Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for Java V1.4.0.0!

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βελτιώσεις και διορθώσεις:

  • Προστέθηκε η μέθοδος Cell.setValue(Object). Προστέθηκε η μέθοδος Cell.getStringValue(). Βελτιστοποιήθηκε η χρήση της μνήμης Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την εισαγωγή μορφών αριθμών γραφήματος

Αλλαγή ονόματος

Σημειώστε ότι το Aspose.Excel for Java μετονομάστηκε σε Aspose.Cells for Java.

Εάν κάνετε αναβάθμιση από Aspose.Excel for Java, πρέπει να αντικαταστήσετε το Aspose.Excel.jar με Aspose.Cells.jar στο CLASSPATH. Επίσης, πρέπει να αλλάξετε όλα τα “εισαγωγές” πακέτου com.aspose.excel σε com.aspose.

 Ελληνικά