Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43153Εμφανίστε το υπόμνημα γραφήματος καταρράκτη στα τουρκικά παρόμοια με το MS ExcelΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43173Όταν το πεδίο ομάδας έχει μηδενική τιμή, το αποτέλεσμα του subtotalN χάνει το υποσύνολο για την μηδενική ομάδαΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43186Υπολογίστε το γενικό σύνολο για κάθε γραμμή με διευρυμένη στήληΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43191Παρέχετε ένα μέσο χειρισμού σεναρίων όταν καθορίζετε λανθασμένους τύπους γραμματοσειρώνΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43187Εξαίρεση κατά τη φόρτωση αρχείων XLS “Microsoft Excel 5.0 / 95 Workbook”Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43142Απόδοση Excel σε HTML - ορισμένα κελιά δεν ευθυγραμμίζονται μετά τη μετατροπήΕντομο
CELLSJAVA-43155Το περιστρεφόμενο κείμενο ορίζεται από το κελί όταν αποδίδεται ως HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43161Λανθασμένη απόδοση της εξίσωσηςΕντομο
CELLSJAVA-43130Ζήτημα διαφάνειας διαγράμματος καταρράκτηΕντομο
CELLSJAVA-43131Excel σε PDF - Σχήματα με κείμενο που δεν έχουν μετατραπεί σωστάΕντομο
CELLSJAVA-43133Το Chart.toImage δεν περιλαμβάνει ετικέτες δεδομένων στην εικόνα εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-43138Η εικόνα δημιουργήθηκε με πρόβλημα απόδοσης.Εντομο
CELLSJAVA-43151Το στυλ αλλάζει μετά τη μετατροπή του αρχείου XLSΕντομο
CELLSJAVA-43162Απόδοση Excel σε HTML - η διαδικασία μετατροπής διαρκεί πολύΕντομο
CELLSJAVA-43164HTML μετατροπή σε Excel που δεν διατηρεί τις μορφές εμπλουτισμένου κειμένου στην έξοδοΕντομο
CELLSJAVA-43166Το περιστρεφόμενο κείμενο δεν αποδίδεται σωστά στη μετατροπή XLSX σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43178Οι μορφοποιήσεις RichText χάνονται κατά την εξαγωγή του αρχείου στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43165Η συμβολοσειρά “20TT1” αντικαταστάθηκε με τον αριθμό 43850 κατά τη μετατροπή CSV σε XLSBΕντομο
CELLSJAVA-43026Μετά την απόδοση του γραφήματος σε μια εικόνα, οι ετικέτες δεδομένων αλλάζουν το στυλ και οι τιμές δεν είναι ίδιεςΕντομο
CELLSJAVA-43154Ορισμένα σημεία γραφήματος επικαλύπτονται ανά ετικέταΕντομο
CELLSJAVA-43089Το γράφημα ραντάρ ανατρέπεται και οι τιμές των αξόνων δεν είναι ίδιες με το αρχικό γράφημα στη μετατροπή XLS σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43171Το έγγραφο σπάει μετά την αντιγραφή των φύλλωνΕντομο
CELLSJAVA-43172Ένα πρόβλημα με έξυπνους δείκτες σε συγχωνευμένα κελιάΕντομο
CELLSJAVA-43180HTML μετατροπή σε Excel δημιουργία μαύρου φύλλου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43181Υπάρχει διαφορά στο ύψος της γραμμής κατά τη μετατροπή του Excel σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43188Το στυλ χρώματος φόντου δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή HTML σε ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43196Υπάρχει διαφορετικός αριθμός μονάδων VBA που ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας Aspose.Cells for Java 20.4 και 20.5Εντομο
CELLSJAVA-43202Οι πόροι δεν αποδεσμεύονται με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43203Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ορισμένων λιστών επικύρωσης του Excel με βάση τις ονομασμένες περιοχές με ονόματα UnicodeΕντομο
CELLSJAVA-43185Η ποιότητα JPEG είναι πάντα 75 στο setImageResample στο LinuxΕντομο
CELLSJAVA-43192Φορτώστε το φάκελο γραμματοσειρών /Σύστημα/Βιβλιοθήκη/Γραμματοσειρές στο macOS από προεπιλογήΕντομο
CELLSJAVA-43157Το προσαρμοσμένο χρώμα της σειράς δεδομένων δεν διατηρείται κατά τη δημιουργία γραφήματος WaterfallΕντομο
CELLSJAVA-43175Ένα πρόβλημα με το όνομα της σειράς γραφήματος κατά την αναφορά βιβλίου εργασίας σε άλλα βιβλία εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43158IllegalArgumentException: Το μέγεθος χάρτη(0) πρέπει να είναι >= 1Εξαίρεση
CELLSJAVA-43149Έγινε εξαίρεση κατά την αποθήκευση του XLSM μετά την αφαίρεση του φύλλου εργασίαςΕξαίρεση
CELLSJAVA-43150Εξαίρεση “java.lang.NumberFormatException” κατά τη φόρτωση του αρχείουΕξαίρεση
CELLSJAVA-43183Εξαίρεση “ClassCastException: ….” κατά τον υπολογισμό Συγκεντρωτικού ΠίνακαΕξαίρεση
CELLSJAVA-43177Το νέο βιβλίο εργασίας με αρχείο CSV έχει ως αποτέλεσμα “java.lang.IndexOutOfBoundsException: χιλιοστά του δευτερολέπτου”Εξαίρεση
CELLSJAVA-43168Εξαίρεση “IllegalStateException: Αυτό δεν είναι δομημένο αρχείο αποθήκευσης” κατά τη συγχώνευση αρχείων ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-43179Exception NumberFormatException: Για συμβολοσειρά εισόδου: “preserve”Εξαίρεση
CELLSJAVA-43182Εξαίρεση ’lang.IllegalStateException: Μη έγκυρη κωδικοποίηση: null’ κατά τη φόρτωση του αρχείου XLSΕξαίρεση
CELLSJAVA-43201Εξαίρεση “java.util.EmptyStackException” κατά την αποθήκευση στο HTMLΕξαίρεση
CELLSJAVA-43204Το NegativeArraySizeException εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται η Cell.getDisplayStringValue()Εξαίρεση
CELLSJAVA-43189Έγινε εξαίρεση κατά τη φόρτωση του αρχείου XLSΕξαίρεση
CELLSJAVA-43193Το NullPointerException προέκυψε κατά τη φόρτωση ορισμένων αρχείων XLSXΕξαίρεση
CELLSJAVA-43200Εξαίρεση “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” κατά τη φόρτωση του αρχείουΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα ChartTextFrame.DirectionType.

