Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-41130Αλλάξτε τη γλώσσα των προκαθορισμένων λέξεων για τον Συγκεντρωτικό ΠίνακαΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42272Επιλογές για την ενσωμάτωση της υπερ-σύνδεσης σε ένα κελί του ExcelΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42283Το NullPointerException εμφανίζεται όταν το φίλτρο υπάρχει εκτός της ονομαζόμενης περιοχήςΕντομο
CELLSJAVA-42282Η αντιγραφή ενός φύλλου εργασίας αποκρύπτει τις φιλτραρισμένες σειρές στο αρχείο εξόδου HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42276Τα περιεχόμενα εμφανίζονται διαφορετικά (λείπει κάποιο κείμενο) σε προγράμματα περιήγησης που δεν είναι IE (π.χ. Google chrome) - Απόδοση Excel σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-42247Η μορφοποίηση υπό όρους χάνεται κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα στο υπολογιστικό φύλλοΕντομο
CELLSJAVA-42257Το στυλ μορφοποίησης υπό όρους έχει σπάσειΕντομο
CELLSJAVA-42202Ο τύπος του Excel δεν λειτουργεί σωστά - εμφανίζεται ως 6 αντί για 0Εντομο
CELLSJAVA-42286Η αποθήκευση του αρχείου XLS με γραφήματα χρησιμοποιεί 100% CPUΕντομο
CELLSJAVA-42251Ο τίτλος καλύπτεται από τις ετικέτες τάσης στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42284Το Workbook.getFonts() εμφανίζει πρόσθετες γραμματοσειρές μετά τη φόρτωση εκ νέου του ίδιου υπολογιστικού φύλλουΕντομο
CELLSJAVA-42281Συγχώνευση/Αντιγραφή σε φύλλα Excel - Τα κενά στην αρχή των κελιών δεν διατηρούνταιΕντομο
CELLSJAVA-42280Μη έγκυρη συμβολοσειρά στο αρχείο - παρουσιάζεται σφάλμα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42275Τα ονόματα ορισμένων παραμέτρων δημόσιων μεθόδων άλλαξαν στη νεότερη έκδοσηΕντομο
CELLSJAVA-42271Το Worksheet.autoFitColumns() δεν λειτουργεί καλά με τα κελιά που έχουν αλλαγές γραμμήςΕντομο
CELLSJAVA-42266Η ταξινόμηση του αρχείου Excel που περιέχει σχόλια καταστρέφει το αρχείο εξόδου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42265Η ταξινόμηση σχολίων προκαλεί το σφάλμα “Το Excel βρήκε μη αναγνώσιμο περιεχόμενο…” κατά το άνοιγμα του αρχείου εξόδου στο MS ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42264Ζητήματα συνδρομών και εκθέτων στο αρχείο OpenOffice ODS κατά τη μετατροπή σε HTML ή PDFΕντομο
CELLSJAVA-42268Εξαίρεση: “java.lang.NullPointerException” κατά την απόδοση ενός γραφήματος σε εικόναΕξαίρεση
CELLSJAVA-42278Εξαίρεση: “java.lang.IndexOutOfBoundsException: Ευρετήριο: 12, Μέγεθος: 12” κατά την αποθήκευση σε μορφή αρχείου HTMLΕξαίρεση
CELLSJAVA-42274Εξαίρεση: “java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Ευρετήριο συμβολοσειράς εκτός εύρους: 0” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSXΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα ExportTableOptions.ExportAsHtmlString

Εξάγει την τιμή συμβολοσειράς HTML των κελιών στον πίνακα δεδομένων.

Προσθέτει τη μέθοδο PageSetup.Copy(PageSetup source,CopyOptions copyOptions).

Αντιγράφει τις ρυθμίσεις του Page Setup.

Προσθέτει την ιδιότητα ImportTableOptions.ShiftFirstRowDown

Υποδεικνύει εάν μετατοπίζεται η πρώτη σειρά προς τα κάτω κατά την εισαγωγή πίνακα.

Προσθέτει τη μέθοδο PageSetup.CustomPaperSize().

Ρυθμίζει το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού, σε μονάδα ίντσες.

Προσθέτει την ιδιότητα PageSetup.PrinterSettings

Λαμβάνει και ορίζει τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου εκτυπωτή.

Προσθέτει σταθερές PaperSizeType.CUSTOM

Αντιπροσωπεύει το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού.

Προσθέτει σταθερές PdfCompliance.PDF_A_1_A

Αντιπροσωπεύει τη μορφή PDF συμβατή με PDFA-1a.

Παραδείγματα χρήσης

Ελέγξτε τη λίστα των θεμάτων βοήθειας που έχουν προστεθεί στα έγγραφα του Wiki Aspose.Cells:

 Ελληνικά