Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSCPP-250Το Aspose.Cells for C++ δεν λειτουργεί στο VS 2019 όταν αναφέρεται μέσω του διαχειριστή πακέτων NuGetΝέο χαρακτηριστικό
CELLSCPP-234Έγινε εξαίρεση κατά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας ως HTML χωρίς απόλυτη/σχετική διαδρομή καταλόγου στη συνάρτηση ΑποθήκευσηΕντομο
 Ελληνικά