Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Άλλες Βελτιώσεις και Αλλαγές

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-41747Υποστήριξη για τον υπολογισμό της συνάρτησης FORMULATEXTΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-41702Στο αρχείο εξόδου HTML προστίθενται επιπλέον στήλεςΕντομο
CELLSJAVA-41708Οι στήλες λείπουν από την έξοδο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41720Η αποθήκευση εικόνας στο SVG κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε HTML οδηγεί σε εσφαλμένη επέκταση αρχείου εικόναςΕντομο
CELLSJAVA-41721Λανθασμένη απόδοση κειμένου σε σχήμα κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41711Πρόβλημα απεριόριστου βρόχου κατά την αποθήκευση στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-41737Ο τύπος Cell.getStringValue for DateTime δίνει ανεπιθύμητη τιμήΕντομο
CELLSJAVA-41681Η κεφαλίδα γραφήματος εκτείνεται πέρα από τα όρια του γραφήματος κατά τη χρήση του Chart.toImageΕντομο
CELLSJAVA-41691Οι ετικέτες δεδομένων επικαλύπτονται με την περιοχή γραφήματος σε μορφή εικόνας γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41692Οι ετικέτες δεδομένων επικαλύπτονται με την περιοχή γραφήματος στη μορφή αρχείου PDF του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41696Το κάτω και το δεξί περιθώριο λείπουν στη μορφή αρχείου PDF του γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-41712Τα λανθασμένα χρώματα αποδίδονται στο γράφημα ράβδων PDFΕντομο
CELLSJAVA-41722Το Acrobat Reader εμφανίζει σφάλμα κατά τη φόρτωση Aspose.Cells’ που δημιουργήθηκε PDFΕντομο
CELLSJAVA-41724Η σειρά είναι πλήρως αδιαφανής στο SVG σε αντίθεση με το αρχικό γράφημα στο υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-41725Η εικόνα SVG είναι διαφορετική από το αρχικό γράφημα στο υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-41727Το εφέ γεμίσματος εικόνας ή υφής της DataLabel δεν έχει αποδοθεί στο SVGΕντομο
CELLSJAVA-41728Το αρχείο SVG που προκύπτει έχει μέγεθος 0KBΕντομο
CELLSJAVA-41741Η εικόνα στο SVG καθιστά κενή/λάθος εικόναΕντομο
CELLSJAVA-41743Λείπει ο τίτλος του γραφικού στο pdf εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-41714Το FileFormatUtil.loadFormatToExtension επιστρέφει .ODS για αρχείο .ODPΕντομο
CELLSJAVA-41715Μη αναγνώσιμο περιεχόμενο στο Excel 2007 μετά την εκ νέου αποθήκευση του PerformanceReport.xlsbΕντομο
CELLSJAVA-41731Ο τύπος σχήματος δεν ανανεώνεται ενώ αποθηκεύεται το XLS στο XLSBΕντομο
CELLSJAVA-41733Cell.getFormula επιστρέφει τον τύπο με όνομα φύλλου σε αγκύλες και διαδρομή προς το αρχείο υπολογιστικού φύλλουΕντομο
CELLSJAVA-41732Εξαίρεση: “[0]Sheet1!B2-Μη έγκυρος τύπος: Περισσότερα από ένα διακριτικά στη στοίβα” στη μέθοδο Workbook.calculateFormula()Εξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα LookInType.OriginalValues.

Βρείτε αντικείμενο μόνο από τις αρχικές τιμές χωρίς μορφή.

Σημείωση

Δεδομένου ότι η βάση κωδικών του Aspose.Cells for Java ταιριάζει με τον κωδικό της σχετικής έκδοσης .NET, οι περισσότερες αλλαγές, βελτιώσεις και επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στο Aspose.Cells for .NET v8.7.1 περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το 0761817618.

 Ελληνικά