Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for JasperReports v1.1.0 για τους χρήστες! Τι νέο υπάρχει:

  • Υποστηρίζει μορφές Microsoft Excel 97 έως 2003 και Microsoft Excel 2007. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο έγγραφο «Παράμετροι διαμόρφωσης» στην τεκμηρίωση του προϊόντος.
  • Διορθώνει πολλά σφάλματα υπολογισμού στο μέγεθος του στοιχείου αναφοράς.
  • Υποστηρίζει JasperReports 3.7.x.
 Ελληνικά