Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43047Προσθήκη κειμένου συμβουλής εργαλείου στο κελί για εξαγωγή στο HTMLΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43002Απροσδόκητο hot spot CPU στο ZipOutputStream κατά το άνοιγμα του XSLBΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43008Επιλογή απενεργοποίησης της φόρτωσης αντικειμένου OLE κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίαςΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-42793Το αντικείμενο Fontwork SmartArt χάθηκε κατά τη μετατροπή ODS σε XLSXΕντομο
CELLSJAVA-43020Το ακτινικό γράφημα παραμορφώθηκε μετά την κλήση της Chart.Calcluate()Εντομο
CELLSJAVA-43022Σφάλμα Shape to Image για αρχεία XLSΕντομο
CELLSJAVA-43046LoadOptions.setParsingFormulaOnOpen(false) προκαλεί ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά την κλήση της getFormula()Εντομο
CELLSJAVA-43052Ζήτημα επικύρωσης για τιμές booleanΕντομο
CELLSJAVA-43054Πρόβλημα με CSV Συγχώνευση στις ρυθμίσεις της ΠορτογαλίαςΕντομο
CELLSJAVA-43056Cell.setFormula() δεν ενημερώνεται για εξωτερικούς συνδέσμουςΕντομο
CELLSJAVA-42767Η εικόνα χάθηκε κατά τη μετατροπή του Excel σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42913Ενσωματωμένα Visio αντικείμενα που αποδίδονται λανθασμένα στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42883Πρόβλημα εξαγωγής κειμένου γραφήματος από αρχείο μορφής Aspose.Cells for Java 95Εντομο
CELLSJAVA-42931Τα συνημμένα/αντικείμενα δεν έχουν ληφθεί από το Excel95Εντομο
CELLSJAVA-43051Ο λόγος διαστάσεων δεν διατηρείται για την εικόναΕντομο
CELLSJAVA-43057Πρόβλημα με την προσθήκη εικόνας κεφαλίδας στην πρώτη σελίδα στο Excel εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-43069Το MS Excel δίνει ένα μήνυμα επιδιόρθωσης κατά το άνοιγμα του εκ νέου αποθηκευμένου αρχείου με το Aspose.CellsΕντομο
CELLSJAVA-43060Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” στο Workbook.save αφού ορίσετε την εξωτερική πηγή δεδομένων ως κενήΕξαίρεση
CELLSJAVA-42923Εξαιρέσεις κατά τη φόρτωση XLS ΕγγράφουΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.BaseField

Χρησιμοποιήστε αντ ‘αυτού το PivotField.BaseFieldIndex.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.BaseItem

Χρησιμοποιήστε αντ ‘αυτού το PivotField.BaseItemIndex.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.IsValueShown

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα DataLabels.ShowValue.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.IsPercentageShown

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DataLabels.ShowPercentage.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.IsBubbleSizeShown

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα DataLabels.ShowBubbleSize.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.IsCategoryNameShown

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα DataLabels.ShowCategoryName.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.IsSeriesNameShown

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα DataLabels.ShowSeriesName.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα DataLabels.IsLegendKeyShown

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DataLabels.ShowLegendKey.

Προσθέτει την επιλογή LoadOptions.KeepUnparsedData

Η επιλογή υποδηλώνει εάν θα διατηρηθούν τα μη αναλυμένα δεδομένα στη μνήμη για το Βιβλίο εργασίας όταν φορτώνεται από ένα αρχείο προτύπου. Εάν οι χρήστες δεν χρειάζεται να αποθηκεύσουν πλήρως το βιβλίο εργασίας πίσω, ειδικά όταν χρειάζεται μόνο να διαβάσουν κάποιο ειδικό περιεχόμενο του βιβλίου εργασίας (όπως με κάποιο είδος LoadFilter), τα μη αναλυμένα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον και ενδέχεται να ορίσουν αυτήν την ιδιότητα ως ψευδή για να έχετε καλύτερη απόδοση. Για παλιές εκδόσεις, κατά τη φόρτωση του Βιβλίου εργασίας από ένα αρχείο προτύπου με LoadFilter που καθορίζεται από τον χρήστη, τα μη αναλυμένα δεδομένα δεν διατηρήθηκαν για λόγους απόδοσης. Τώρα παρέχουμε αυτήν την επιλογή και κάνουμε αληθή την προεπιλεγμένη τιμή της, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των περιπτώσεων χρήσης LoadFilter από τους χρήστες. Εάν ναι, οι χρήστες θα πρέπει να ορίσουν αυτήν την ιδιότητα ως ψευδή ρητά στην εφαρμογή τους.

