Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43173Όταν το πεδίο ομάδας έχει μηδενική τιμή, το αποτέλεσμα του subtotalN χάνει το υποσύνολο για την μηδενική ομάδαΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43162Απόδοση Excel σε HTML - η διαδικασία μετατροπής διαρκεί πολύΕντομο
CELLSJAVA-43164HTML μετατροπή σε Excel που δεν διατηρεί τις μορφές εμπλουτισμένου κειμένου στην έξοδοΕντομο
CELLSJAVA-43166Το περιστρεφόμενο κείμενο δεν αποδίδεται μια χαρά στη μετατροπή XLSX σε HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43178Οι μορφοποιήσεις RichText χάνονται κατά την εξαγωγή του αρχείου στο HTMLΕντομο
CELLSJAVA-43165Η συμβολοσειρά “20TT1” αντικαταστάθηκε με τον αριθμό 43850 κατά τη μετατροπή CSV σε XLSBΕντομο
CELLSJAVA-43026Μετά την απόδοση γραφήματος σε εικόνα, οι ετικέτες δεδομένων αλλάζουν στυλ και οι τιμές δεν είναι ίδιεςΕντομο
CELLSJAVA-43154Κάποια σημεία γραφήματος επικαλύπτονται ανά ετικέταΕντομο
CELLSJAVA-43089Το γράφημα ραντάρ ανατρέπεται και οι τιμές των αξόνων δεν είναι ίδιες με το αρχικό γράφημα στη μετατροπή XLS σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43171Το έγγραφο σπάει μετά την αντιγραφή των φύλλωνΕντομο
CELLSJAVA-43172Ένα πρόβλημα με έξυπνους δείκτες σε συγχωνευμένα κελιάΕντομο
CELLSJAVA-43183Εξαίρεση “ClassCastException: ….” κατά τον υπολογισμό Συγκεντρωτικού ΠίνακαΕξαίρεση
CELLSJAVA-43177Το νέο βιβλίο εργασίας με αρχείο CSV έχει ως αποτέλεσμα “java.lang.IndexOutOfBoundsException: χιλιοστά του δευτερολέπτου”Εξαίρεση
CELLSJAVA-43168Εξαίρεση “IllegalStateException: Αυτό δεν είναι δομημένο αρχείο αποθήκευσης” κατά τη συγχώνευση αρχείων ExcelΕξαίρεση
CELLSJAVA-43179Exception NumberFormatException: Για συμβολοσειρά εισόδου: “preserve”Εξαίρεση
CELLSJAVA-43182Εξαίρεση ’lang.IllegalStateException: Μη έγκυρη κωδικοποίηση: null’ κατά τη φόρτωση του αρχείου XLSΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει τη μέθοδο WorkbookSettings.GetThemeFont().

Λαμβάνει γραμματοσειρά θέματος.

Προσθέτει την ιδιότητα DataLabels.LinkedSource.

Λαμβάνει και ορίζει τη συνδεδεμένη πηγή.

Προσθέτει τον αριθμό DefaultEditLanguage.

Αντιπροσωπεύει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.DefaultEditLanguage.

Λαμβάνει ή ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας. Μπορεί να εμφανίζει/αποδίδει διαφορετικές διατάξεις για παραγράφους κειμένου όταν ορίζονται διαφορετικές γλώσσες επεξεργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.DefaultEditLanguage.

Λαμβάνει ή ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας. Μπορεί να εμφανίζει/αποδίδει διαφορετικές διατάξεις για παραγράφους κειμένου όταν ορίζονται διαφορετικές γλώσσες επεξεργασίας.

 Ελληνικά