Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-45676Προσθέστε στατικό τελικό χρώμα για το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς
CELLSJAVA-41132Υποστήριξη για PDF έκδοση 1.5 κατά την απόδοση υπολογιστικών φύλλων σε μορφή PDF
CELLSJAVA-41133Υποστήριξη για PDF έκδοση 1.6 κατά την απόδοση υπολογιστικών φύλλων σε μορφή PDF
CELLSJAVA-45737Υποστήριξη λειτουργίας MAKEARRAY
CELLSJAVA-45705Υποστήριξη json ως πηγή δεδομένων έξυπνου δείκτη
CELLSJAVA-45750Ανάκτηση πληροφοριών “Το στυλ περιλαμβάνει”.
CELLSJAVA-45673Προσθέστε την ιδιότητα HtmlSaveOptions.CalculateFormula όπως άλλες επιλογές αποθήκευσης, ώστε ο χρήστης να επιλέξει να υπολογίσει τύπους ή όχι πριν την αποθήκευση
CELLSJAVA-45759Βελτιώστε την απόδοση του αναδρομικού υπολογισμού κοινόχρηστων τύπων
CELLSJAVA-45602Η θέση του σημείου στίξης σε κάθετο κείμενο είναι κοντά στην αριστερή πλευρά
CELLSJAVA-45603Η κατακόρυφη θέση κειμένου μέσα στο πλαίσιο κειμένου είναι εσφαλμένη
CELLSJAVA-45639Κατά τη μετατροπή xls σε pdf, το στρογγυλεμένο ορθογώνιο αποδίδεται σε ορθογώνιο ορθογώνιο
CELLSJAVA-45607Παλινδρόμηση: υπολογισμός κολλάει ο τύπος
CELLSJAVA-45611Παλινδρόμηση: Δεκαδική στρογγυλοποίηση
CELLSJAVA-45634Οι αριθμητικές τιμές προστίθενται επιπλέον κενά για ορισμένες περιοχές όπως το es-ES
CELLSJAVA-45397Η απόσταση των χαρακτήρων δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45609Η εμφάνιση του γραφήματος αλλάζει κατά τη μετατροπή του Excel σε PDF
CELLSJAVA-45610Οι ετικέτες δεδομένων γραφήματος εξαφανίζονται κατά τη μετατροπή του Excel σε PDF
CELLSJAVA-45538Το περιεχόμενο ορισμένων κελιών δεν εμφανίζεται πλήρως στο πλάτος της στήλης όταν εκτυπώνεται στο HTML
CELLSJAVA-45629Η τιμή του αριθμού κελιού δεν εμφανίζεται πλήρως για ορισμένες από τις τοπικές ρυθμίσεις (“es”, “fr”, “it” συγκεκριμένα) στην έξοδο html
CELLSJAVA-45633Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Shrink to fit, το κελί του φύλλου εργασίας δεν μπορεί να αντικατοπτρίζεται με τον ίδιο τρόπο στην έξοδο HTML
CELLSJAVA-45649Cell μετατόπιση δεδομένων κατά την αποθήκευση του αρχείου στο HTML
CELLSJAVA-45637Τα Ots και Excel95 λαμβάνουν εσφαλμένες τιμές όταν καλούν το FileFormatUtil.saveFormatToExtension
CELLSJAVA-44198Τα προηγμένα γραφήματα MS Excel δεν αποδίδονται σωστά στην έξοδο PDF
CELLSJAVA-45669Η λειτουργία DAYS360 λειτουργεί λανθασμένα σε περίπτωση δίσεκτου
CELLSJAVA-45672Η συνάρτηση LOOKUP λαμβάνει μια τιμή σφάλματος μετά τον υπολογισμό σε ένα κινεζικό περιβάλλον
CELLSJAVA-45666Απόδοση φύλλου σε εικόνα - EMF+ απαιτείται σφάλμα αντί για εικόνες στο φύλλο
CELLSJAVA-45667Η μετατροπή αρχείων σε PDF διαρκεί πολύ
CELLSJAVA-45538Το περιεχόμενο ορισμένων κελιών δεν εμφανίζεται πλήρως στο πλάτος της στήλης όταν εκτυπώνεται στο HTML
CELLSJAVA-45632Εσφαλμένη εμφάνιση δεδομένων κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45644Σφάλμα μορφής ημερομηνίας κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45670Μη φυσιολογική συγχώνευση κελιών κατά τη μετατροπή αρχείων σε HTML
CELLSJAVA-45671Προστίθεται επιπλέον ετικέτα όταν το κείμενο υπερχειλίζει το κελί στο html εξόδου.
CELLSJAVA-45674Λείπει το περίγραμμα κατά τη μετατροπή του αρχείου σε html
CELLSJAVA-40799Φιλτράρετε στο πρότυπο για να αγνοήσετε τις κενές σειρές σταματούν να λειτουργούν μετά την ανανέωση Συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSJAVA-41829Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας δεν ανταποκρίνεται μετά την απλή αποθήκευση του υπολογιστικού φύλλου
CELLSJAVA-42825Το φίλτρο στις ετικέτες δεν εφαρμόζεται κατά την κλήση Worksheet.refreshPivotTables
CELLSJAVA-43006Προστατευμένη προβολή κατά την αποθήκευση εξόδου ως αρχείο xls
