int32,Int32,PasteOptions) και Cells.CopyRows(Int32,Int32,PasteOptions)

Υποστηρίζει επιλογές επικόλλησης κατά την αντιγραφή σειρών και στηλών.

Προσθέτει την ιδιότητα Axis.IsAutoTickLabelSpacing

Υποδεικνύει εάν η απόσταση των ετικετών είναι αυτόματη.

Προσθέτει μεθόδους CellsHelper.CreateSafeSheetName(string nameProposal)/CreateSafeSheetName(string nameProposal, char replaceChar)

Μέθοδοι για τη διευκόλυνση του χρήστη για τη δημιουργία έγκυρου ονόματος φύλλου.

Προσθέτει το Row.FirstDataCell

Λαμβάνει το πρώτο μη κενό κελί στη σειρά.

Προσθέτει αρίθμηση MapChartLabelLayout

Αντιπροσωπεύει τον τύπο διάταξης ετικέτας του γραφήματος χάρτη.

Προσθέτει τον αριθμό MapChartProjectionType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο προβολής του χάρτη χάρτη.

Προσθέτει τον αριθμό MapChartRegionType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο περιοχής του γραφήματος του χάρτη.

Προσθέτει τον αριθμό QuartileCalculationType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο υπολογισμού τεταρτημορίου του γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα Series.LayoutProperties και την κλάση SeriesLayoutProperties

Αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες διάταξης της σειράς.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabels.IsAutomaticRotation

Υποδεικνύει εάν η περιστροφή των ετικετών τσιμπούρι είναι αυτόματη.

Προσθέτει FilterOperatorType.BeginsWith, Contains, EndsWith και NotContains enum

Αντιπροσωπεύει τον τύπο χειριστή του φίλτρου κειμένου.

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.GetDisplayStyle(bool).

Λαμβάνει το στυλ εμφάνισης του κελιού.

Προσθέτει τη μέθοδο GlobalizationSettings.GetStandardHeaderFooterFontStyleName(string localFontStyleName)

Λαμβάνει το τυπικό αγγλικό όνομα στυλ γραμματοσειράς (Κανονικό, Έντονο, Πλάγιο) για Κεφαλίδα/Υποσέλιδο σύμφωνα με το όνομα του στυλ γραμματοσειράς που δίνεται στις τοπικές ρυθμίσεις.

Προσθέτει PdfCustomPropertiesExport enum

Καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής του CustomDocumentPropertyCollection στο αρχείο PDF.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.CustomPropertiesExport

Λαμβάνει ή ορίζει μια τιμή που καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής του CustomDocumentPropertyCollection στο αρχείο PDF. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι None.

Προσθέτει κλάση XmlDataBinding

Αντιπροσωπεύει πληροφορίες Xml Data Binding.

Προσθέτει την ιδιότητα ListObject.XmlMap

Λαμβάνει έναν XmlMap που χρησιμοποιείται για αυτήν τη λίστα.

Προσθέτει την ιδιότητα XmlDataBinding.Url

Λαμβάνει τη δεσμευτική διεύθυνση url πηγής αυτών των δεδομένων.

Προσθέτει την ιδιότητα XmlMap.DataBinding

Λαμβάνει ένα XmlDataBinding αυτού του χάρτη.

 Ελληνικά