Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-45554Χάθηκε απόσταση στη φόρμουλα μετά την αποθήκευση
CELLSJAVA-42866Λάβετε το όνομα και τον τίτλο του κουμπιού στο αρχείο ODS
CELLSJAVA-44907Αξιολογήστε και βελτιώστε την απόδοση HTML σε φύλλα εργασίας του Excel
CELLSJAVA-45584Ανάλυση xml με σύμβολο μεγαλύτερο από χωρίς διαφυγή
CELLSJAVA-45440Τα σχήματα με περιεχόμενο δεν αποδίδονται με ακρίβεια στη μετατροπή Excel σε PDF
CELLSJAVA-45473Σφάλμα υπολογισμού της συνάρτησης EXCEL TRIM().
CELLSJAVA-45475Ανεξήγητη αλλαγή στον χειρισμό των αριθμών στη σωστή συνάρτηση
CELLSJAVA-45027Ζήτημα επικαλυπτόμενων ετικετών στα γραφήματα ντόνατ
CELLSJAVA-45102Πρόβλημα με την απόδοση γραφήματος - το σύμβολο “+” και το γράφημα τόσο για τον άξονα x όσο και για τον άξονα y δεν σχεδιάζονται στην έξοδο PDF
CELLSJAVA-45398Η θέση των υπομνημάτων δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45396Η θέση των γραμμών οδηγού δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45399Το μέγεθος γραμματοσειράς των μύθων δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45409Λείπει οριζόντιος άξονας (κατηγορία) στα γραφήματα απόδοσης PDF από το γράφημα Excel
CELLSJAVA-45419Γράφημα σε εικόνα - η συμβολοσειρά χωρίζεται σε δύο γραμμές
CELLSJAVA-45423Excel Chart into image (.jpeg) : λάθος εξαγωγή
CELLSJAVA-45459Οι αναφορές Cell δεν εμφανίζονται σωστά κατά τη μετατροπή του PDF στο Excel
CELLSJAVA-45478XLSX έως PNG: Λανθασμένη κλίμακα του άξονα Υ
CELLSJAVA-45480Ο άξονας Χ του γραφήματος είναι πολύ μεγάλος στο Excel για απόδοση PDF
CELLSJAVA-45456Εσφαλμένη απόδοση του torus σε topdf(.net /java)
CELLSJAVA-45471Η οριζόντια και κάθετη ανάλυση δεν ορίζεται στο Tiff κατά τη μετατροπή σε εικόνα Tiff στο JDK9
CELLSJAVA-45469Πρόβλημα μετατόπισης κειμένου κατά την αποθήκευση του αρχείου στο HTML
CELLSJAVA-45487Πρόβλημα ευθυγράμμισης κατά τη φόρτωση του HTML στο αρχείο Excel
CELLSJAVA-45486Ειδικοί χαρακτήρες εμφανίζονται κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλουML σε xlsx
CELLSJAVA-45481Οι ετικέτες των αξόνων αποδίδονται ως κατακόρυφες, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαγώνιες
CELLSJAVA-45485Εμφανίζονται οι γραμμές γραφήματος καταρράκτη σε εικόνα
CELLSJAVA-45514Παλινδρόμηση: Αργή απόδοση του βιβλίου εργασίας CalculateFormula
CELLSJAVA-45531Σφάλμα υπολογισμού του τύπου YEARFRAC
CELLSJAVA-44882Απόδοση γραφήματος σε εικόνα - Μία από τις ετικέτες βρίσκεται μέσα στο γράφημα ντόνατ
CELLSJAVA-45508Ορισμένες ετικέτες επικαλύπτονται κατά την απόδοση του γραφήματος στο SVG/PDF στο linux
CELLSJAVA-45524Λείπουν τιμές στον άξονα x στο γράφημα ράβδων σε σύγκριση με το αρχικό αρχείο Excel
CELLSJAVA-45548Η κλίμακα του άξονα Υ του γραφήματος ράβδων άλλαξε κατά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε HTML
