Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for .NET v5.2.0!

Τι άλλαξε στο Aspose.Cells:

  • Υποστηρίζει την υπογραφή και την επικύρωση Ψηφιακών Υπογραφών σε αρχεία XLSX. Υποστηρίζει R/W Συγκεντρωτικούς Πίνακες σε αρχεία XLS και XLSX. Υπολογίζει δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα σε κελιά. 31 βελτίωση και επιδιορθώσεις.

Τι άλλαξε στο Aspose.Cells.GridWeb:

  • Υποστηρίζει την εισαγωγή/εξαγωγή εικόνων του MS Excel.

Τι άλλαξε στο Aspose.Cells.GridDesktop:

  • Υποστηρίζει επώνυμες περιοχές. 1 επιδιόρθωση και 1 βελτίωση.
 Ελληνικά