Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-41325Cell.getValidation μέθοδος επιστρέφει null για ODSΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43137Light Cells API: επεξεργασία φύλλων με συγκεκριμένη σειράΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43135Καταργήστε το ActiveXControl από το σχήμα εικόναςΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43141Προσθήκη ιδιότητας ThreadedComment.CreatedTimeΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43074XLSX έως PDF, Διαφορά στην έξοδο PDF κατά τη χρήση Oracle JDK έναντι Open JDKΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43076Ορίστε τον τύπο εικόνας EMF στο αρχείο HTMLΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43113Μετατροπή σε PDF - java.lang.NumberFormatException: Για συμβολοσειρά εισόδουΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43114Μετατροπή σε PDF - Μη έγκυρος τύπος:“APRIL’‘12’.A1:‘APRIL’‘12’.I23”Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43117Μετατροπή σε PDF - το hex δεν είναι έγκυρος δεκαεξαδικός αριθμός!Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43118Μετατροπή σε PDF - java.lang.NumberFormatException: Για συμβολοσειρά εισόδου: “341,403,811.74”Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43083Η αδιαφάνεια δεν εφαρμόζεται στα γραφήματα στηλώνΕντομο
CELLSJAVA-41879%of, %of Row, %of ParentRowTotal, %ParentTotal κ.λπ. δεν λειτουργούν στην έξοδο του pivot excelΕντομο
CELLSJAVA-43062Το προεπιλεγμένο χρώμα φόντου του Cell είναι λάθος στην έξοδο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43063Η έξοδος SheetRender.toImage() είναι λανθασμένηΕντομο
CELLSJAVA-43070ΗcalculaFormula() δεν υπολογίζει την τιμήΕντομο
CELLSJAVA-43086Το στυλ μορφής ποσοστού εφαρμόζεται λανθασμένα στα νορβηγικά τοπικάΕντομο
CELLSJAVA-43082Μικρότερη γραμματοσειρά που αποδίδεται σε κάθε πρώτη σειρά του πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-41360Cells με τύπους εμφανίζονται μέσα στο PDF ενώ δεν εμφανίζονται μέσα στο ODSΕντομο
CELLSJAVA-42786ODS έως XLSX - το γράφημα γραμμής χάνει τις εγγραφές γραμμών και υπομνημάτωνΕντομο
CELLSJAVA-42788ODS έως XLSX - ο κύκλος γίνεται τετράγωνοςΕντομο
CELLSJAVA-43073Οι πληροφορίες DataMashup δεν είναι προσβάσιμες στο βιβλίο εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43092Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43077Η εξαίρεση “Απροσδόκητος τύπος εικόνας” αυξήθηκε κατά την απόδοση του φύλλου εργασίας στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43096Το πρόγραμμα κολλάει κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43107Μετατροπή σε PDF - com.aspose.cells.CellsException: Σφάλμα σχήματος σε εικόνα!Εντομο
CELLSJAVA-43108Μετατροπή σε PDF - com.aspose.cells.CellsExceptionΕντομο
CELLSJAVA-43088Το γράφημα ραντάρ δεν αποδίδεται στο αρχείο εξόδου στη μετατροπή XLSX σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43099Η εικόνα του φύλλου εργασίας δεν αποδίδεται σωστάΕντομο
CELLSJAVA-43093Το στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν εντοπίζεται σε μορφή αρχείου XLSΕντομο
