Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε ευχαρίστως να ανακοινώσω Aspose.Cells for Java v7.3.4!

Νέα χαρακτηριστικά

 • Υποστήριξη για τη μορφή TIFF σε Sheet-to-Imagefeature

Βελτιώσεις

 • Το δεξί υποσέλιδο δεν βρίσκεται πάνω από το κεντρικό υποσέλιδο όπως στο MS Excel

Εξαιρέσεις

 • Εξαίρεση εκτός μνήμης κατά τη μετατροπή του Excelto PDF
 • Η ρύθμιση του “+100” ως τύπου υπό όρους προκάλεσε εξαίρεση
 • Εξαίρεση: “StackOverflowError” κατά τον υπολογισμό τύπων
 • Το “IllegalArgumentException” εμφανίζεται όταν καλείται το Workbook.copy().

Σφάλματα

 • Το αραβικό κείμενο έγινε ανεπιθύμητοι χαρακτήρες στο αποθηκευμένο αρχείο CSV με UTF-8
 • Σφάλμα “Δεδομένα μπορεί να έχουν χαθεί” για το αρχείο XLS που αποθηκεύτηκε ξανά από τον Aspose.Cells
 • “Το Excel βρήκε μη αναγνώσιμο περιεχόμενο…“Σφάλμα για το Aspose.Cells” δημιουργήθηκε αναφορά
 • Το Cell.getFormula() δεν διέκρινε εύρη με διαφορετικά ονόματα με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικό εύρος
 • Αυτόματος τίτλος για το θέμα του γραφήματος PIE
 • Cell.getR1C1Formula() δεν διέκρινε διαφορετικά εύρη με όνομα με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικό εύρος
 Ελληνικά