Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Τι νέα?

 •   Μετατροπή φύλλου εργασίας σε εικόνα.
 •   Υποστήριξη για μετατροπή αρχείου Excel σε μορφή αρχείου HTML.
 •   Υποστήριξη για ταξινόμηση των δεδομένων από αριστερά προς τα δεξιά.

Τι έχει βελτιωθεί;

 •  Υποστηριζόμενες περισσότερες λειτουργίες στη μηχανή υπολογισμού τύπων
 •   Υποστηρίζονται περισσότερα προσαρμοσμένα φίλτρα στο αυτόματο φίλτρο.
 •   Βελτιωμένη υποστήριξη Excel2007 Xlsx
 •   Βελτιωμένη υποστήριξη SpreadsheetML
 •  Βελτιωμένη μετατροπή xls2Pdf
 •  Βελτιωμένη μετατροπή γραφημάτων2 εικόνας.
 •   Βελτιωμένος έξυπνος δείκτης
 •   Υποστηρίζεται η λήψη συνδεδεμένου κελιού του κουμπιού επιλογής από το αρχείο προτύπου.

Τι διορθώθηκε;

 •  Σφάλμα στα γραφήματα ανάγνωσης και γραφής.
 •  Σφάλμα στους τύπους υπολογισμού
 •  Σφάλμα στο άνοιγμα και αποθήκευση ορισμένων ειδικών αρχείων xls.
 •  Σφάλμα Cells.ΜέθοδοςImportDataTable
 •  Σφάλμα στην ενημέρωση αναφορών γραφήματος κατά την εισαγωγή γραμμών/στηλών.
 Ελληνικά