Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for .NET v6.0.1!<!-?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /->

\1) Aspose.Cells

Βελτιώσεις

28643 Εξαγωγή ευρετηρίου στήλης για κάθε Cell στο αρχείο SpreadSheetML

29067 Πώς να μορφοποιήσετε τον άξονα σε ένα γραμμικό γράφημα

28590 Έλεγχος παρουσίας κωδικού πρόσβασης

Εκτέλεση

28414 Η εκτύπωση του φύλλου εργασίας διαρκεί πολύ

28405 SheetRender.ToImage() κολλάει χωρίς εξαίρεση ή σφάλμα

Εξαιρέσεις

28780 SheetRender API ρίχνει “Ο προσδιοριστής μορφής δεν ήταν έγκυρος.” εξαίρεση

28961 Σφάλμα αναφοράς αντικειμένου κατά τη μετατροπή σε PDF

29163 Η διάταξη προορισμού δεν ήταν αρκετά μεγάλη εξαίρεση

28924 Δεν είναι δυνατή η λήψη του φύλλου εργασίας. Οι επικυρώσεις λειτουργούν σωστά

28867 Η παράμετρος δεν είναι έγκυρη για τη μετατροπή του Excel σε TIFF

Σφάλματα

29129 Οι ετικέτες Legend/Data είναι έντονες στα γραφήματα κατά τη δημιουργία εικόνων

28460 Δεν γίνεται αξιολόγηση της συνάρτησης INDIRECT στη συνάρτηση VLOOKUP

Η συνάρτηση 28399 ROUND από Aspose.Cells δίνει διαφορετική τιμή από το MS Excel

Ο τύπος 28523 INDIRECT δεν λειτουργεί όταν δημιουργείται σε μορφή XLSB

28624 #Αναδρομική αναφορά! Το αποτέλεσμα προκύπτει από τον τύπο

28626 Ασυνήθιστο πρόβλημα με τον επανυπολογισμό

28781 Σφάλμα τύπου όταν χρησιμοποιείται όνομα φύλλου με αγκύλη

28571 Μετατοπισμένα κύτταρα στο HTML

24963 Η εικόνα αποδίδεται με διαφανές φόντο στην έξοδο PDF

28697 Πρόβλημα υδατογραφήματος κατά τη μετατροπή σε PDF

28610 Η ομάδα αντικειμένων εξαφανίζεται κατά τη μετατροπή του Excel σε PDF

28815 Λανθασμένη μετατροπή από XLS σε PDF

28960 Το κείμενο διακόπτεται όταν μετατρέπεται σε PDF

28930 Το κείμενο στα κελιά περικόπτεται κατά τη μετατροπή σε PDF

29184 Οι περικομμένες εικόνες δεν παραμένουν πλέον περικομμένες κατά τη μετατροπή σε PDF

28352 Συγκεντρωτικός πίνακας - δημιουργήθηκε επιπλέον στήλη σύνοψης

28751 Ανανέωση λειτουργίας Συγκεντρωτικού πίνακα

28489 Πρόβλημα με τη μετατροπή του κενού αρχείου XLSX σε TIFF

29058 Πρόβλημα απόδοσης

28929 Λήψη bitmap ή μεγέθους χαρτιού από το σφάλμα SheetRender API

24912 Η αποθήκευση XLSB με φίλτρα δεδομένων προσθέτει μη έγκυρο εύρος με όνομα

28782 XLSB πρόβλημα δημιουργίας όταν το φύλλο εργασίας περιέχει επικύρωση δεδομένων

28714 Ένα πρόβλημα με τη μορφή αρχείου XLSB

28659 Καταστροφή βιβλίου εργασίας για τη μορφή XLSM

28690 Η εισαγωγή ενός βιβλίου εργασίας προκαλεί πρόβλημα μορφοποίησης περιγράμματος

Οπισθοδρόμηση

28521 Ο κατασκευαστής βιβλίου εργασίας ρίχνει “Μη έγκυρο όνομα κελιού”

\2) Aspose.Cells.GridWeb

Νέα χαρακτηριστικά

29286 Εισαγωγή γραφημάτων και σχημάτων από το αρχείο Excel

Βελτιώσεις

29287 Λειτουργία εκτύπωσης στην πλευρά του πελάτη

Σφάλματα

29289 Απόδοση ζητήματος κάθετης γραμμής κύλισης κατά το φιλτράρισμα σειρών

\3) Aspose.Cells.GridDesktop

Νέα χαρακτηριστικά

26751 Εισαγωγή γραφημάτων και σχημάτων από αρχείο Excel

Βελτιώσεις

28964 Εξαγωγή περισσότερων από 256 στηλών σε αρχεία Excel 2007

26751 Απόδοση εικόνων σχήματος με μορφή EMF αντί για μορφή JPEG

Σφάλματα

28808 Μετρήστε το πλάτος της συμβολοσειράς

 Ελληνικά