Προσθέτει την επιλογή LoadDataFilterOptions.Picture

Η επιλογή που υποδηλώνει εάν η Εικόνα πρέπει να φορτωθεί.

Προσθέτει την επιλογή LoadDataFilterOptions.OleObject

Η επιλογή που υποδηλώνει εάν πρέπει να φορτωθεί το OleObject.

Προσθέτει την επιλογή LoadDataFilterOptions.Drawing

Η επιλογή που υποδηλώνει εάν τα αντικείμενα σχεδίασης (συμπεριλαμβανομένου του γραφήματος, της εικόνας, του OleObject και όλων των άλλων αντικειμένων σχεδίασης) πρέπει να φορτωθούν.

Απαρχαιωμένη επιλογή LoadDataFilterOptions.Shape

Χρησιμοποιήστε το (LoadDataFilterOptions.Drawing & ~LoadDataFilterOptions.Chart) αντί για το LoadDataFilterOptions.Shape.

Προσθέτει κλάση FormulaParseOptions

Παρέχει επιλογές χρήστη για τη ρύθμιση τύπων.

Προσθέτει μεθόδους: Cell.SetFormula(τύπος συμβολοσειράς,Επιλογές FormulaParseOptions,τιμή αντικειμένου),SetArrayFormula(stringArrayFormula,int rowNumber,int columnNumber,FormulaParseOptionsOptions),SetSharedFormula(String sharedNrowbermulumber,int.

Ορίζει τύπους με επιλογές.

Απαρχαιωμένες μέθοδοι: Cell.SetFormula(τύπος συμβολοσειράς,bool isR1C1,bool isLocal,τιμή αντικειμένου),SetArrayFormula(stringArrayFormula,int rowNumber,int columnNumber,bool isR1C1,bool isLocal),SetSharedberintsharedFormula isR1C1, bool isLocal)

Χρησιμοποιήστε αντίστοιχες μεθόδους με το FormulaParseOptions.

Προσθέτει τον αριθμό FileFormatType.OTP

Υποστηρίζει την ανίχνευση της μορφής αρχείου .OTP.

Προσθέτει την ιδιότητα AutoFitterOptions.AutoFitWrappedTextType και τον αριθμό AutoFitWrappedTextType.

Λαμβάνει και ορίζει τον τύπο του αναδιπλούμενου κειμένου αυτόματης προσαρμογής.

Προσθέτει κλάση EmfRenderSetting

Σετ για απόδοση EMF metafile.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.EmfRenderSetting

Σετ για απόδοση μετα-αρχείου EMF κατά την απόδοση σε αρχείο PDF.

Προσθέτει τη μέθοδο ShapeCollection.AddSvg().

Προσθέτει εικόνα svg.

Προσθέτει την ιδιότητα WorkbookSettings.QuotePrefixToStyle

Υποδεικνύει εάν ορίζεται η ιδιότητα Style.QuotePrefix κατά την εισαγωγή της τιμής συμβολοσειράς (η οποία ξεκινά με ένα μόνο εισαγωγικό ) στο κελί

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.AddTooltipText

Υποδεικνύει εάν γίνεται προσθήκη κειμένου συμβουλής εργαλείου όταν τα δεδομένα δεν μπορούν να εμφανιστούν πλήρως. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ψευδής.

 Ελληνικά