Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-44162Υποστήριξη για την αφαίρεση εξωτερικού συνδέσμου χωρίς κατάργηση των τύπων
CELLSJAVA-44214Υποστήριξη αυτόματης προσαρμογής σειρών για GridWeb
CELLSJAVA-44205Υποστήριξη κειμένου μονάδας που εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις για άξονες συντεταγμένων του γραφήματος
CELLSJAVA-44238Υποστήριξη για διατήρηση της περιόδου λειτουργίας μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή για το GridWeb
CELLSJAVA-44317Το κείμενο σε αυτό το xlsx είναι αλλοιωμένο
CELLSJAVA-44126Cell.getDependents() ρίχνει Εξαίρεση εάν ο τύπος του κελιού δεν έχει αναλυθεί
CELLSJAVA-44161Σφάλμα σε εξωτερικό τύπο κατά την εισαγωγή ενός βιβλίου εργασίας σε άλλο βιβλίο εργασίας
CELLSJAVA-44130Το κείμενο των ετικετών δεδομένων αναδιπλώνεται στην εικόνα του γραφήματος εξόδου
CELLSJAVA-44204θέμα σελιδοποίησης για csv
CELLSJAVA-43934Οι ετικέτες του γραφήματος πίτας δεν αντιστοιχίζονται με το Excel μετά από χειρισμό ή ενημέρωση γραφήματος
CELLSJAVA-44122Κατά την εξαγωγή HTML, οι ετικέτες δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές του Excel
CELLSJAVA-41949Το περιεχόμενο αποδίδεται διαφορετικά κατά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε μορφές XLSX & HTML
CELLSJAVA-44207Κατά την εξαγωγή στο HTML, το ύψος της σειράς γίνεται υψηλότερο
CELLSJAVA-44233Άπειρος βρόχος κατά τη μετατροπή του αρχείου XLSX
CELLSJAVA-44271Κατά τη μετατροπή του Excel σε PDF, η θέση εξόδου μετατοπίζεται σε σύγκριση με την περίπτωση της μη αυτόματης μετατροπής
CELLSJAVA-44197Κατά τη μετατροπή του XLSX σε PDF, το σχήμα του πίνακα χρόνου (παράθυρο) δεν εμφανίζεται
CELLSJAVA-44267Το βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν συγκεντρωτικό πίνακα καταστρέφεται
CELLSJAVA-44114XLSX έως PDF: Τα δεδομένα σε μορφή επιστημονικού αριθμού από το αρχείο XLSX δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα στο αρχείο εξόδου PDF
CELLSJAVA-44293Το εκ νέου αποθηκευμένο αρχείο Excel πρέπει να ανακτηθεί κατά το άνοιγμα του στο MS Excel
CELLSJAVA-43194Οι εικόνες εμφανίζονται λανθασμένα
CELLSJAVA-44243Αποτυχία αποθήκευσης του αρχείου επίδειξης ελατηρίου GridWeb στο jdk1.8
CELLSJAVA-44276Αναντιστοιχία ύψους κεφαλίδας σειράς με περιεχόμενο σειράς μετά το κελί επεξεργασίας για το αρχείο 249.xls
CELLSJAVA-44284αύξηση εξαίρεσης μνήμης για το αρχείο bug.xlsx
CELLSJAVA-44229Ο τύπος χάνεται όταν το περιεχόμενο td αναδιπλώνεται με ετικέτα div
CELLSJAVA-44247Το κείμενο μιας γραμμής αναδιπλώνεται κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSJAVA-44175πρόβλημα με επικαλυπτόμενες ετικέτες γραφημάτων ντόνατ
CELLSJAVA-44192Το όνομα στοιχείου άξονα κατηγορίας στο γράφημα έχει αποκοπεί στη μετατροπή Excel σε PDF
