Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Cells for .NET 18.2 (DLLs only)

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 228
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 52,7 MB
  • Αναρτήθηκε από:
  • simon.zhao
  • Προβολές:
  • 563
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 2/7/2018

Σημειώσεις έκδοσης

Περιγραφή

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο τις συγκροτήσεις Aspose.Cells for .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.Cells χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην εκτελείτε προγράμματα εγκατάστασης MSI στο Mono ή σε άλλα περιβάλλοντα. Αυτή η λήψη ZIP δεν περιέχει την τεκμηρίωση χρήστη στη μορφή Βοήθειας Microsoft που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.
 Ελληνικά