Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42668Υποστήριξη πολλαπλών τιμών κατά τη χρήση στυλ κλάσης (Σύνδεση με: CELLSJAVA-42635)Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42627Δεν είναι δυνατή η σωστή εξαγωγή εικόνων Smart Art - Μετατροπή σχήματος σε εικόνα (CELLSJAVA-42619)Βελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42672Το έγγραφο εξόδου PDF είναι πολύ μεγάλοΕντομο
CELLSJAVA-42671Πρόβλημα υπερσυνδέσμων κατά την προβολή του αρχείου εξόδου Excel στην ιαπωνική έκδοση του MS ExcelΕντομο
CELLSJAVA-42667Λήψη “#NUM!” για ένα κύτταρο που έχει λειτουργία IRRΕντομο
CELLSJAVA-42658Τα βιβλία εργασίας με μακροεντολές XL4 (XLSM) καταστρέφονται μετά την αποθήκευσηΕντομο
CELLSJAVA-42656Το AlternativeText επιστρέφει την τιμή του κειμένου σχολίουΕντομο
CELLSJAVA-42635HTML έως XLS - Το στυλ CSS αγνοήθηκεΕντομο
CELLSJAVA-42673Εξαίρεση “java.lang.NumberFormatException” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-42669Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” κατά τον υπολογισμό τύπων στο βιβλίο εργασίαςΕξαίρεση
CELLSJAVA-42663Η Chart.calculate() ρίχνει το IndexOutOfBoundsExceptionΕξαίρεση
CELLSJAVA-42655Εξαίρεση: “Μη έγκυρη κωδικοποίηση: null” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLS - IIΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει enum StyleFlag.Alignments

Αντιπροσωπεύει όλες τις ρυθμίσεις ευθυγράμμισης.

Προσθέτει τις ιδιότητες WorkbookSettings.MaxRow και WorkbookSettings.MaxColumn

Λαμβάνει το μέγιστο ευρετήριο γραμμής και στήλης του βιβλίου εργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα WriteProtection.Author

Λαμβάνει και ορίζει τον συγγραφέα της προστασίας εγγραφής.

 Ελληνικά