Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Βελτιώσεις

Εξαιρέσεις

40530 - CellsException: Σφάλμα σχήματος σε εικόνα!

Σφάλματα

40493 - Πρόβλημα αναδρομικής αναφοράς

40490 - Ζήτημα προοπτικής τρισδιάστατου γραφήματος

40481 - XLS έως PDF - Πρόβλημα πλάτους κελιών πίνακα

40519 - Εξαίρεση κατά την αποθήκευση ενός εγγράφου XLSX

 Ελληνικά