Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42043Καθορίστε τις θέσεις των σημείων του γραφήματοςΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-42073Το XLSM καταστρέφεται μετά τη λειτουργία εκ νέου αποθήκευσηςΕντομο
CELLSJAVA-42060Το πλάτος της γραμμής δεδομένων δεν είναι σωστό κατά τη μετατροπή του υπολογιστικού φύλλου σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42016Η πορτοκαλί σειρά δεν περιλαμβάνεται στο SUM του Συγκεντρωτικού ΠίνακαΕντομο
CELLSJAVA-42006Η εικόνα κόβεται στην έξοδο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42067Το γράφημα λείπει κατά τη μετατροπή του υπολογιστικού φύλλου σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41983Το ύψος της σειράς δεν είναι σωστό κατά τη μετατροπή του XLSX σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42089Ο τύπος DCOUNTA Excel δεν αξιολογείται σωστά από τη μηχανή υπολογισμού τύπου Aspose.CellsΕντομο
CELLSJAVA-42081Πρόβλημα με τη μορφοποίηση υπό όρους του DataBar κατά την αποθήκευση ενός αρχείου XLSM ως PDFΕντομο
CELLSJAVA-42100Το κενό μεταξύ ορισμένων χαρακτήρων αφαιρείται σε μερικά σημεία στο αρχείο εξόδου PDFΕντομο
CELLSJAVA-42078Οι ετικέτες γραφημάτων δεν εμφανίζονται/αποδίδονται ίδιες (όπως στο αρχικό αρχείο Excel) στο αρχείο εξόδου PDFΕντομο
CELLSJAVA-42077Πρόβλημα με τα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς του TextBox στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42064Το χρώμα και το μέγεθος περιεχομένου του TextBox αλλάζουν κατά τη μετατροπή του φύλλου εργασίας σε EMFΕντομο
CELLSJAVA-42063Το χρώμα και το μέγεθος περιεχομένου του TextBox αλλάζουν κατά τη μετατροπή του υπολογιστικού φύλλου σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42059Οι εβραϊκές λέξεις δεν αποδίδονται σωστά κατά τη μετατροπή ενός αρχείου Excel σε μορφή αρχείου PDFΕντομο
CELLSJAVA-42053Το περιεχόμενο στο TextBox κόβεται κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42052Οι γραμμές με βέλη δεν έχουν τοποθετηθεί κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42049Πρόβλημα με την εικόνα SVG του γραφήματος στο αποδοθέν αρχείο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42036Η αντικατάσταση γραμματοσειράς δεν φαίνεται να ισχύει για το υπόμνημα του γραφήματος κατά τη χρήση του Chart.toPdf()Εντομο
CELLSJAVA-42024Υπόμνημα που επικαλύπτεται με κείμενο στο γράφημα PDFΕντομο
CELLSJAVA-42070Εσφαλμένες τιμές ShapeXPx & ShapeYPx του ChartPointΕντομο
CELLSJAVA-42083Ατελής απόδοση του σχήματος Ορθογώνιο κατά τη μετατροπή του XLS σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42104Το κείμενο περικόπτεται κατά τη μετατροπή του υπολογιστικού φύλλου σε μορφή αρχείου PDFΕντομο
CELLSJAVA-42098Προστίθενται επιπλέον σελίδες επειδή ορισμένες σελίδες δεν αποδίδονται πλήρως σε μία σελίδα PDFΕντομο
CELLSJAVA-42097SheetRender - Μη έγκυρο ευρετήριο στήληςΕντομο
CELLSJAVA-42093Η επέκταση του πίνακα Excel τροποποιεί τα δεδομέναΕντομο
CELLSJAVA-42092Το άνοιγμα και η αποθήκευση του αρχείου κατά τη χρήση του SheetRender καταστρέφει το αρχείο εξόδου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42085Η ρύθμιση του κειμένου σχήματος αλλάζει το στυλ του κειμένουΕντομο
CELLSJAVA-42074Το κείμενο ορισμένων κελιών, όπως το C2 και το C3, γίνεται χωρίς έντονη γραφήΕντομο
CELLSJAVA-42058Η μέθοδος Worksheet.autoFitColumns δεν φαίνεται να ισχύει όταν η απαιτούμενη γραμματοσειρά δεν υπάρχει στο LinuxΕντομο
CELLSJAVA-42054Εφαρμόστηκε μη αναμενόμενο χρώμα φόντου στα TextBox κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42072java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException στο Workbook.calculateFormula(false)Εξαίρεση
CELLSJAVA-42066CellsException στο Workbook.save κατά τη μετατροπή ενός XLS σε PDFΕξαίρεση
CELLSJAVA-42101Μη έγκυρη εξαίρεση τύπου κατά το άνοιγμα του αρχείου ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42080Εξαίρεση για την αποθήκευση του βιβλίου εργασίαςΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει ιδιότητες BuiltInDocumentPropertyCollection.ScaleCrop και BuiltInDocumentPropertyCollection.LinksUpToDate

Λαμβάνει και ορίζει ορισμένες ενσωματωμένες ιδιότητες εγγράφου.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.Rotation

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα DataLabels.RotationAngle.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα Title.Rotation

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Title.RotationAngle.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.Background

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DataLabels.BackgroundMode.

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιότητα DisplayUnitLabel.Rotation

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DisplayUnitLabel.RotationAngle.

Διαγράφει την παρωχημένη μέθοδο Title.getCharacters().

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Title.characters().

Προσθέτει την κατηγορία LoadFilter και την ιδιότητα LoadOptions.LoadFilter

Επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει ποια δεδομένα πρέπει να φορτώνονται κατά τη φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας από το αρχείο προτύπου.

Παρωχημένη ιδιότητα LoadOptions.LoadDataFilterOptions

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα LoadOptions.LoadFilter. Παράδειγμα: LoadOptions.LoadFilter = νέο LoadFilter(LoadDataFilterOptions.All & ~LoadDataFilterOptions.Chart);

Παρωχημένες ιδιότητες LoadOptions.OnlyLoadDocumentProperties

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα LoadOptions.LoadFilter. Χρήση: LoadOptions.LoadFilter = νέο LoadFilter(LoadDataFilterOptions.DocumentProperties);

Απαρχαιωμένη ιδιότητα LoadOptions.LoadDataAndFormatting

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα LoadOptions.LoadFilter. Χρήση: LoadOptions.LoadFilter = νέο LoadFilter(LoadDataFilterOptions.CellData);

Απαρχαιωμένη ιδιότητα LoadOptions.LoadDataOptions

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα LoadFilter, ο χρήστης μπορεί να επεκτείνει το LoadFilter για να φιλτράρει το φύλλο εργασίας και τα δεδομένα.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.ExportXml(string mapName, string path).

Εξαγωγή δεδομένων XML.

Προσθέτει enum FileFormatType.OTS

Αντιπροσωπεύει τη μορφή αρχείου OTS.

Προσθέτει τη μέθοδο WorksheetCollection.CreateRange().

Δημιουργεί ένα εύρος.

Προσθέτει την ιδιότητα FontConfigs.PreferSystemFontSubstitutes

Υποδείξτε εάν θα χρησιμοποιηθούν πρώτα υποκατάστατα γραμματοσειράς συστήματος ή όχι όταν δεν παρουσιάζεται μια γραμματοσειρά και δεν έχει οριστεί η αντικατάσταση αυτής της γραμματοσειράς.

 Ελληνικά