CELLSJAVA-43029Προστατευμένη προβολή κατά την αποθήκευση του sample.xlsx ως αρχείου xls
CELLSJAVA-45677Το Workbook.isLicensed() επιστρέφει το false μετά τον ορισμό της άδειας χρήσης
CELLSJAVA-45680Το αρχείο αποτελεσμάτων συντρίβεται μετά την προσθήκη γραφήματος δέντρου
CELLSJAVA-45679Διαφορετική συμπεριφορά των αρχείων XLSX και XLSB για χαρακτηριστικά MaxRow και MaxColumn κατά τη χρήση σε LightCells API
CELLSJAVA-45707Ο υπολογισμός της συνάρτησης VLOOKUP λαμβάνει μια τιμή σφάλματος
CELLSJAVA-45710Λανθασμένη τιμή που λήφθηκε μετά τον υπολογισμό της συνάρτησης IRR
CELLSJAVA-45713Ατελείωτος βρόχος με τη μέθοδο “CalculateFormula”.
CELLSJAVA-45721Ο τύπος NumberValue δεν λειτουργεί
CELLSJAVA-45725Σφάλμα στα δεδομένα αρχείου που αποθηκεύτηκαν μετά την κλήση του υπολογισμού του τύπου
CELLSJAVA-45608XLSX έως PNG: Αναδίπλωση κειμένου γραφημάτων και άξονας Υ
CELLSJAVA-45627Υπερβολική κατανάλωση μνήμης κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSJAVA-45703Λείπει ο τίτλος του γραφήματος κατά τη μετατροπή του αρχείου σε pdf
CELLSJAVA-45724Το πρόβλημα με την εμφάνιση του υπομνήματος κυκλικού γραφήματος μετά το XLSX μετατρέπεται σε HTML
CELLSJAVA-45752Οι ετικέτες δεδομένων (ποσοστά) είναι λανθασμένες στο γράφημα HTML που δημιουργήθηκε για τρισδιάστατο γράφημα πίτας
CELLSJAVA-45700Μετατροπή Excel σε PDF - Κάποιο κείμενο αποκλείεται από την εικόνα
CELLSJAVA-45706Το Sparkline επικαλύπτει κείμενο κελιού κατά τη μετατροπή σε Svg
CELLSJAVA-45731Το κείμενο περικόπτεται κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSJAVA-45733Σφάλμα σελιδοποίησης αρχείου κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSJAVA-45741Η εικόνα Emf χάνεται κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSJAVA-45274Ορισμένα κείμενα δεν είναι ορατά κατά τη μετατροπή σε html
CELLSJAVA-45686Aspose.Cells 23.10: Η αλλαγή της ορατότητας των κρυφών κελιών δεν λειτουργεί
CELLSJAVA-45687Οι εικόνες συρρικνώνονται κατά τη μετατροπή του HTML σε βιβλίο εργασίας του Excel
CELLSJAVA-45701Οι γραμματοσειρές αλλάζουν για τα δεδομένα στα κελιά του excel όπου υπάρχουν υπερσύνδεσμοι
CELLSJAVA-45704Δημιουργήθηκε επιπλέον κενό διάστημα μεταξύ των γραφημάτων κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45709Ορισμένα ψηφία δείχνουν εξάρθρωση κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html
CELLSJAVA-45714Σφάλμα θέσης κειμένου κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45739Η εικόνα χάθηκε μετά τη μετατροπή του XLSX σε HTML
CELLSJAVA-43383Το GETPIVOTDATA δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε ομαδοποίηση πεδίων
CELLSJAVA-45685Παλινδρόμηση: Λήψη λανθασμένης τιμής στη λειτουργία προεπισκόπησης της εξερεύνησης αρχείων για το Pivot
CELLSJAVA-45708Οι έξυπνοι δείκτες δεν μπορούν να λάβουν τη σωστή διάταξη όταν ορίζουν την αντικατάσταση γραμμή προς γραμμή σε false
CELLSJAVA-45719Παλινδρόμηση: τα φίλτρα δεν ανανεώνονται
CELLSJAVA-45720Μετά το pivotTable.refreshData το αρχείο είναι κατεστραμμένο
CELLSJAVA-45734Το accountData ρίχνει το java.lang.NullPointerException
CELLSJAVA-45743Τα μερικά δεδομένα αλλοιώνονται μετά τη μετατροπή από xls σε xlsx
CELLSJAVA-45728Διαγράμματα καταρράκτη Οι ετικέτες του άξονα X κόβονται όταν το πλάτος του γραφήματος μειώνεται
CELLSJAVA-45612Το PivotTable.CalculateData() ρίχνει το IndexOutOfBoundsException
CELLSJAVA-45630Παρουσιάζεται εξαίρεση κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-40097Διαβάστε XLSX: java.lang.NullPointerException
CELLSJAVA-45652Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει τη μέθοδο GlobalizationSettings.GetDefaultSheetName().

