Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Τι νέα?

  • Υποστηρίζει κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση αρχείων Excel2007 xlsx Υποστηρίζει την ανάγνωση/εγγραφή γραφημάτων και σχημάτων σε αρχείο xlsx Excel2007 Υποστηρίζει τη λήψη και τη ρύθμιση του στυλ κλίσης κελιού στο αρχείο Excel2007 Υποστηρίζει την ανάγνωση/εγγραφή μορφοποίησης υπό όρους σε αρχείο Excel2003 SpreadML Υποστηρίζει ανάγνωση/εγγραφή γραμμής δεδομένων, κλίμακας χρωμάτων, μορφοποίησης υπό όρους συνόλου εικονιδίων σε αρχείο Excel2007 xlsx

Τι έχει βελτιωθεί;

  • Βελτιωμένη μετατροπή Xls2Pdf Βελτιωμένη μετατροπή Chart2Image Βελτιωμένη μετατροπή και εκτύπωση φύλλου εργασίας Worksheet2Image Βελτιωμένο φύλλο εργασίας αντιγραφής

Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκαν μερικά σφάλματα κατά την ανάγνωση/εγγραφή του αρχείου Excel 97-2003xls σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την εισαγωγή γραμμών/στηλών Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα κατά τον υπολογισμό των τύπων Διορθώθηκε ένα σφάλμα ταξινόμησης δεδομένων Διορθώθηκε ένα σφάλμα αντιγραφής γραφημάτων Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα της λειτουργίας αυτόματης προσαρμογής
 Ελληνικά