Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43322Απαιτείται η ιδιότητα Shape.getWorksheet().Νέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43367Υποστήριξη υπολογισμού της συνάρτησης ISFORMULA
CELLSJAVA-43191Παρέχετε μέσα για το χειρισμό σεναρίων όταν καθορίζετε λανθασμένους τύπους γραμματοσειρώνΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-40913Η κατεύθυνση του βέλους έχει αλλάξει στο προκύπτον PDFΕντομο
CELLSJAVA-43282Το Refresh pivot δεν λειτουργεί και καταστρέφει το αρχείο εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-43286Το Aspose.Cells έρχεται σε διένεξη με τις ρυθμίσεις HtmlHiddenRowDisplayType.REMOVEΕντομο
CELLSJAVA-43302Πρόβλημα με τη λήψη τιμής CellsΕντομο
CELLSJAVA-43308HTML μετατροπή σε excel με την ιδιότητα wrapTextΕντομο
CELLSJAVA-43318Cell πρόβλημα τιμής μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43299Πρόβλημα με τη λήψη της τιμής CellΕντομο
CELLSJAVA-43284Το γράφημα δεν εκτυπώθηκε κατά τη χρήση του Aspose.Cells για έναν συγκεκριμένο φυσικό εκτυπωτήΕντομο
CELLSJAVA-43273Το κείμενο στα στοιχεία Legend κόβεται στην εικόνα εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-43274Διαφορά στο χρώμα του περιγράμματος της γραμμής γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-43276Ζητήματα διακοπής γραμμής κατά τη μετατροπή του XLSX σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43278Το Strikethrough στο Excel δεν εμφανίζεται στο αρχείο PDFΕντομο
CELLSJAVA-43304Ορισμένες ετικέτες δεδομένων του γραφήματος λείπουν στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-43311Οι ετικέτες του άξονα X του γραφήματος είναι κάθετες αντί για διαγώνιες όταν μετατρέπονται σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-40992Πρόβλημα με τη θέση κειμένου γραφήματος κατά την εκ νέου αποθήκευση ενός αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43294Το χρωματικό θέμα μορφοποίησης υπό όρους δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSJAVA-43307Πρόβλημα αλλαγής μεγέθους με ενσωματωμένο αντικείμενο OLE κατά την αντιγραφή φύλλου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43319Πρόβλημα λήψης τιμής κελιού με τύποΕντομο
CELLSJAVA-43330Πρόβλημα μετά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου XLSB - κατεστραμμένο αρχείοΕντομο
CELLSJAVA-43333Λανθασμένη τοποθέτηση εικόνων και κειμένου κατά την απόδοση του Excel ως HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43321Πρόβλημα αυτόματου φίλτρου - εμφανίζονται κενές σειρέςΕντομο
CELLSJAVA-43335Παρουσιάστηκε αδιέξοδο κατά τον υπολογισμό τύπων στο βιβλίο εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43313Η ετικέτα γραφήματος αλλάζει θέση όταν εκτυπώνεταιΕντομο
CELLSJAVA-43314Η γραμμή 0/100% δεν εκτυπώνεται για γραφήματα πίτας 100%.Εντομο
CELLSJAVA-43316Διάφορα ζητήματα κατά την εκτύπωση γραφημάτωνΕντομο
CELLSJAVA-40582Το κείμενο έξυπνης τέχνης δεν αποδίδεται σωστά στο PDF/εικόναΕντομο
CELLSJAVA-41639Τα πλάτη των στηλών δεν διατηρούνται κατά τη μετατροπή από τη μορφή “XML Spreadsheet 2003” σε μορφή XLSXΕντομο
CELLSJAVA-43315Η μετατροπή XLS σε XLSX κάνει το αρχείο κατεστραμμένο και δίνει το σφάλμα “Shape to Image” κατά τη μετατροπή της εξόδου XLSX σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43334Πρόβλημα AutoFilter on TableΕντομο
CELLSJAVA-43338Διαφορά στην έξοδο κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε PDF
CELLSJAVA-43346Το αρχείο εξόδου είναι κατεστραμμένο όταν προσθέτετε περισσότερα από 12 πεδία στα φίλτρα σελίδας συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSJAVA-43351Το χρώμα φόντου του πίνακα κεφαλίδων δεν είναι σωστό κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSJAVA-43358Λείπει κείμενο κατά τη μετατροπή HTML σε Excel
CELLSJAVA-43341Επιπλέον κενές στήλες κατά την εξαγωγή CSV με LightCellsDataProvider
CELLSJAVA-43352Το αρχείο Excel που μετατράπηκε σε PDF δημιουργεί πρόβλημα μεγάλου αριθμού
CELLSJAVA-43339Η εικόνα δεν έχει τοποθετηθεί κατά τη μετατροπή του αρχείου πηγής σε pdf
CELLSJAVA-43340Λείπει περιεχόμενο στη μετατροπή XLS σε PDF
CELLSJAVA-43336Οι καταχωρήσεις μύθου γραφήματος αποδίδονται πολύ μακριά προς τα αριστερά
CELLSJAVA-43356Οι κενές τιμές/κενά σε ένα γράφημα δεν τηρούνται όταν βρίσκονται μεταξύ 2 τιμών
CELLSJAVA-43344Το τρέχον όνομα χρήστη εμφανίζεται ως συγγραφέας του τελευταίου σχολίου
CELLSJAVA-43349Οι κρυφές σειρές δεν διατηρούνται από τη μετατροπή XML σε XLS/XLSX
CELLSJAVA-43361Λανθασμένο χρώμα κελιού στη μετατροπή xls σε xlsx
CELLSJAVA-43366Η ιδιότητα SetAsTotal δεν ενημερώνεται
CELLSJAVA-43296ArrayIndexOutOfBoundsException κατά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕξαίρεση
CELLSJAVA-43298Aspose.Cells 20.8: Εξαίρεση κατά την αποθήκευση στο PDF.Εξαίρεση
CELLSJAVA-43348XLSB σε PDF μετατροπή: CellsException: -2147483648
CELLSJAVA-43343Εξαίρεση κατά την εξαγωγή αρχείου στο PDF που δεν έχει επιλεγμένο στοιχείο για σχήμα

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει ExceptionType.Permission enum

Αντιπροσωπεύει ExceptionType.Permission.