CELLSJAVA-44233Άπειρος βρόχος κατά τη μετατροπή του αρχείου XLSX
CELLSJAVA-44263Η ρύθμιση της κατεύθυνσης του κειμένου της ετικέτας γραφήματος σε κατακόρυφο δεν τίθεται σε ισχύ
CELLSJAVA-44268Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” στη μέθοδο Chart.toPdf
CELLSJAVA-44302Η κατεύθυνση κειμένου του άξονα συντεταγμένων είναι λάθος μετά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε HTML
CELLSJAVA-44314Λανθασμένες ετικέτες αξόνων κατηγορίας γραφήματος στην απόδοση γραφήματος στην εικόνα
CELLSJAVA-44274Υποστηρίζεται η μορφή SVG για ανάγνωση ή απόδοση στο PDF
CELLSJAVA-44369Το ύψος του σχήματος δεν είναι σωστό
CELLSJAVA-44366Η αντιγραφή του περιεχομένου του φύλλου σε μια νέα σελίδα φύλλου και η αποθήκευση του ως html προκαλεί το στυλ του μαθηματικού τύπου Excel μη φυσιολογικό
CELLSJAVA-44408Η ποσοστιαία μορφή του Cell χάνεται όταν επεκτείνουμε αυτές τις 2 σειρές που έχουμε αλλάξει
CELLSJAVA-44341Το πλάτος Cell δεν είναι σωστό στη μετατροπή εξόδου DOCX στο Excel σε DOCX
CELLSJAVA-44383Η μορφοποίηση υπό όρους σταμάτησε να λειτουργεί μετά την προσθήκη προσαρμοσμένων ιδιοτήτων
CELLSJAVA-44370Το αρχείο Excel καταστρέφεται όταν ανοίγει και αποθηκεύεται με Aspose.Cells
CELLSJAVA-44344Πρόβλημα με οριζόντια αντιγραφή περιοχών στην έξοδο XLSX
CELLSJAVA-44363Το ύψος της κεφαλίδας της σειράς δεν ταιριάζει με το περιεχόμενο της σειράς στο αρχείο με το freezepane
CELLSJAVA-44349Η εικόνα/σχήμα θα διατηρηθεί μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή για το GridWeb
CELLSJAVA-44367Το χρώμα του γραφήματος στηλών γίνεται λευκό κατά τη μετατροπή σε html
CELLSJAVA-44328Ορισμένες ετικέτες δεδομένων των γραφημάτων Excel χάνονται κατά την αποθήκευση του αρχείου Excel ως HTML
CELLSJAVA-44193Η γωνία των στοιχείων του άξονα κατηγορίας στο γράφημα είναι διαφορετική στη μετατροπή Excel σε PDF
CELLSJAVA-44314Λανθασμένες ετικέτες αξόνων κατηγορίας γραφήματος στην απόδοση γραφήματος στην εικόνα
CELLSJAVA-44332Η υπογράμμιση του συνδέσμου Cell δεν μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη μετατροπή του xlsx σε html
CELLSJAVA-44234Πρόβλημα εκτός μνήμης για το αρχείο data.xls
CELLSJAVA-44246Εξαίρεση “Μη έγκυρο ευρετήριο endrow” για κενό αρχείο
CELLSJAVA-44258Εξαίρεση μηδενικού δείκτη για αρχείο
CELLSJAVA-44311Εξαίρεση “java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space” κατά την απόδοση σε μορφή αρχείου HTML
CELLSJAVA-44285Εξαίρεση “java.lang.ClassCastException: com.aspose.cells.n2f δεν μπορεί να μεταδοθεί στο com.aspose.cells.o90” κατά την κλήση Workbook.calculateFormula()
CELLSJAVA-44323Εξαίρεση κατά την προσθήκη γραμμής υπογραφής
CELLSJAVA-44361Το CellsException αυξήθηκε κατά τη μετατροπή του xlsx σε html

