Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες, μόλις κυκλοφορήσαμε το Aspose.Grid v1.9.3!

Εισαγωγή Αυτή η νέα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις νέες δυνατότητες και διορθώσεις από την έκδοση 1.9.2

Τι νέα? Aspose.Grid.Web1. Υποστηρίζει Microsoft AJAX επέκταση for .NET 2.0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GridWeb με το στοιχείο ελέγχου web επέκτασης AJAX “UpdatePanel”.2. Υποστηρίζει πλοήγηση TAB, SHIFT-TAB.3. Νέα κατηγορία CellImage. Χρησιμοποιήστε το αντικείμενο WebWorksheet.CellImages για να δημιουργήσετε ένα CellImage.4. Νέα μέθοδος: WebCells.DeleteRows και WebCells.InsertRows, βελτιωμένη απόδοση διαγραφής ή εισαγωγής πολλαπλών γραμμών του φύλλου.5. Νέα ιδιότητα GridWeb.SessionMode, το παλιό GridWeb.EnableSession είναι ξεπερασμένο.6. Νέο συμβάν προετοιμασίας πλέγματος από την πλευρά του πελάτη: OnGridInitClientFunction.7. Νέα μέθοδος πελάτη: getSelectedCells8. Τροποποιημένη συμπεριφορά: Αποκρύπτει πλήρως τη στήλη όταν το πλάτος της στήλης έχει οριστεί στο μηδέν.9. Τροποποιημένη συμπεριφορά: Όταν το GridWeb.ForceValidation έχει οριστεί σε false, το πλέγμα δεν επικυρώνει την είσοδο πριν από την επιστροφή.

Τι έχει βελτιωθεί; Aspose.Grid.Web1. Πολύ βελτιωμένη απόδοση σύνδεσης δεδομένων.2. Βελτιώθηκε η επεξεργασία διαστήματος και χαρακτήρων νέας γραμμής στα κελιά.

Τι διορθώθηκε; Aspose.Grid.Web1. Διορθώθηκε το πρόβλημα ότι κατά τη χρήση της δυνατότητας AutoFilter, τα κουμπιά φίλτρου δεν μετακινούνται στη σωστή θέση μετά από αλλαγή μεγέθους στήλης.2. Διορθώθηκε το ζήτημα της σειράς παραμέτρων της συνάρτησης “ATAN2”.3. Διορθώθηκε το πρόβλημα εμφάνισης Firefox/Mozilla κατά τη λειτουργία απόδοσης XHTML.4. Διορθώθηκε το πρόβλημα χρώματος υπερσύνδεσης. Τώρα το χρώμα της υπερ-σύνδεσης θα είναι το ίδιο με το χρώμα του κελιού.5. Διορθώθηκε το πρόβλημα που εμφανίζει λανθασμένα η ιεραρχική προβολή στο XhtmlMode.6. Διορθώθηκε το πρόβλημα της επικόλλησης κελιών δεδομένων από το MS-Excel.7. Διορθώθηκε ένα πρόβλημα δείκτη μηδενικού τύπου σε περιβάλλον πολλών χρηστών.8. Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με τη δυνατότητα FreezePane.

Aspose.Grid.Desktop1. Διορθώθηκε το πρόβλημα της συγχώνευσης και παγώματος Cell.

 Ελληνικά