Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει το Aspose.Cells for Java V1.4.3.0! Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βελτιώσεις και διορθώσεις:

  • Υποστηρίζει την προσθήκη πλαισίων κειμένου, σχολίων κατά την εκτέλεση
  • Υποστηρίζει ιδιότητες εγγράφων
  • Ρύθμιση σημείου γραφήματος
  • Ρύθμιση περιγράμματος σε φύλλο εργασίας
  • Ρύθμιση θέσης και μεγέθους της περιοχής του γραφήματος και της περιοχής του γραφήματος
  • Ρύθμιση θέσης, πλήρωσης, χρώματος και μεγέθους του σχήματος
  • Εισαγωγή δεδομένων από πίνακα και συλλογή
  • Διορθώθηκαν σφάλματα στις ρυθμίσεις αυτόματου φίλτρου
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα προσαρμοσμένης μορφής αριθμού
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα εισαγωγής/διαγραφής γραμμών και στηλών
 Ελληνικά