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Αλλάζει τη συμπεριφορά κατά την κατάργηση εξωτερικών συνδέσμων από το βιβλίο εργασίας.

Σε παλιές εκδόσεις, δεν καταργούμε τον εξωτερικό σύνδεσμο του οποίου το url περιέχει “AddIns”. Μια τέτοια συμπεριφορά έχει σχεδιαστεί για ορισμένες ειδικές απαιτήσεις του χρήστη. Το ελάττωμα μιας τέτοιας λύσης είναι προφανές: οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν οποιοδήποτε έγκυρο όνομα αρχείου ή διαδρομή για τις εξωτερικές αναφορές και στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλουν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι εξωτερικοί σύνδεσμοι. Από αυτήν την έκδοση, δεν φιλτράρουμε πλέον αυτούς τους εξωτερικούς συνδέσμους. Εάν οι χρήστες έχουν ειδικές απαιτήσεις για ορισμένους εξωτερικούς συνδέσμους, μπορούν να ελέγξουν όλα τα στοιχεία στην ExternalLinkCollection ένα προς ένα και να αφαιρέσουν μόνο αυτά που θέλουν να διαγράψουν (με τη μέθοδο ExternalLinkCollection.RemoveAt(int)).

Αλλάζει τη συμπεριφορά του Cell. Πληκτρολογήστε για μη έγκυρη τιμή ώρας ημερομηνίας.

Σε παλιές εκδόσεις, εάν ζητηθεί να μορφοποιηθεί ένα κελί ως ώρα ημερομηνίας, το Cell.Type επιστρέφει το CellValueType.IsDateTime ανεξάρτητα από την αριθμητική τιμή αυτού του κελιού που ισχύει για την ώρα ημερομηνίας ή όχι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εξαίρεση εάν οι χρήστες εξαρτώνται από το Cell.Type only και προσπαθήσουν να καλέσουν το Cell.DateTimeValue. Από αυτήν την έκδοση, επιστρέφουμε CellValueType.IsNumeric για τέτοιου είδους κελιά, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να καθοδηγηθεί για να πάρει την τιμή του κελιού με το σωστό API.

Αλλάζει τη συμπεριφορά του Cells.MaxDisplayRange.

Σε παλιές εκδόσεις, η τιμή εύρους αυτής της ιδιότητας καλύπτει όλα τα κελιά που έχουν δημιουργηθεί στη συλλογή κελιών. Από αυτήν την έκδοση κάνουμε τις αόρατες σειρές/στήλες να εξαιρεθούν από τις άκρες του εύρους εμφάνισης, εάν υπάρχουν μόνο κελιά σε αυτές τις γραμμές/στήλες.

Αλλάζει τις μεθόδους DataSorter.Sort() για να επιστρέψει τους αρχικούς δείκτες ταξινομημένων Γραμμών/Στήλων.

Σε παλιές εκδόσεις; Οι μέθοδοι DataSorter.Sort() δεν επιστρέφουν τίποτα. Από αυτήν την έκδοση, επιστρέφουμε τους αρχικούς δείκτες των Γραμμών/Στήλων που αντιστοιχούν στο εύρος που έχει ταξινομηθεί. Αυτό παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να εκτελεί προχωρημένους ελέγχους και λειτουργίες για την ταξινόμηση.

Προσθέτει την ιδιότητα TxtLoadOptions.ExtendToNextSheet.

Υποστηρίζει την εισαγωγή δεδομένων CSV/TSV σε πολλαπλά φύλλα εργασίας, εάν το πλήθος σειρών ή στηλών των δεδομένων υπερβαίνει το όριο του ms excel.

Προσθέτει τη μέθοδο ExternalLinkCollection.Clear().

Καταργεί όλους τους εξωτερικούς συνδέσμους από το βιβλίο εργασίας.

Προσθέτει τη μέθοδο ExternalLinkCollection.Clear(bool updateReferencesAsLocal).