Λαμβάνει και ορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο γράφημα.

Προσθέτει ChartTextFrame.ReadingOrder και καταργεί την ιδιότητα ChartTextFrame.TextDirection.

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα ChartTextFrame.ReadingOrder.

Προσθέτει τάξεις για τις βελτιωμένες δυνατότητες των Αναθεωρήσεων.

Λαμβάνει τις πληροφορίες της αναθεώρησης.

Αλλάζει την προεπιλεγμένη τιμή της ιδιότητας TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn.

Για να κάνουμε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά της αποθήκευσης CSV ίδια με το ms excel, αλλάξαμε την προεπιλεγμένη τιμή και συμπεριφορά αυτής της ιδιότητας. Για παλιές εκδόσεις, η προεπιλεγμένη τιμή του ήταν “false”. Από το 20.4, η προεπιλεγμένη τιμή του γίνεται “true”.

Αλλάζει τη συμπεριφορά για τον εντοπισμό κενών γραμμών/στηλών για αποθήκευση CSV.

Για παλιές εκδόσεις, πήραμε εκείνες τις γραμμές/στήλες που δεν έχουν δεδομένα αλλά έχουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (ορατότητα, μορφοποίηση, … κ.λπ.) ως κενές. Από 20.4, δεν τα παίρνουμε πια ως κενά, η νέα συμπεριφορά είναι ίδια με το ms excel.

Προσθέτει την ιδιότητα TxtSaveOptions.ExportArea.

Καθορίζει το εύρος των δεδομένων κελιών που θα εξαχθούν. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιλογή για να λάβουν το ίδιο αποτέλεσμα με παλιές εκδόσεις για την αλλαγμένη συμπεριφορά του TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn και των κενών σειρών/στηλών.

Προσθέτει την κατηγορία UnionRange.

Αντιπροσωπεύει το φάσμα της ένωσης.

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιότητα DrawObject.Image.

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DrawObject.ImageBytes.

Προσθέτει την ιδιότητα Bullet.FontName

Λαμβάνει και ορίζει το όνομα γραμματοσειράς της κουκκίδας.

Προσθέτει τη μέθοδο WorksheetCollection.CreateUnionRange().

Δημιουργεί ένα εύρος ένωσης.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο SaveType enum.

Είναι αχρησιμοποίητο.

Διαγράφει τις παρωχημένες ιδιότητες OleObject.ImageFormat και Pictuer.ImageFormat.

Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες OleObject.ImageType και Picture.ImageType.

Προσθέτει τη μέθοδο WorkbookSettings.GetThemeFont().

Λαμβάνει γραμματοσειρά θέματος.

Προσθέτει την ιδιότητα DataLabels.LinkedSource.

Λαμβάνει και ορίζει τη συνδεδεμένη πηγή.

Προσθέτει τον αριθμό DefaultEditLanguage.

Αντιπροσωπεύει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.DefaultEditLanguage.

Λαμβάνει ή ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας. Μπορεί να εμφανίζει/αποδίδει διαφορετικές διατάξεις για παραγράφους κειμένου όταν ορίζονται διαφορετικές γλώσσες επεξεργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.DefaultEditLanguage.

Λαμβάνει ή ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας. Μπορεί να εμφανίζει/αποδίδει διαφορετικές διατάξεις για παραγράφους κειμένου όταν ορίζονται διαφορετικές γλώσσες επεξεργασίας.

Προσθέτει τη μέθοδο ReferredArea.GetValues(boolcalculationFormulas)/GetValue(int rowOffset, int colOffset, boolcalculationFormulas).

Δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει εάν οι τύποι πρέπει να υπολογίζονται αναδρομικά κατά την υλοποίηση του AbstractCalculationEngine.

Προσθέτει τον αριθμό WarningType.InvalidFontName και WarningType.InvalidTextOfDefinedName.

Αντιπροσωπεύει τον τύπο προειδοποίησης.

Προσθέτει τις ιδιότητες WarningInfo.CorrectedObject και WarningInfo.ErrorObject.

Αντιπροσωπεύει λάθος δεδομένα και ενημερωμένα δεδομένα όταν εκπέμπεται μια προειδοποίηση.

Προσθέτει τις ιδιότητες WorkbookDesigner.RepeatFormulasWithSubtotal.

Υποδεικνύει εάν επαναλαμβάνονται τύποι με υποσύνολο σειρών.

Προσθέτει την ιδιότητα PlotArea.IsAutomaticSize.

Υποδεικνύει εάν το μέγεθος της επιφάνειας του οικοπέδου είναι αυτόματο.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα Style.Rotation.

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Style.RotationAngle.

Προσθέτει τη μέθοδο Gridweb.SetFontFolder(string fontFolder, bool recursive)/SetFontFolders(string[] fontFolders, bool recursive).

Ορίζει το φάκελο/φακέλους γραμματοσειρών

 Ελληνικά