Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-44888Τα “+” και “-” εξαφανίστηκαν μετά τη μετατροπή - απόδοση του Excel σε HTML
CELLSJAVA-44775Οι ετικέτες γραφημάτων αλληλεπικαλύπτονταν στην απόδοση γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-44882Απόδοση γραφήματος σε εικόνα - Μία από τις ετικέτες βρίσκεται μέσα στο γράφημα ντόνατ
CELLSJAVA-44943XLSX έως PDF: Οι ετικέτες γραφημάτων δεν έχουν αποδοθεί σωστά
CELLSJAVA-44928XLS έως PDF: Ανεπαρκή δεδομένα για μια εικόνα
CELLSJAVA-44910Η μετατροπή του Excel σε HTML έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες παρόμοιες μικρές εικόνες
CELLSJAVA-44944Η αλλαγή μεγέθους των πινάκων αλλάζει τη μορφοποίηση των κελιών
CELLSJAVA-44948Οι εικόνες δεν μπορούν να εμφανιστούν στο φύλλο κατά τη μετατροπή του HTML σε Excel
CELLSJAVA-44908Εξαίρεση “java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space” κατά τη φόρτωση μεγάλων αρχείων XLSB
CELLSJAVA-44929Παλινδρόμηση: “java.lang.NullPointerException” στο Workbook.calculateFormula()
CELLSJAVA-44927Εξαίρεση “java.lang.IndexOutOfBoundsException: Ευρετήριο: 5, Μέγεθος: 5” κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε HTML
CELLSJAVA-44939Σφάλμα “java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Ευρετήριο συμβολοσειράς εκτός εύρους: 0” κατά την προσπάθεια ανάγνωσης ενός αρχείου Excel

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα Cell.IsDynamicArrayFormula

Υποδεικνύει εάν ο τύπος του κελιού είναι τύπος δυναμικού πίνακα (true) ή τύπος πίνακα παλαιού τύπου (false).

Καταργεί την ιδιότητα SparklineGroup.SparklineCollection και προσθέτει την ιδιοκτησία SparklineGroup.Sparklines

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα SparklineGroup.Sparklines.

Ξεπερνά την ιδιότητα Worksheet.SparklineGroupCollection και προσθέτει την ιδιότητα Worksheet.SparklineGroups

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα Worksheet.SparklineGroups.

 Ελληνικά