Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Νέα χαρακτηριστικά

Βελτιώσεις

40510 - GB18030 Οι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται40603 - Η ποιότητα γραφήματος είναι πολύ χαμηλή

Εξαιρέσεις

40615 - NullPointerException κατά το άνοιγμα υπολογιστικού φύλλου Excel

40618 - Το αρχείο προτύπου του Excel δεν φορτώνει σφάλματα

40610 - Η διαγραφή γραφήματος προκαλεί μη αναγνώσιμο υπολογιστικό φύλλο

40467 - Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους του πλαισίου κειμένου στο XLSX40623 - “#VALUE!” σφάλμα μετά τον υπολογισμό

40620 - Σφάλμα κατά την εκτέλεση αντικατάστασης στο πλαίσιο κειμένου

 Ελληνικά