Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for .NET V4.4.1!

Τι νέα?

  • Αυτόματος εντοπισμός τύπου αρχείου κατά το άνοιγμα ενός αρχείου Excel

Τι έχει βελτιωθεί;

  • Βελτιωμένη υποστήριξη Excel2007 Xlsx Βελτιωμένη μετατροπή xls2pdf Βελτιωμένη υποστήριξη συγκεντρωτικού πίνακα Υποστηρίζονται περισσότερες λειτουργίες στη μηχανή υπολογισμού τύπων

Τι διορθώθηκε;

  • Σφάλμα στο άνοιγμα μερικών ειδικών αρχείων Excel από την Άπω Ανατολή Σφάλμα στον τύπο ανάλυση και υπολογισμός Σφάλμα στις ρυθμίσεις ρύθμισης σελίδας Σφάλμα στην εισαγωγή/εξαγωγή ορισμένων αρχείων κειμένου Σφάλμα στην επεξεργασία έξυπνων δεικτών Πρόβλημα στην εγκατάσταση σε vista
 Ελληνικά