Κατά την κατάργηση όλων των εξωτερικών συνδέσμων από το βιβλίο εργασίας, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει πώς να κάνει με τους τύπους που έχουν αναφορές σε αυτούς τους εξωτερικούς συνδέσμους. Εάν το “updateReferencesAsLocal” είναι αληθές, τότε όλες οι προσαρμοσμένες συναρτήσεις στους εξωτερικούς συνδέσμους θα μετακινηθούν στο ίδιο το τρέχον βιβλίο εργασίας. Για παράδειγμα, ο τύπος ενός κελιού είναι “=‘externalsource.xlam’!customfunction()”, μετά την κατάργηση του εξωτερικού συνδέσμου “externalsource.xlam”, ο τύπος αυτού του κελιού θα γίνει “=customfunction()”.

Προσθέτει τη μέθοδο ExternalLinkCollection.RemoveAt(int).

Καταργεί έναν καθορισμένο εξωτερικό σύνδεσμο από το βιβλίο εργασίας.

Προσθέτει τη μέθοδο ExternalLinkCollection.RemoveAt(int, bool updateReferencesAsLocal).

Παρόμοια με τη μέθοδο ExternalLinkCollection.Clear(bool updateReferencesAsLocal), ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τους τύπους που αναφέρονται στον καθορισμένο εξωτερικό σύνδεσμο ενώ τον αφαιρεί από το βιβλίο εργασίας.

Προσθέτει τη μέθοδο ExternalLinkCollection.GetEnumerator().

Παρέχει έναν απαριθμητή για επανάληψη όλων των εξωτερικών συνδέσμων στο βιβλίο εργασίας.

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού τη μέθοδο ExternalLinkCollection.Clear().

Χρησιμοποιήστε το ExternalLinkCollection.Count για να ελέγξετε αν υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι στο βιβλίο εργασίας.

Διαγράφει την παρωχημένη κλάση StyleCollection.

Χρησιμοποιήστε το Workbook.CreateStyle() και το Workbook.GetNamedStyle(string) για να χειριστείτε στυλ.

Προσθέτει τον κατασκευαστή PptxSaveOptions(bool saveAsImage).

Αντιπροσωπεύει επιλογές αποθήκευσης αρχείου .pptx. Εάν είναι True, το βιβλίο εργασίας θα μετατραπεί σε μερικές εικόνες αρχείου .pptx. Εάν είναι False, το βιβλίο εργασίας θα μετατραπεί σε ορισμένους πίνακες αρχείου .pptx.

Προσθέτει την τάξη ChartGlobalizationSettings.

Αντιπροσωπεύει τις ρυθμίσεις παγκοσμιοποίησης για το γράφημα.

Προσθέτει την ιδιότητα DataLabels.IsNeverOverlap.

Υποδεικνύει εάν οι ετικέτες δεδομένων που εμφανίζονται δεν επικαλύπτονται ποτέ. (Για γράφημα πίτας)

Προσθέτει την κλάση TickLabelItem.

Συμπεριλάβετε πληροφορίες για ένα στοιχείο Ticklabel.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabelItem.Height.

Λαμβάνει το ύψος του στοιχείου Ticklabel σε αναλογία ύψους γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabelItem.Width.

Λαμβάνει το πλάτος του στοιχείου Ticklabel σε αναλογία πλάτους γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabelItem.X.

Λαμβάνει X του στοιχείου Ticklabel σε αναλογία πλάτους γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabelItem.Y.

Λαμβάνει Y του στοιχείου Ticklabel σε αναλογία ύψους γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabels.TickLabelItems.

Λαμβάνει τα στοιχεία του TickLabel.

Απαρχαιωμένη μέθοδος Cells.AddAddInFunction().

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού μεθόδους WorksheetCollection.RegisterAddInFunction().

Προσθέτει τη μέθοδο NameCollection.Filter() και τον αριθμό NameScopeType.

