Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Τι νέα?

  • Υποστηρίζει την προσθήκη εμπλουτισμένου κειμένου για σχήματα όπως Arc, Oval, Rectangle, Comment, TextBox Υποστηρίζει όλους τους τύπους τοποθέτησης για σχήμα Υποστηρίζει την ανάγνωση όλων των σχημάτων από το πρότυπο Υποστηρίζει τη ρύθμιση συστοιχίας στο SmartMarker

Τι έχει βελτιωθεί;

  • Προσθέστε νέες μεθόδους για να χειριστείτε τη θέση και το μέγεθος του σχήματος και καταργήστε ορισμένες παλιές μεθόδους Προσθέστε ορισμένους κωδικούς επίδειξης και πρότυπα για το νέο API Αντικαταστήστε την καταργημένη επίκληση API με νέο API σε επιδείξεις

Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα του τύπου υπολογισμού Διορθώθηκε ένα σφάλμα εξαγωγής της μορφής Excel2007 XLSX Διορθώθηκε ένα σφάλμα του στυλ αντιγραφής Διορθώθηκε ένα σφάλμα της φόρμουλας αντιγραφής Διορθώθηκε ένα σφάλμα εξοικονόμησης μεγέθους εικόνας

Σχόλια

  • Για γραφήματα που εισάγονται από αρχεία προτύπων, ο χειρισμός των δεδομένων τους δεν υποστηρίζεται, προς το παρόν υποστηρίζεται μόνο η λειτουργία σε ιδιότητες σχήματος, όπως η θέση, η τοποθέτηση και το μέγεθος
 Ελληνικά