Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-40913Η κατεύθυνση του βέλους έχει αλλάξει στο προκύπτον PDFΕντομο
CELLSJAVA-43282Το Refresh pivot δεν λειτουργεί και καταστρέφει το αρχείο εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-43286Το Aspose.Cells έρχεται σε διένεξη με τις ρυθμίσεις HtmlHiddenRowDisplayType.REMOVEΕντομο
CELLSJAVA-43302Πρόβλημα με τη λήψη τιμής CellsΕντομο
CELLSJAVA-43308HTML μετατροπή σε excel με την ιδιότητα wrapTextΕντομο
CELLSJAVA-43318Cell πρόβλημα τιμής μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43299Πρόβλημα με τη λήψη της τιμής CellΕντομο
CELLSJAVA-43284Το γράφημα δεν εκτυπώθηκε κατά τη χρήση του Aspose.Cells για έναν συγκεκριμένο φυσικό εκτυπωτήΕντομο
CELLSJAVA-43273Το κείμενο στα στοιχεία Legend κόβεται στην εικόνα εξόδουΕντομο
CELLSJAVA-43274Διαφορά στο χρώμα του περιγράμματος της γραμμής γραφήματοςΕντομο
CELLSJAVA-43276Ζητήματα διακοπής γραμμής κατά τη μετατροπή του XLSX σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43278Το Strikethrough στο Excel δεν εμφανίζεται στο αρχείο PDFΕντομο
CELLSJAVA-43304Ορισμένες ετικέτες δεδομένων του γραφήματος λείπουν στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSJAVA-43311Οι ετικέτες του άξονα X του γραφήματος είναι κάθετες αντί για διαγώνιες όταν μετατρέπονται σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-40992Πρόβλημα με τη θέση κειμένου γραφήματος κατά την εκ νέου αποθήκευση ενός αρχείου ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43294Το χρωματικό θέμα μορφοποίησης υπό όρους δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSJAVA-43307Πρόβλημα αλλαγής μεγέθους με ενσωματωμένο αντικείμενο OLE κατά την αντιγραφή φύλλου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43296ArrayIndexOutOfBoundsException κατά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕξαίρεση
CELLSJAVA-43298Aspose.Cells 20.8: Εξαίρεση κατά την αποθήκευση στο PDF.Εξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει ExceptionType.Permission enum

Αντιπροσωπεύει ExceptionType.Permission.

Προσθέτει την ιδιότητα ExternalConnection.PowerQueryFormula.

Λαμβάνει τον ορισμό του τύπου power query.

Προσθέτει τη μέθοδο FileFormatUtil.VerifyPassword.

Επαληθεύει εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρος για το αρχείο.

Προσθέτει τη μέθοδο VbaProject.Copy().

Αντιγράφει το έργο VBA.

Προσθέτει την ιδιότητα XlsSaveOptions.MatchColor.

Υποδεικνύει εάν ταιριάζει το χρώμα εάν το χρώμα δεν βρίσκεται στην παλέτα κατά την αποθήκευση του αρχείου .xls.

Διαγράφει την απαρχαιωμένη ιδιότητα Series.Line.

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Series.Border.

 Ελληνικά