Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for Java v2.1.0!

Τι έχει αλλάξει:

Προσθήκη νέων δυνατοτήτων για το αρχείο ανοιχτού υπολογιστικού φύλλου εγγράφου(ODS): Υπερ-σύνδεση, Επιλογές ρύθμισης σελίδας, Περίγραμμα ομάδας, Μορφοποίηση υπό όρους, επικύρωση δεδομένων, Αυτόματο φίλτρο, αλλαγή σελίδας, Γραμμές/στήλες εκτύπωσης τίτλου, αντικείμενα που σχετίζονται με σχήματα (Σχόλιο, τόξο, κουμπί, πλαίσιο ελέγχου, σύνθετο πλαίσιο , GroupBox, GroupShape, Label, Line, ListBox, OleObject, Oval, Picture, RadioButton, Rectangle, ScrollBar, Spinner, TextBox), Διάγραμμα.

l Παρέχετε νέες δυνατότητες για τη μορφή αρχείου MS Excel 2007: Εισαγωγή εικόνων, Προσθήκη γραφημάτων.

l Υποστήριξη για ενημέρωση των στοιχείων ελέγχου μέσω των συνδεδεμένων κελιών και αντίστροφα: CheckBox, ComboBox, ListBox, RadioButton, ScrollBar, Spinner.

l Πρόσβαση στις ιδιότητες του Shape: Name, ZOrderPosition.

l Εφαρμογή μερικών συνόλων σε πίνακες φύλλων εργασίας.

l Υπολογισμός της συνάρτησης υπερσύνδεσης.

l Διαγραφή ονομάτων που ορίζονται από το χρήστη.

l Συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά AutoFilter κατά την αντιγραφή Βιβλίου εργασίας/Φύλλου εργασίας.

l Υποστήριξη για υπερσυνδέσμους σε μετατροπή xls2pdf.

l Εξαγωγή αντικειμένων Ole στο αρχείο προτύπου.

l Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα για το R/W ODS.

48 διορθώσεις και άλλες βελτιώσεις.

Ζητήματα που επιλύθηκαν στο Aspose.Cells for Java v2.1.0

Αναγνωριστικό θέματοςΣυστατικόΠερίληψη
9771xlsΔιεύθυνση υπερσύνδεσμου
9770xlsαρχεία προτύπων που περιέχουν μεγάλα δεδομένα MSODrawing
9769xlsενημερώστε τα στοιχεία ελέγχου μέσω του συνδεδεμένου κελιού και αντίστροφα
9768xlsΌνομα Shape και ZOrderPosition
9716xlsτύπος
9715xlsΣχόλιο
9686xlsΙσχυρή κρυπτογράφηση βιβλίου εργασίας
9674xlsCell.getStringValue() για στρογγυλοποίηση δεκαδικών τιμών
9498xlsανάγνωση αρχείων προτύπων που περιέχουν εγγραφές BIFF7 και BIFF8
9616xlsPageSetup.Print_Titles/Print_Areas
9499xlsσυγχώνευση κελιών
9500διάγραμμαΆξονας του Διαγράμματος
7919XlsΛειτουργία SUBTOTAL
7953Xls2pdfυπερσυνδέσεις για xls2pdf
9343xlsΦύλλο εργασίας.unFreezePanes/freezePanes
9344xlsδυναμικοί τύποι στο SmartMarker
9363xlsSmartMarker με οριζόντια σημαία:
9364xlsxκλείνει τη ροή εξόδου του χρήστη
9404xlsανάγνωση του αρχείου προτύπου που δημιουργήθηκε από το Microsoft Jet Engine
9264CSVμορφή αρχείου εισαγωγή/εξαγωγή CSV
9265Xls2Pdfσυγχωνευμένα κελιά στο xls2pdf
9173xlsxΙδιότητα Style.isCellLocked() για μορφή αρχείου Excel2007
9174xlsορίστε το μέγεθος της εικόνας στην Κεφαλίδα/Υποσέλιδο του PageSetup
9190xlsxΎψος σειράς για τη μορφή αρχείου Excel2007
9204xlsΔιαγραφή ονόματος καθορισμένου χρήστη
8759xlsΠλάτος στήλης
8894xlsΕπικύρωση
7965xlsτύπος ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
8760xlsΤιμή ημερομηνίας για το SmartMarker
8700xlsΠλαίσιο ελέγχου
8701xlsΡύθμιση συνδεδεμένου κελιού για στοιχεία ελέγχου
8603xlsρύθμιση της ιδιότητας FitToPagesWide/FitToPagesTall του PageSetup
8389xlsΣτρογγυλή φόρμουλα
8417xlsΣτυλ μη τυπικού αρχείου προτύπου xls που δημιουργήθηκε από το Jsperreport
8111xlsΙδιότητες σχήματος
8284xlsΑντιγράψτε το αυτόματο φίλτρο κατά την αντιγραφή φύλλου εργασίας/βιβλίου εργασίας
8124SpreadSheetMLSpreadSheetML
8251Xlsxμη τυπικό αρχείο xlsx που δημιουργείται από άλλα εργαλεία εκτός από το MSExcel
7900xlsOleObjects
 Ελληνικά