CELLSJAVA-45536Το Office PowerPoint αναφέρει ένα σφάλμα κατά την αποθήκευση του pptx (εισαγάγει μια εικόνα Emf που δημιουργήθηκε) σε pdf
CELLSJAVA-45542Απέτυχε ο ορισμός της διαφάνειας σε false κατά την αποθήκευση ως SVG
CELLSJAVA-45470Η μορφοποίηση υπό όρους με γραμμές δεδομένων αποδίδεται λανθασμένα στην εξαγωγή HTML
CELLSJAVA-45507Το πρόβλημα με το HTML εξήχθη από το αρχείο XLSX
CELLSJAVA-45521Η οριζόντια αλλαγή δεν λειτουργεί χρησιμοποιώντας την επιλογή Έξυπνοι δείκτες
CELLSJAVA-45544Το αρχείο εξόδου XLSX δεν εμφανίζει σωστά τα περιεχόμενα/τιμές μετά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου
CELLSJAVA-45546Οι εικόνες είναι κατεστραμμένες μετά την αποθήκευση xls σε xlsx
CELLSJAVA-45551Οι χαρακτήρες εξαφανίζονται κατά την αποθήκευση του αρχείου σε pdf
CELLSJAVA-45557Τα σχήματα χάνονται στο Excel στην απόδοση PDF
CELLSJAVA-45583Το YEARFRAC δεν λειτουργεί όπως στο Excel στο Aspose Cells for Java 23.8
CELLSJAVA-45592Παλινδρόμηση: Το φύλλο εργασίας δεν έχει υπολογιστεί
CELLSJAVA-42279Οι ετικέτες του γραφήματος αλληλεπικαλύπτονται και λείπουν γραμμές όταν το γράφημα μετατρέπεται σε Pdf
CELLSJAVA-44175πρόβλημα με επικαλυπτόμενες ετικέτες γραφημάτων ντόνατ
CELLSJAVA-45575Υπόμνημα δεδομένων σφάλματος γραφήματος κατά την αποθήκευση στην εικόνα
CELLSJAVA-45593Το στυλ υπογράμμισης του τίτλου του γραφήματος είναι λάθος κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45568Επικαλυπτόμενα και αλλοιωμένα δεδομένα ημερομηνίας κατά την αποθήκευση αρχείων σε svg
CELLSJAVA-45600Το κείμενο Cells δεν είναι κεντραρισμένο κατακόρυφα στην εικόνα EMF που δημιουργήθηκε
CELLSJAVA-45261Τα κείμενα περικόπτονται όταν μετατρέπονται σε HTML
CELLSJAVA-45538Το περιεχόμενο ορισμένων κελιών δεν εμφανίζεται πλήρως στο πλάτος της στήλης όταν εκτυπώνεται στο HTML
CELLSJAVA-45550Ορισμένα κελιά σε σειρές μετατοπίζονται προς τα δεξιά στο Excel σε απόδοση HTML
CELLSJAVA-45582Η επιπλέον υπογράμμιση εμφανίζεται στο κείμενο κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45555Πρόβλημα με την απόδοση ορισμένων τρισδιάστατων γραφημάτων του Excel (στήλη και πίτα) στο PDF
CELLSJAVA-45573Συγκεντρώστε λάθος χρώματα φόντου στον πίνακα μετατροπής PDF
CELLSJAVA-45596Το αρχείο κατεστραμμένο μετά το PivotTable.refreshData()
CELLSJAVA-45491Υπερχείλιση μνήμης κατά τη μετατροπή xls σε xlsx
CELLSJAVA-45489Παρουσιάζονται εξαιρέσεις κατά τη μετατροπή xlsx σε xls
CELLSJAVA-45504Σφάλμα σχήματος σε εικόνα κατά τη μετατροπή αρχείου σε pdf
CELLSJAVA-45519“java.lang.OutOfMemoryError” κατά τη μετατροπή του XLS σε XLSX
CELLSJAVA-45513Εξαίρεση “java.lang.IllegalArgumentException” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSX
CELLSJAVA-45556Εξαίρεση με χρήση CellsHelper.convertR1C1FormulaToA1 όταν υπάρχουν χαρακτήρες R ή C ή RC σε τύπους

