Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for .NET v5.3.0!

Τι άλλαξε στο Aspose.Cells:

  • Η δυνατότητα διάγραμμα σε εικόνα είναι βελτιωμένη. Η δυνατότητα Excel-to-PDF έχει βελτιωθεί. Η λειτουργία αρχείων R/W ODS έχει βελτιωθεί. Η λειτουργία αυτόματης προσαρμογής σειρών είναι βελτιωμένη. 63 βελτίωση και επιδιορθώσεις.

Τι άλλαξε στο Aspose.Cells.GridWeb:

  • Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες του στοιχείου ελέγχου στο FireFox. Παρέχει υποστήριξη για τη μετατροπή μιας συλλογής λίστας σε αντικείμενο DataTable. Υποστηρίζει SMALL λειτουργία/φόρμουλα. Εισάγει αυτόματα φίλτρα στα αρχεία Excel. Η απόδοση των σεναρίων πελάτη για IE είναι βελτιωμένη. Υποστηρίζει την αυτόματη επέκταση της μέγιστης γραμμής/στήλης κατά τον υπολογισμό τύπων. 1 επιδιόρθωση και 1 βελτίωση.
 Ελληνικά