Προσθέτει την ιδιότητα ExternalConnection.PowerQueryFormula.

Λαμβάνει τον ορισμό του τύπου power query.

Προσθέτει τη μέθοδο FileFormatUtil.VerifyPassword.

Επαληθεύει εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρος για το αρχείο.

Προσθέτει τη μέθοδο VbaProject.Copy().

Αντιγράφει το έργο VBA.

Προσθέτει την ιδιότητα XlsSaveOptions.MatchColor.

Υποδεικνύει εάν ταιριάζει το χρώμα εάν το χρώμα δεν βρίσκεται στην παλέτα κατά την αποθήκευση του αρχείου .xls.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα Series.Line.

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Series.Border.

Διαγράφει την παρωχημένη μέθοδο CellsHelper.IsProtectedByRMS().

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα FileFormatUtil.DetectFileFormat().IsProtectedByRMS.

Διαγράφει τις παρωχημένες μεθόδους CellsHelper.DetectLoadFormat() και CellsHelper.DetectFileFormat()

Χρησιμοποιήστε το FileFormatUtil.DetectFileFormat().

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιότητα CellsHelper.FontDir.

Χρησιμοποιήστε το FontConfigs.SetFontsFolder(string, bool).

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιοκτησία CellsHelper.FontDirs.

Χρησιμοποιήστε το FontConfigs.SetFontFolders(string[], bool).

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιοκτησία CellsHelper.FontFiles.

Χρησιμοποιήστε το FontConfigs.SetFontSources(FontSourceBase[]).

Προσθέτει την ιδιότητα CellsHelper.IsCloudPlatform.

Υποδεικνύει εάν εκτελείται στην πλατφόρμα του δυναμικού.

Προσθέτει την ιδιότητα Shape.Worksheet.

Λαμβάνει το φύλλο εργασίας που περιέχει αυτό το σχήμα.

Προσθέτει την ιδιότητα SaveOptions.SortExternalNames.

Υποδεικνύει εάν ταξινομούνται εξωτερικά ονόματα κατά την αποθήκευση αρχείων .xlsx.

Προσθέτει τη μέθοδο ListObject.Filter().

Φιλτράρει τον πίνακα.

Προσθέτει τη μέθοδο παράκαμψης XmlMapCollection.Clear().

Διαγράφει όλους τους χάρτες xml.

Προσθέτει SaveFormat.Docx enum.

Αντιπροσωπεύει την αποθήκευση ως αρχεία .docx.

Προσθέτει ImageType.OfficeCompatibleEmf enum.

Windows Βελτιωμένο Metafile που είναι πιο συμβατό με το Office.

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.SetDynamicArrayFormula (string arrayFormula, FormulaParseOptions επιλογές, bool υπολογισμός).

Υποστηρίζει τον ορισμό τύπων δυναμικού πίνακα και τη διαρροή σε γειτονικά κελιά, εάν είναι δυνατόν.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.RefreshDynamicArrayFormulas(bool υπολογισμός).

Υποστηρίζει την ανανέωση τύπων δυναμικών πινάκων και τη διάχυση σε γειτονικά κελιά σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.

Προσθέτει ιδιότητα Cell.Σχόλιο.

Λαμβάνει το σχόλιο του κελιού.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.ExportExtraHeadings

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή επιπλέον επικεφαλίδων όταν το μήκος του κειμένου είναι μεγαλύτερο από τη στήλη μέγ. εμφάνισης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ψευδής. Εάν θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο html στο excel, διατηρήστε την προεπιλεγμένη τιμή.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.ExportFormula

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή του τύπου κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι αληθής. Εάν θέλετε να εισαγάγετε το html εξόδου στο excel, διατηρήστε την προεπιλεγμένη τιμή.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.MergeEmptyTdForcely

Υποδεικνύει εάν γίνεται αναγκαστική συγχώνευση κενού στοιχείου TD κατά την εξαγωγή αρχείου σε html. Το μέγεθος του αρχείου html θα μειωθεί σημαντικά μετά τη ρύθμιση της τιμής σε true. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ψευδής. Εάν θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο html σε excel ή να εξαγάγετε τέλειες γραμμές πλέγματος κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html, κρατήστε την προεπιλεγμένη τιμή.

Προσθέτει την ιδιότητα LoadOptions.AutoFilter

Υποδεικνύει εάν γίνεται αυτόματο φιλτράρισμα των δεδομένων κατά τη φόρτωση των αρχείων. Μερικές φορές, παρόλο που έχει οριστεί αυτόματο φίλτρο, οι αντίστοιχες σειρές δεν είναι κρυφές στο αρχείο. Τώρα λειτουργεί μόνο για το αρχείο SpreadSheetML.

Προσθέτει την ιδιότητα WorkbookSettings.Author

Λαμβάνει και ορίζει τον συγγραφέα του βιβλίου εργασίας.

Προσθέτει τη μέθοδο MultipleFilterCollection.Add().

Προσθέτει τη σειρά φίλτρου του αυτόματου φίλτρου.

 Ελληνικά