Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43221Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” κατά τη φόρτωση του αρχείου XLTΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43222Εξαίρεση “com.aspose.cells.CellsException: τα δεδομένα τύπου θα έπρεπε να έχουν καταστραφεί…” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43223Εξαίρεση “java.lang.IllegalStateException: Μη έγκυρη κωδικοποίηση: null” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43226Εξαίρεση “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” κατά την ανάκτηση δεδομένων εικόναςΒελτιστοποίηση
CELLSJAVA-43234Τα δεδομένα πριν από το 2014 δεν διαβάζονται από τον Συγκεντρωτικό ΠίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43210Λάθος τιμή #Value read by Aspose.CellsΕντομο
CELLSJAVA-43215Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του αρχείου XLSM σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43219Η προσθήκη αναφοράς τύπου σε διαφορετικά φύλλα οδηγεί σε κατεστραμμένο βιβλίο εργασίας του ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43232Ζήτημα λειτουργίας ROUNDUPΕντομο
CELLSJAVA-43243Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση του τύπου κατά την αλλαγή του τύπου του γειτονικού κελιούΕντομο
CELLSJAVA-43217Η εκτύπωση XLSX έως XPS χάνει τη μορφοποίηση φόντουΕντομο
CELLSJAVA-43224Πρόβλημα κατά την εκτύπωση σε φυσικό εκτυπωτήΕντομο
CELLSJAVA-43241Πρόβλημα με το ύψος γραμμής και το περίγραμμα κατά τη δημιουργία μιας εικόνας από την περιοχή του ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43209setRepeatFormulaWithSubtotal(true) που δεν παράγει αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τη χρήση SmartMarkersΕντομο
CELLSJAVA-43213Aspose.Cells 20.6 δεν λειτουργεί καλά με στοιχεία ελέγχου φορμών στο Office 365 (έκδοση 2005 Build 12827.20268)Εντομο
CELLSJAVA-43214Κατά τη μετάφραση του XLS στο XLSX, δημιουργείται ένα σπασμένο αρχείο XLSXΕντομο
CELLSJAVA-43216μετατροπή XLS σε XLSX - η τόλμη και η θέση της γραμματοσειράς αλλάζουν για το σχήμαΕντομο
CELLSJAVA-43228Το XLS που δημιουργήθηκε είναι σε προστατευμένη προβολήΕντομο
CELLSJAVA-43231Σφάλμα στο αρχείο εξόδου μετά από αντικαταστάσειςΕντομο
CELLSJAVA-43225Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” κατά την ανάκτηση τιμής συμβολοσειράς από το κελίΕξαίρεση
CELLSJAVA-43229Εξαίρεση κατά τη φόρτωση του αρχείου XLSM με την επιλογή setKeepUnparsedData(false)Εξαίρεση
CELLSJAVA-43238Ο υπολογισμός αποτυγχάνει με το NPE (java.lang.NullPointerException)Εξαίρεση
CELLSJAVA-43199Εξαίρεση “java.lang.NegativeArraySizeException” κατά την αποθήκευση στο HTMLΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει τη μέθοδο Cells.RemoveDuplicates().

Υπερφορτωμένη μέθοδος Cells.RemoveDuplicates(…) για τη διευκόλυνση του χρήστη να αφαιρεί διπλότυπες σειρές σε ολόκληρο το φύλλο.

Προσθέτει την ιδιότητα TickLabels.DisplayNumberFormat.

Λαμβάνει και ορίζει τη μορφή εμφάνισης αριθμού ετικετών.

Προσθέτει τη μέθοδο Cells.GetViewRowHeight() και Cells.GetViewRowHeightInch().

Λαμβάνει το ύψος της σειράς προβολής.

Προσθέτει enum SheetType.InternationalMacro.

Προσθέτει νέο τύπο φύλλου: διεθνής μακροεντολή.

Προσθέτει τη μέθοδο PivotFieldCollection.iterator().

Παίρνει έναν απαριθμητή για τα στοιχεία αυτής της συλλογής με τη σωστή σειρά.

Προσθέτει τη μέθοδο PivotItemCollection.iterator().

Παίρνει έναν απαριθμητή για τα στοιχεία αυτής της συλλογής με τη σωστή σειρά.

Προσθέτει την ιδιότητα Workbook.IsWorkbookProtectedWithPassword.

Υποδεικνύει εάν η δομή και το παράθυρο προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Προσθέστε κλάσεις PowerQueryFormulaParameters και PowerQueryFormulaParameter

Αντιπροσωπεύει τις παραμέτρους του τύπου power query.

 Ελληνικά