Υποστηρίζει προσαρμοσμένο όνομα φύλλου για αυτόματα προστιθέμενα φύλλα εργασίας.

Προσθέτει ιδιότητες MsoFormatPicture.TopCropInch/BottomCropInch/LeftCropInch/RightCropInch.

Λαμβάνει και ορίζει το μέγεθος περικοπής της εικόνας σε μονάδες ίντσες.

Προσθέτει τη μέθοδο Range.IsBlank().

Υποδεικνύει εάν το εύρος δεν περιέχει καμία τιμή.

Προσθέτει τη μέθοδο Range.AddHyperlink(String,String,String).

Προσθέτει μια υπερ-σύνδεση σε μια περιοχή.

Προσθέτει τη μέθοδο VbaModuleCollection.AddUserForm().

Προσθέτει φόρμα χρήστη για έργο VBA.

Προσθέτει τη μέθοδο WorksheetCollection.AddCopy(Worksheet[], string[])

Υποστηρίζει την προσθήκη και την αντιγραφή ορισμένων φύλλων εργασίας μαζί.

Αλλάζει τις σταθερές τιμές για FormatConditionType

Οι σταθερές που ορίζονται για το FormatConditionType έχουν αλλάξει. Οι εφαρμογές του χρήστη πρέπει να μεταγλωττιστούν εκ νέου με τη νέα έκδοση Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.CalculateFormula

Εάν οι τύποι στο βιβλίο εργασίας πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου για να λάβετε σωστά αποτελέσματα για αρχεία html που δημιουργούνται, ο χρήστης μπορεί να καλέσει το Workbook.CalculateFormula() με μη αυτόματο τρόπο πριν από το Workbook.Save() ή να καθορίσει αυτήν την ιδιότητα ως true για να αναγκάσει τους τύπους να επαναυπολογιστούν αυτόματα ενώ αποθηκεύονται HTML αρχεία.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.FormatDataIgnoreColumnWidth

Υποδεικνύει εάν εμφανίζονται ολόκληρα τα μορφοποιημένα δεδομένα του κελιού κατά την υπερχείλιση της στήλης.

Προσθέτει τη μέθοδο CellsHelper.NeedQuoteInFormula().

Ελέγξτε εάν το όνομα του φύλλου πρέπει να περικλείεται σε μονά εισαγωγικά όταν προσθέτετε αναφορά στο φύλλο.

Προσθέτει και καταργεί κάποιο αριθμό ErrorCheckType

Χρησιμοποιήστε νέους αριθμούς.

Προσθέτει μεθόδους: GetShortTextOf12Months(),GetTextOf4Quaters(),GetTextOfYears(),GetTextOfQuarters(),GetTextOfMonths(), GetTextOfDays(),GetTextOfHours(),GetTextGetTextOf4Quaters(),GetTextGetTextOf4Quaters(),GetTextGetTextOfTextsOf) Lobalization Ρυθμίσεις

Λαμβάνει το τοπικό κείμενο της ημερομηνίας ώρας για τον συγκεντρωτικό πίνακα.

Προσθέτει την κλάση PivotFieldGroupSettings και την ιδιότητα PivotField.GroupSettings. ξεπερνά την κλάση SxRng και την ιδιότητα PivotField.SxRng

Αντ’ αυτού χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα PivotField.GroupSettings.

Καταργεί τη μέθοδο PivotTable.SetUngroup() και προσθέτει τη μέθοδο PivotField.Ungroup()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.Ungroup() για να καταργήσετε την ομαδοποίηση του συγκεντρωτικού πεδίου.

Παρωχημένες μεθόδους PivotTable.SetAutoGroupField() και SetManualGroupField()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.GroupBy().

Προσθέτει μεθόδους PivotField.GroupBy().