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for Android via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Αλλάζει τη συμπεριφορά της ρύθμισης Cells.StandardWidth

Σε παλιές εκδόσεις, η ρύθμιση του τυπικού πλάτους για το φύλλο εργασίας δεν αλλάζει το πλάτος των στηλών των οποίων το πλάτος ορίζεται από την προεπιλεγμένη στήλη. Αυτό προκάλεσε ασυνεπές αποτέλεσμα κατά την αλλαγή της ακολουθίας ορισμού τυπικού πλάτους και εφαρμογής στυλ σειράς. Από την 23.7, κάνουμε το πλάτος των προεπιλεγμένων στηλών να αλλάζει ώστε να διατηρείται το ίδιο με το νέο τυπικό πλάτος όταν ο χρήστης ορίζει αυτήν την ιδιότητα.

Απαρχαιωμένο FileFormatType.Numbers αρ

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Numbers09.

Προσθέτει FileFormatType.MicrosoftCabinet και FileFormatType.Rtf enum

Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό τύπου μορφής αρχείου.

Προσθέτει μέθοδο Shape.GetActualBox()

Λαμβάνει την πραγματική θέση και το μέγεθος του σχήματος (μετά την εφαρμογή περιστροφής, αναστροφής κ.λπ.)

Προσθέτει ιδιότητες XmlLoadOptions.ConvertNumericOrDate, XmlLoadOptions.NumberFormat και XmlLoadOptions.DateFormat

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές μετατροπής αριθμητικού κειμένου.

Προσθέτει την ιδιότητα XmlLoadOptions.IgnoreRootAttributes

Υποδεικνύει εάν αγνοούνται οι ιδιότητες του ριζικού στοιχείου xml.

Προσθέτει την ιδιότητα FormulaSettings.PreservePaddingSpaces

Υποδεικνύει εάν θα διατηρηθούν τα κενά και οι αλλαγές γραμμών που συμπληρώνονται μεταξύ των διακριτικών τύπων κατά τη λήψη και τη ρύθμιση τύπων.

Προσθέτει την ιδιότητα LoadOptions.PreservePaddingSpacesInFormula

Υποδεικνύει εάν θα διατηρηθούν τα κενά και οι αλλαγές γραμμών που συμπληρώνονται μεταξύ των διακριτικών τύπων κατά την ανάλυση τύπων που εισάγονται από το αρχείο προτύπου.

Προσθέτει τη μέθοδο Cells.DeleteRow(int rowIndex, bool updateReference)

Μία μέθοδος παράκαμψης για τη διαγραφή σειράς με καθορισμένη σημαία ενημέρωσης αναφορών.

Προσθέτει την ιδιότητα AbstractCalculationEngine.IsParamArrayModeRequired και τη μέθοδο CalculationData.GetParamValueInArrayMode(int index, int maxRowCount, int maxColumnCount)

Παρέχει αυτά τα api για την ειδική απαίτηση του χρήστη να λαμβάνει τις τιμές των παραμέτρων σε λειτουργία πίνακα κατά τον υπολογισμό προσαρμοσμένων συναρτήσεων.

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.InsertText().

Εισάγει κείμενο στο κελί.

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.Replace().

Αντικαθιστά το κείμενο του κελιού με επιλογές.

Προσθέτει επιλογές ReplaceOptions.FontSettings.

Αντικαθιστά το παλιό κείμενο με κείμενο πλούσιας μορφοποίησης.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsIECompatible.

Υποδεικνύει εάν η έξοδος HTML είναι συμβατή με το πρόγραμμα περιήγησης IE.

Προσθέτει κλάση CustomFunctionDefinition

Η κλάση αφηρημένη για να υποστηρίξει ο χρήστης να καθορίσει κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για προσαρμοσμένες συναρτήσεις με την εφαρμογή της.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.UpdateCustomFunctionDefinition(CustomFunctionDefinition Definition)

Υποστηρίζει την ενημέρωση όλων των τύπων που αναφέρονται σε προσαρμοσμένες λειτουργίες σύμφωνα με τον προσαρμοσμένο ορισμό του χρήστη για αυτές.