CELLSJAVA-43104Ζητήματα με τα getShowTabs και setShowTabsΕντομο
CELLSJAVA-43121Το OOM προσπαθεί να πάρει τον αριθμό των σελίδων στο XLSΕντομο
CELLSJAVA-43125Τα αντικείμενα Form και ActiveX είναι διπλάΕντομο
CELLSJAVA-42068GIF στο φύλλο εργασίας είναι λάθος όταν το βιβλίο εργασίας μετατρέπεται σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43127Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας του Excel δεν ανανεώνεται αυτόματα κατά το πρώτο άνοιγμα του αρχείουΕντομο
CELLSJAVA-43129Το κινεζικό κείμενο είναι αλλοιωμένο στη μετατροπή HTML σε XLSΕντομο
CELLSJAVA-43139Τα γραφήματα στο φύλλο δεν ανανεώνονται κατά την απόδοση φύλλου εργασίας σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-43148Σφάλμα θέσης ετικέτας γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-43124Κατά τη μετατροπή σε PDF δύο στήλες αποκόπτονται από τον πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43091Οι ετικέτες δεδομένων στο γράφημα Donuts επικαλύπτονται στο αρχείο PDFΕντομο
CELLSJAVA-43132Λείπουν ετικέτες δεδομένων από ορισμένα γραφήματα κατά την εξαγωγή γραφήματος σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-43143Μετά το WorkbookDesigner.process, η έξοδος γραφήματος είναι μηδενική στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43098Η αντικατάσταση του ενσωματωμένου αντικειμένου με μια εικόνα δεν λειτουργεί για τη μορφή αρχείου XLSΕντομο
CELLSJAVA-43122Πρόβλημα με σειρά σχολίων με νήματα μετά την εισαγωγή στη μορφή αρχείου Office365 XLSXΕντομο
CELLSJAVA-43134Η τιμή συμβολοσειράς ενός κελιού είναι κενή στο Apple Numbers'09Εντομο
CELLSJAVA-43144Η ιδιότητα IsItalic εντοπίστηκε διαφορετικά από το MS Excel (Java)Εντομο
CELLSJAVA-43094Εξαίρεση κατά τη φόρτωση μιας μορφής αρχείου XLSXΕξαίρεση
CELLSJAVA-43100Εξαίρεση “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” κατά την κλήση του Workbook.calculateFormula() σε ένα αρχείο ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-43123ArrayIndexOutOfBoundsException κατά τη χρήση MEMORY_PREFERENCEΕξαίρεση
CELLSJAVA-43105Μετατροπή σε PDF - java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 60Εξαίρεση
CELLSJAVA-43106Μετατροπή σε PDF - java.lang.IllegalArgumentExceptionΕξαίρεση
CELLSJAVA-43109Μετατροπή σε PDF - java.lang.NullPointerExceptionΕξαίρεση
CELLSJAVA-43111Μετατροπή σε PDF - com.aspose.cells.CellsException: Μη έγκυρα δεδομένα!Εξαίρεση
CELLSJAVA-43112Μετατροπή σε PDF - java.lang.NullPointerExceptionΕξαίρεση
CELLSJAVA-43115Μετατροπή σε PDF - java.lang.NegativeArraySizeExceptionΕξαίρεση
CELLSJAVA-43116Μετατροπή σε PDF - java.lang.IllegalStateException: Ο δομημένος χώρος αποθήκευσης φαίνεται να είναι κατεστραμμένος.Εξαίρεση
CELLSJAVA-43120java.lang.NumberFormatException κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε PDFΕξαίρεση
CELLSJAVA-43140IllegalArgumentException κατά την κλήση τουcalculaFormula()Εξαίρεση
CELLSJAVA-43110Μετατροπή σε PDF - java.lang.NullPointerExceptionΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα ReplaceOptions.RegexKey.