Ομαδοποιήστε το πεδίο περιστροφής.

Προσθέστε μια υπερ-σύνδεση για το εύρος.

Προσθέτει τον αριθμό PivotFieldGroupType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο ομάδας του πεδίου περιστροφής.

Προσθέτει τάξεις CustomPiovtFieldGroupItem και PivotDiscreteGroupSettings

Αντιπροσωπεύει τη διακριτή ομάδα του πεδίου περιστροφής.

Προσθέτει PivotGroupByType.Numbers και ξεπερνάει το PivotGroupByType.RangeOfValues enum

Χρησιμοποιήστε το PivotGroupByType.Numbers enum για να ομαδοποιήσετε το συγκεντρωτικό πεδίο κατά αριθμητικές τιμές.

Προσθέτει την τάξη PivotNumbericRangeGroupSettings

Αντιπροσωπεύει τις ρυθμίσεις των αριθμητικών ομάδων για το πεδίο περιστροφής.

Προσθέτει την τάξη PivotDateTimeRangeGroupSettings

Αντιπροσωπεύει τις ρυθμίσεις των ομάδων ώρας ημερομηνιών για το συγκεντρωτικό πεδίο.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.EmfRenderSetting

Ρύθμιση για την απόδοση του μετα-αρχείου Emf κατά την απόδοση σε εικόνα.

Προσθέτει την ιδιότητα XpsSaveOptions.EmfRenderSetting

Ρύθμιση για την απόδοση του μετα-αρχείου Emf κατά την απόδοση στο XPS.

Προσθέτει PdfCompliance.Pdf14, Pdf15, Pdf16, Pdf17 enum

Υποστηρίζει απόδοση σε μορφή Pdf συμβατή με PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Απαρχαιωμένη Συμμόρφωση Pdf. Καμία αρίθμηση

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού το PdfCompliance.Pdf14.

Ξεπερνά την ιδιότητα Legend.LegendEntriesLabels και προσθέτει τη μέθοδο Legend.GetLegendLabels()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Legend.GetLegendLabels().

Προσθέτει PdfCompliance.Pdf2b, Pdf2u, Pdf2a, Pdf3b, Pdf3u, Pdf3a enum

Υποστηρίζει απόδοση σε μορφή Pdf συμβατή με PDF/A-2b,2u,2a (ISO 19005-2) και PDF/A-3b,3u,3a (ISO 19005-2).

Καταργεί την ιδιότητα Axis.AxisLabels και προσθέτει τη μέθοδο Axis.GetAxisTexts()

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού τη μέθοδο Axis.GetAxisTexts().

Καταργεί την ιδιότητα Cells.MergedCells και προσθέτει τη μέθοδο Cells.GetMergedAreas()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Cells.GetMergedAreas().

Καταργεί τη μέθοδο Comment.GetCharacters() και προσθέτει τη μέθοδο Comment.GetRichFormattings()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Comment.GetRichFormattings() αντί.

Καταργεί τη μέθοδο Shape.GetCharacters() και προσθέτει τη μέθοδο Shape.GetRichFormattings()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Shape.GetRichFormattings().

Καταργεί τη μέθοδο PivotField.GetPivotFilters() και προσθέτει τη μέθοδο PivotField.GetFilters()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.GetFilters().

Καταργεί τη μέθοδο Range.Union() και προσθέτει τη μέθοδο Range.UnionRange()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Range.UnionRange().

Προσθέτει τη μέθοδο WorkbookDesigner.SetJsonDataSource().

Ορίζει τη συμβολοσειρά json ως πηγή δεδομένων έξυπνων δεικτών.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsNumberFormatApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή αριθμού.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsFontApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή γραμματοσειράς.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsAlignmentApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή στοίχισης.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsBorderApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή περιγράμματος.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsFillApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή συμπλήρωσης.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsProtectionApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή προστασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα PptxSaveOptions.IgnoreHiddenRows

Υποδεικνύει εάν αγνοούνται οι κρυφές σειρές κατά τη μετατροπή του Excel σε PowerPoint

Προσθέτει την ιδιότητα PptxSaveOptions.AdjustFontSizeForRowType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο γραμμής που πρέπει να προσαρμοστεί το μέγεθος της γραμματοσειράς εάν το ύψος της σειράς είναι μικρό.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsJsBrowserCompatible

Υποδεικνύει εάν το JavaScript είναι συμβατό με προγράμματα περιήγησης που δεν υποστηρίζουν JavaScript.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsMobileCompatible

Υποδεικνύει εάν η έξοδος HTML είναι συμβατή με κινητές συσκευές.

 Ελληνικά