Προσθέτει την ιδιότητα FormulaParseOptions.CustomFunctionDefinition

Υποστηρίζει την ανάλυση του τύπου με τον προσαρμοσμένο ορισμό του χρήστη για προσαρμοσμένες λειτουργίες.

Προσθέτει υπερφορτωμένο φύλλο εργασίας. Υπολογισμός φόρμουλα(…).

Υποστηρίζει την ανάλυση και τον υπολογισμό δεδομένου τύπου με προσαρμοσμένες επιλογές και άλλες συνθήκες.

Προσθέτει υπερφορτωμένη μέθοδο φύλλου εργασίας.CalculateArrayFormula(…).

Υποστηρίζει την ανάλυση και τον υπολογισμό δεδομένου τύπου ως τύπου πίνακα με προσαρμοσμένες επιλογές και άλλες συνθήκες.

Προσθέτει τη μέθοδο Worksheet.ConvertFormulaReferenceStyle (τύπος συμβολοσειράς, bool toR1C1, int baseCellRow, int baseCellColumn)

Μετατρέπει το στυλ αναφοράς μεταξύ R1C1 και A1 για τον συγκεκριμένο τύπο.

Προσθέτει την κλάση CellValue

Αντιπροσωπεύει την τιμή του κελιού και τον αντίστοιχο τύπο.

Προσθέτει εικονική μέθοδο ExportTableOptions.PreprocessExportedValue(int cellRow, int cellColumn, CellValue τιμή)

Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει και να αντικαθιστά ορισμένους ειδικούς τύπους και τιμές κελιών κατά την εξαγωγή.

Προσθέτει τη μέθοδο Dispose() για το SheetRender και το WorkbookRender

Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να απελευθερώνει ρητά τους πόρους που δημιουργούνται κατά την απόδοση.

Προσθέτει την κατηγορία EbookLoadOptions και EbookSaveOptions

Αντιπροσωπεύει επιλογές κατά την εισαγωγή/εξαγωγή ενός αρχείου ebook.

Προσθέτει την ιδιότητα GridWeb.DPI

Λαμβάνει και ορίζει το DPI του μηχανήματος.

Προσθέτει FileFormatType.Epub, LoadFormat.Epub, SaveFormat.Epub enum

Αντιπροσωπεύει ένα αρχείο EPUB.

Προσθέτει την ιδιότητα Chart.FilteredNSeries

Αντιπροσωπεύει τη συλλογή σειρών δεδομένων που δεν έχουν επιλεγεί στο γράφημα.

Προσθέτει την ιδιότητα Series.IsFiltered

Υποστηρίζει το φιλτράρισμα της σειράς στο γράφημα. Το True αντιπροσωπεύει ότι αυτή η σειρά είναι φιλτραρισμένη και δεν θα εμφανίζεται στο γράφημα.

Προσθέτει τον τύπο CommentTitleType.Note και τον αριθμό απάντησης

Αντιπροσωπεύει τη σημείωση τίτλου σχολίου και την απάντηση.

Μέθοδοι Obsolete CellsHelper.ConvertR1C1FormulaToA1()/ConvertA1FormulaToR1C1()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Worksheet.ConvertFormulaReferenceStyle().

Απαρχαιωμένο PdfSecurityOptions.ExtractContentPermissionΑπαλαιωμένη ιδιότητα

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα PdfSecurityOptions.ExtractContentPermission.

Προσθέτει ιδιότητες TableStyleCollection.DefaultTableStyleName και TableStyleCollection.DefaultPivotStyleName.

Λαμβάνει και ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα στυλ του πίνακα και του άξονα.

Προσθέτει τη μέθοδο WorksheetCollection.RefreshAll().

Ανανεώνει όλους τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες και τα Συγκεντρωτικά Διαγράμματα.

Προσθέτει τη μέθοδο Validation.GetValue().

Λαμβάνει το αποτέλεσμα της επικύρωσης στο κελί.

 Ελληνικά