Λαμβάνει τα καθορισμένα ονόματα ανά εύρος.

Προσθέτει τον αριθμό MsoDrawingType.Timeline.

Αντιπροσωπεύει τον τύπο αντικειμένων σχεδίασης γραμμής χρόνου.

Αλλάζει την προεπιλεγμένη τιμή του HtmlSaveOptions.ExcludeUnusedStyles.

Κατά την αποθήκευση αρχείων html, για παλιές εκδόσεις μερικές φορές αφαιρούμε αυτόματα τα αχρησιμοποίητα στυλ όταν υπάρχουν πολλά αντικείμενα στυλ στο χώρο συγκέντρωσης, ανεξάρτητα από την αξία αυτής της ιδιότητας. Για τα αρχεία html που δημιουργούνται, η εξαίρεση αχρησιμοποίητων στυλ μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου χωρίς να επηρεαστούν τα οπτικά εφέ. Έτσι, από αυτήν την έκδοση ορίζουμε την προεπιλεγμένη τιμή αυτής της ιδιότητας ως αληθινή για να είναι συνεπής με τη συμπεριφορά αποθήκευσης. Εάν ο χρήστης πρέπει να διατηρήσει όλα τα στυλ στο βιβλίο εργασίας για το html που δημιουργήθηκε (όπως το σενάριο που χρειάζεται ο χρήστης για να επαναφέρει το βιβλίο εργασίας από το html που δημιουργήθηκε αργότερα), ορίστε αυτήν την ιδιότητα ως false κατά την αποθήκευση του html.

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.GetLeafs(bool recursive).

Υποστήριξη χρήστη για να λαμβάνει όλα τα φύλλα ενός κελιού αναδρομικά.

Προσθέτει τη μέθοδο Range.SetInsideBorders(BorderType, CellBorderType, CellsColor).

Υποστήριξη για να ορίσετε εσωτερικά όρια για το εύρος.

Προσθέτει SaveFormat.Ots, SaveFormat.Xlt και LoadFormat.Ots enum.

Βελτίωση για τη φόρτωση και αποθήκευση αρχείων ots και xlt.

Προσθέτει κλάση FormulaSettings.

Διαχωρίστε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον τύπο από το WorkbookSettings και ομαδοποιήστε τις ως FormulaSettings.

Προσθέτει την ιδιότητα WorkbookSettings.FormulaSettings.

Λαμβάνει τις ομαδοποιημένες ρυθμίσεις για τύπους.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotItem.IsHideDetail.

Λαμβάνει και ορίζει εάν το στοιχείο περιστροφής αποκρύπτει λεπτομέρειες.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας.ReCalculateOnOpen.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculateOnOpen.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας.ΕπανυπολογισμόςΠρινΑποθήκευση ιδιότητας.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculateOnSave.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας.ForceFullCalculate ιδιότητα.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.ForceFullCalculation.

Παρωχημένες Ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας. Ιδιότητα PrecisionAsDisplayed.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.PrecisionAsDisplayed.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας.CalcMode.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculationMode.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας. Ιδιότητα επανάληψης.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.EnableIterativeCalculation.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας. Ιδιότητα MaxIteration.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.MaxIteration.

Παρωχημένες Ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας. Ιδιότητα MaxChange.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.MaxChange.

Παρωχημένες Ρυθμίσεις Βιβλίου Εργασίας.CalculationId.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.CalculationId.

Παρωχημένες Ρυθμίσεις Βιβλίου Εργασίας.CreateCalcChain.

Χρησιμοποιήστε το WorkbookSettings.FormulaSettings.EnableCalculationChain.

Παρωχημένες ρυθμίσεις βιβλίου εργασίας.CalcStackSize ιδιότητα.

Χρησιμοποιήστε το CalculationOptions με το καθορισμένο μέγεθος στοίβας κατά τον υπολογισμό τύπων.

 Ελληνικά