Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42494Δημιουργείται μεγάλος αριθμός αχρησιμοποίητων στυλ στην ενότητα CSS
CELLSJAVA-43576Οι τιμές γραφικού κειμένου δεν εμφανίζονται κατά τη μετατροπή του XLSX σε PDF
CELLSJAVA-43483Το κείμενο μετά από μια ετικέτα “br” μέσα σε μια ετικέτα “em” δεν τονίζεται κατά τη μετατροπή ενός εγγράφου HTML σε βιβλίο εργασίας
CELLSJAVA-43526IllegalArgumentException: Μη έγκυρο ευρετήριο στήλης
CELLSJAVA-43557Λανθασμένο χρώμα όταν αποθηκεύεται ως html
CELLSJAVA-43567Παλινδρόμηση: Ο τύπος MDURATION δεν έχει υπολογιστεί σωστά
CELLSJAVA-43583Ο τελεστής ισχύος “^” δεν λειτουργεί για υπολογισμούς τύπου
CELLSJAVA-43549Η εικόνα λείπει στην έξοδο PDF
CELLSJAVA-43566Προεπιλεγμένες γραμματοσειρές στο MacOS Big Sur
CELLSJAVA-42579Οι ετικέτες άξονα δεν εμφανίζονται σωστά - Λείπει η δεξιά στοίχιση κατά την αποθήκευση του Excel σε Pdf
CELLSJAVA-43554Το κείμενο του πίνακα δεδομένων γραφήματος δεν εμφανίζεται στην εικόνα εξόδου
CELLSJAVA-43556XLSX έως PDF: Μη ολοκληρωμένος τίτλος διαγράμματος
CELLSJAVA-40051Υποστήριξη Apple iWork
CELLSJAVA-43119Μετατροπή σε PDF - Μη υποστήριξη μορφής αρχείου Number3.5 από το 2014
CELLSJAVA-43538Το γράφημα χωρίς δεδομένα προκαλεί το XLSX να καταστραφεί μετά την αποθήκευση με το Aspose Cells
CELLSJAVA-43547Το AutoFitRow αλλάζει το τυπικό ύψος του φύλλου εργασίας
CELLSJAVA-43591Σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου στο MS Excel που αποθηκεύτηκε από το Aspose.Cells
CELLSJAVA-43523CellsException για την ανάγνωση του ονόματος της μακροεντολής του σχήματος: Μη έγκυρος τύπος
CELLSJAVA-43565“java.lang.ClassCastException” κατά την ανάγνωση του αρχείου XLSB με LightCells
CELLSJAVA-43546NullPointerException κατά την εξαγωγή του ονόματος σειράς του γραφήματος

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την κλάση AbstractInterruptMonitor.

Παρέχει το AbstractInterruptMonitor ως βάση εφαρμογών για την παρακολούθηση διακοπών. Η κλάση InterruptMonitor γίνεται τώρα μία υλοποίηση της. Ο τύπος των ιδιοτήτων InterruptMonitor για LoadOptions και Workbook πλέον γίνεται επίσης AbstractInterruptMonitor, ώστε ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δική του υλοποίηση για να ελέγξει τις χρονοβόρες λειτουργίες.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.WorksheetScalable.

Υποδεικνύει εάν κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του html μέσω του επιπέδου ζουμ του φύλλου εργασίας κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html, η προεπιλεγμένη τιμή είναι false.

Προσθέτει παράκαμψη μεθόδου WorksheetCollection.GetRangeByName().

Λαμβάνει αντικείμενο εύρους ανά όνομα από καθορισμένα ονόματα ή πίνακες.

Προσθέτει τη μέθοδο Range.AutoFill().

Συμπληρώνει αυτόματα δεδομένα στην περιοχή.

Προσθέτει τον αριθμό WarningType.IO.

Αντιπροσωπεύει την προειδοποίηση κατεστραμμένου αρχείου.

 Ελληνικά