Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42042Υποστήριξη ετικετών Υποσύνολο/Σύνολο σε άλλες γλώσσεςΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-41994Το κείμενο του Cell ξεχειλίζει στο επόμενο κελίΕντομο
CELLSJAVA-42039Το CalculateFormula έχει πρόβλημα να υπολογίσει εκ νέου τα κελιά με αναφορά σε κελιά με τύπουςΕντομο
CELLSJAVA-42050Οι εβραϊκοί χαρακτήρες ελέγχου δεν αποδίδονται σωστά στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42020Η μετατροπή XLS σε PDF απαιτεί πολύ χρόνοΕντομο
CELLSJAVA-42017Πρόβλημα διάταξης κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42023Οι ετικέτες του άξονα X επικαλύπτονται με το Legend όταν αποδίδονται στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42022Η εικόνα δεν κλιμακώνεται καλά και το αρχείο SVG δεν είναι σωστόΕντομο
CELLSJAVA-42003Εσφαλμένη απόδοση του γραφήματος κατά τη μετατροπή του υπολογιστικού φύλλου σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41986Τα κενά παραλείπονται από το κείμενο στην έξοδο PNG του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41438Η κατάσταση επιλογής ή ελέγχου δεν αποθηκεύτηκε κατά την αποθήκευση στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-41339Η στοίχιση κειμένου και κειμένου έχει μπερδευτεί στο αρχείο (01_the_manure_tool_baltic_20131215_incl_logo.xlsx)Εντομο
CELLSJAVA-42056Επέκταση του αντικειμένου πίνακα/λίστας MS Excel αλλάζει τη μορφοποίηση κελιώνΕντομο
CELLSJAVA-42055Η προσθήκη Arc σε ένα νέο βιβλίο εργασίας δημιουργεί ένα δυνητικά μη ασφαλές υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-42038Η επίλυση στήλης πίνακα είναι σπασμένη εάν περιέχει “[”Εντομο
CELLSJAVA-42021Πρόβλημα με την επέκταση του περιεχομένου αντικειμένου πίνακα/λίστας Excel σχετικά με τύπουςΕντομο
CELLSJAVA-42019Επιστράφηκε εσφαλμένος τύπος από ένα κελί φύλλου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42004java.lang.NullPointerException, στο Workbook ctor κατά τη φόρτωση του αρχείου XLSXΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα Workbook.AbsolutePath

Παίρνει και ορίζει την Απόλυτη διαδρομή του αρχείου. Χρησιμοποιείται μόνο για εξωτερικούς συνδέσμους.

Προσθέτει την κλάση GlobalizationSettings και την ιδιότητα WorkbookSettings.GlobalizationSettings

Λαμβάνει και ορίζει τις ρυθμίσεις παγκοσμιοποίησης.

Καταργεί την απαρχαιωμένη μέθοδο Cell.GetConditionStyle()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Cell.GetConditionalFormattingResult().

Καταργεί την παρωχημένη μέθοδο Cells.MaxDataRowInColumn(int στήλη)

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Cells.GetLastDataRow(int).

Καταργεί την απαρχαιωμένη ιδιότητα PageSetup.Draft

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα PageSetup.PrintDraft.

Καταργεί την παρωχημένη ιδιότητα AutoFilter.FilterColumnCollection

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα AutoFilter.FilterColumns.

Καταργεί τον κατασκευαστή Style και προσθέτει την κλάση CellsFactory

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο CellsFactory.CreateStyle() αντί.

Καταργεί την απαρχαιωμένη ιδιότητα TickLabels.Rotation

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα TickLabels.RotationAngle.

Προσθέτει τη μέθοδο GridHyperlinkCollection.GetHyperlink(GridCell cell)

Λαμβάνει το αντικείμενο υπερσύνδεσης του κελιού. Εάν δεν υπάρχει υπερσύνδεση του κελιού, επιστρέφει μηδενική.

Προσθέτει τη μέθοδο GridHyperlinkCollection.GetHyperlink(int row,int column).

Λαμβάνει το αντικείμενο υπερσύνδεσης του κελιού. Εάν δεν υπάρχει υπερσύνδεση του κελιού, επιστρέφει μηδενική.

 Ελληνικά