Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for JasperReports v1.0.0.0!

Τι νέα:

l Παρέχετε επεξεργάσιμα γραφήματα σε μορφή Excel Microsoft και όχι στατικές εικόνες.

l Υποστήριξη για την ενσωμάτωση του Aspose.Cells for JasperReports στον JasperServer.

l Καταργήστε την εξάρτηση της βιβλιοθήκης POI.

l Υποστήριξη διαφόρων ειδών γραφημάτων, όπως ραβδόγραμμα, διάγραμμα περιοχής, διάγραμμα πίτας, γραμμικό διάγραμμα κ.λπ.

 Ελληνικά