Υποδεικνύει εάν το κλειδί που αναζητήθηκε είναι regex. Εάν είναι αληθές, τότε το κλειδί που αναζητήθηκε (το τμήμα που θα αντικατασταθεί) θα ληφθεί ως regex που καθορίζεται από τον χρήστη.

Διαγράφει την παρωχημένη μέθοδο ValidationCollection.Add(Aspose.Cells.Validation).

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο ValidationCollection.Add(CellArea).

Προσθέτει την ιδιότητα PowerQueryFormula.FormulaDefinition.

Λαμβάνει τον ορισμό του τύπου power query.

Προσθέτει την ιδιότητα DBConnection.PowerQueryFormula.

Λαμβάνει τον ορισμό του τύπου power query.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.ExportHeadings.

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή επικεφαλίδων κατά την αποθήκευση του αρχείου στο HTML. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι false*. Εάν θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο HTML στο excel, διατηρήστε την προεπιλεγμένη τιμή.

Προσθέτει κλάση XAdESType

Τύπος προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής XML (XAdES).

Προσθέτει την ιδιότητα DigitalSignature.XAdESType

Λαμβάνει και ορίζει τον τύπο της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής XML (XAdES). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι None (Το XAdES είναι απενεργοποιημένο).

Προσθέτει την ιδιότητα FormulaParseOptions.Parse.

Υποδεικνύει εάν αναλύεται ο τύπος κατά τη ρύθμιση μιας έκφρασης τύπου στο κελί. Η προεπιλογή είναι true*. Εάν false*, τότε η έκφραση του τύπου εισόδου θα διατηρηθεί ως έχει για το κελί έως ότου ο χρήστης καλέσει άλλες μεθόδους για να τις αναλύσει ή απαιτούνται δεδομένα ανάλυσης τύπου από άλλες λειτουργίες, όπως υπολογισμός τύπων.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.ParseFormulas(bool ignoreError).

Αναλύει όλους τους τύπους που δεν έχουν αναλυθεί όταν φορτώθηκαν ή ορίστηκαν σε ένα κελί.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotTable.ExternalConnectionDataSource.

Λαμβάνει την πηγή δεδομένων εξωτερικής σύνδεσης.

Προσθέτει FileFormatType.Numbers35 enum.

Αντιπροσωπεύει τα αρχεία Number 3.5 από το office 2014. Μόνο για τη μεταφορά της μορφής αρχείου κατά την ανάγνωση.

Προσθέτει την ιδιότητα LoadOptions.CheckDataValid.

Υποδεικνύει εάν θα ελεγχθούν τα μη έγκυρα δεδομένα κατά τη φόρτωση των αρχείων.

Προσθήκη ιδιότητας LoadFilter.SheetsInLoadingOrder

Οι χρήστες μπορούν να παρακάμψουν αυτήν την ιδιότητα για να καθορίσουν τα φύλλα και να διατάξουν τη φόρτωσή τους κατά την εισαγωγή βιβλίου εργασίας από ένα αρχείο προτύπου.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα TickLabels.Background

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα TickLabels.BackgroundMode.

Καταργεί την ιδιότητα TickLabels.TextDirection και προσθέτει την ιδιότητα TickLabels.ReadingOrder

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα TickLabels.ReadingOrder.

Καταργεί την ιδιότητα TickLabels.DirectionType και προσθέτει enum ChartTextDirectionType

Αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση του κειμένου.

Προσθέτει τη μέθοδο Shape.RemoveActiveXControl().

Αφαιρεί τα δεδομένα ActiveX από το σχήμα.

Προσθέτει την ιδιότητα ThreadedComment.CreatedTime.

Λαμβάνει και ορίζει τον χρόνο δημιουργίας των σχολίων με νήματα.

Προσθέτει την ιδιότητα Worksheet.UniqueId.

Λαμβάνει και ορίζει το μοναδικό αναγνωριστικό του φύλλου εργασίας.

Προσθέτει enum IconSetType.ColorSmilies3 και IconSetType.Smilies3.

Αντιπροσωπεύει τις μορφοποιήσεις υπό όρους συνόλου εικονιδίων 3smiles. Μόνο για .ods file.s

Προσθέτει αρίθμηση TimePeriodType.LastYear, TimePeriodType.NextYear και ThisYear.

Αντιπροσωπεύει τις μορφοποιήσεις υπό όρους του προηγούμενου έτους, του επόμενου έτους και φέτος. Μόνο για αρχεία .ods.

Προσθέτει τη μέθοδο WorksheetCollection.RefreshPivotTables().

Ανανέωση όλων των συγκεντρωτικών πινάκων στο αρχείο.

 Ελληνικά